Yapı Ruhsatı Şubesinde İstenen Belgeler

1. Tapu Tescil Belgesi (Son 1 aylık)

2.1. Arsa Sahiplerinin vergi dairesi ve numara yazılı belge

2.2. A- Yapı Müteahhidi Sicil Raporu (Ada/parsel yazılı)
       B- Yapı Müteahhidi Sicil Raporu (Ticaret Odası)(Ada parseli yazılı)
       C- Vergi Levha fotokopisi
       D- Yapım İnşaat Sözleşmesi (Noter Tasdikli)
       E- Sigorta (Bağkur) Sicil Numarası yazılı belge fotokopisi

2.3. Arsa Sahibi kendisi yapacaksa
       A-Yapı Müteahhidi Sicil Raporu (Ticaret Odası)(Ada parseli yazılı)
       B- Vergi Levha Fotokopisi
       C- Yapının fen-sanat kurallarına göre yapacağına dair noter tasdikli taahhütname

3.     A- Yapı Denetim İzin Belgesi (Noter tasdikli suret)
        B- Yapı Bilgi formu (2 adet) (İnternet)
        C- Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi (İnternet)
        D- Taahhütname (2 adet)(İnternet)
        E- Yapı Denetci İnş.Müh.ve Yardımcı kontrol elemanlarının ikametgah belgesi

4. İlk taksit banka dekontu

5.Yol katılım payı yazısı (İlgili Fen İşleri Müdürlüğü)

6.Kanal Yazısı (ASKİ Genel Müd.)

7.Sığınak Raporu (Kaymakamlık Sivil Savunma Müdürlüğü)

8.TEK onayı Elektrik Projesi ile ilgili odasından işin adı yazılı belgesi

9.Toprak döküm yazısı (Fen İşleri Müdürlüğü)

10.Şantiye Şefi bulundurulan yapılarda

·Sözleşme (Noter)
·Büro Tescil Belgesi (işin adı yazılı belge)
·Sigorta Sicil Numarası
*** Yapı Ruhsatı ilgililerince imzalanacaktır.

11.Müteahhit Karne fotokopisi(varsa)

12.M2 cetveli (3 adet)

13.Çap (l yılı geçmeyecek)

14.Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı (Noter)

     A-Emanet Usulu yada Müteahhde verilme kararı

15.Zayıf Akım Projesi (Telekom onaylı)

İFRAZ İÇİN GEREKLİ BELGELER
· Son bir aylık tapu tescil belgesi
· İfraz için harita müteahhidine verilecek noterden vekaletname
· Vekalet verilenin ifraz için dilekçesi
· İfraz evrakları (İfraz Folyesi,Alan Hesabı, Ölçü Krokisi, Kutupsal Aplikasyon Elemanları, Kadastro Tapu fotokopisi)
· Mal sahipleri kendilerinin dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili müteahhide hazırlattıkları dosya
· İfraz için kooperatifler talepte bulunuyorsa ilgili ada ve parselin ifrazına dair alınmış yönetim kurulu kararı
tasdikli) ve kooperatifin yönetim kurulunun yetkili olduğuna dair ticari sicil gazetesindeki ilanın sureti (noterden yönetim kurulunun imza sirküleri)

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.