Etimesgut Belediyesi

Meclis Kararları

316. Karar / 2005

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO: 316

- K A R A R -

Erler Mahallesi, Başkent Üniversitesi 46180 ada 4 ve 9 sayılı parseller ile Eskişehir Yolu arası 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlara ilişkin Başkanlık yazısı.Belediye Meclisinin 07.07.2005 tarihli toplantısında okundu

Meclis Başkanı Sayın Serhat Kemal YILMAZ’ın konunun Komisyona gönderilmeden görüşülüp karara bağlanması hususundaki sözlü önergesinin kabulünü müteakip konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Belediye Meclisimizin 17.12.2004 tarih ve 283 sayılı kararıyla kabul edilen ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2005 tarih ve 538 sayılı kararı ile değiştirilerek onanan Etimesgut Erler Mahallesi, Başkent Üniversitesi 46180 ada 4 ve 9 sayılı parseller ile Eskişehir Yolu arası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 09.06.2005 tarih ve 2005/343, Petrol Ticaret Ltd. Şti. nin 16.06.2005 ve 2005/097 sayılı, MVM Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. nin 01.07.2005 tarihli dilekçeleri ile itiraz edilerek, söz konusu planın itiraz dilekçelerinde belirtilen hususların değerlendirilmesi için yeniden Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edildiği.

Yapılan incelemede;

•Etimesgut Erler Mahallesi, Başkent Üniversitesi 46180 ada 4 ve 9 sayılı parseller ile Eskişehir Yolu arası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Etimesgut Belediye Meclisinin 17.12.2004 tarih ve 283 sayılı kararıyla uygun görüldüğü,

•Söz konusu planın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.05.2005 tarih ve 06.BBB.08/MNİP.2005/330-1609 (46180/4) sayılı yazıları ekinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.02.2005 tarih ve 538 sayılı kararı ile değiştirilerek onandığı,

02.06.2005 tarihli Resmi Gazetede ilan edilerek aynı tarihten itibaren 1 aylık süre (02.06.2005-01.07.2005)  ile Belediyemiz İlan Panosunda askıya çıkarılarak ilan edildiği, -

•02.06.2005-01.07.2005 tarihleri arasındaki ilan süresi içerisinde;

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 09.06.2005 tarih ve 2005/343 sayılı dilekçesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21/01/2000 tarih ve 50 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Etimesgut Erler Mahallesi Nazım İmar Planı Revizyonunda parsellerinin de bulunduğu alanın Kentsel Servis Alanı kullanımında yer aldığı ve E=1.50, Hmax=Serbest olarak yapılaşma düzeninin belirlendiği, ancak Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından değiştirilerek onanan ilgili planda şirketlerine ait Etimesgut-Erler Mahallesi 41946 ada 2 ve 41945 ada 1 sayılı parsellerin bulunduğu alanda adalarda düzenleme yapıldığı fakat parsellerin imar planında “Vakıflar Bankası Sosyal Tesisleri” kullanımı olarak ayrılıp, TAKS=0.30, KAKS=0.60, Hmax=12.50m yapılaşma düzeni verildiği, yapılan bu düzenlemenin ise onanlı Nazım İmar Planına aykırı olduğu gerekçesi ile söz konusu planın nazım imar planına uygun olarak yeniden düzenlenmesi için askı süresi içerisinde itiraz edildiği


T.C
ETİMESGUT BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO  :  316

-KARAR-

Petrol Ticaret Ltd. Şti.’nin 16,06.2005 ve 2005/097 sayılı dilekçesi ile şirketlerine ait 42056 ada 1 sayılı parselin bulunduğu alanın Etimesgut Belediye Meclisinin17.12.2004 tarih ve 283 sayılı kararıyla uygun bulunan planda Kentsel Servis Alanı olarak tanımlanıp E=1.50 ve Hmax=Serbest yapılaşma düzeninin belirlendiği, ancak Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından söz konusu planın düzeltilerek onandığı, ilgili parselin ise Depolama Alanı, E=0.50, Hmax=12.50m olarak belirlendiği, yapılan bu düzenlemenin hem nazım imar planına aykırı olduğu hem de Etimesgut Belediye Meclisinden uygun görüldüğü şekliyle onanması gerektiği talep edilerek  askı süresi içerinde itiraz edildiği,

MVM Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. nin 01.07.2005 tarihli dilekçesi ile maliki bulunduğu  934 sayılı parselin ilgili planda “Kentsel Servis Alanı” olarak ayrıldığı, oysa bu alanı Belediye Meclisinin 17.12.2004 tarih ve 283 sayılı kararı ile kabul edilen ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2005 tarih ve 538 sayılı kararı ile değiştirilerek onanan Erler Mahallesi, Başkent Ünversitesi 46180 ada 4 ve 9 sayılı parseller ile Eskişehir yolu arası 1/1000 ölçekli uygulama imar planına 02.06.2005 – 01.07.2005 tarihleri arasındaki ilan süresi içerisinde yapılan itirazlara “Konut Alanı” kullanımına ayrılması gerektiğini belirterek itiraz edildiği, ancak söz konusu planın Nazım İmar Planına uygun olarak yapıldığı ve böyle bir değişikliğin yapılabilmesi için öncelikle Nazım İmar Planında değişiklik yapılması gerektiği,bununda Büyükşehir Belediyesi görevleri arasında bulunduğundan dolayı Meclisimizin konuyla ilgili karar verme yetkisi olmadığından;  
 
Bu itibarla Belediye Meclisinin 17.12.2004 tarih ve 283 sayılı kararı ile kabul edilen ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2005 tarih ve 538 sayılı kararı ile değiştirilerek onanan Erler Mahallesi, Başkent Üniversitesi 46180 ada 4 ve 9 sayılı parseller ile Eskişehir yolu arası 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazların Reddine ilişkin Başkanlık yazısı oylamaya sunuldu.
 
Kabul oybirliği ile karar verildi.07.07.2005

Meclis Başkanı                  Katip                      Katip
Serhat Kemal YILMAZ    Nevin ŞİMŞEK     Serhat BAYAR

Önceki Sayfa

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.