Basında Atatürk ve Etimesgut

Reisicumhur Hz. Dün İstanbul'a gittiler

Reisicumhur Hz. Bir müddet istirahat etmek üzere dün İstanbul'a hareket buyurdular. Birkaç hafta için ayrılan Büyük Gazi'yi bir kere daha görmek ve onu selamlamak için halk öğleden sonra istasyona doldu. Vekiller, Mebuslar, Kumandanlar, Sefirler, büyük devlet memurları, şehir mümessilleri, müessesat reis ve müdürleri, istasyonda Büyük Gazi'yi selamlamaya geldiler.

Asker safları selam durmak için Kalemi mahsus dairesinin önünden istasyon binasına kadar dizilmişti. İcra vekilleri, büyük Erkanıharbiye Reisi, Ankara Valisi, Dahiliye Müsteşarı, Cumhuriyet Halk Fırkası Mıntıka Müfettişi, Kalemi mahsus dairesi önünde Reisicumhur Hazretlerini bekliyorlardı.

Gazi Hz. Onaltıbuçuğa doğru istasyona gelerek Kalemi mahsus binasında bir müddet istirahat ettikten sonra istasyona girdiler, mızıka istiklal marşını çalmaya başladı.

Askerin başında duran erkanı askeriye Gazi hazretlerini selamladılar. Asker bir kere daha milletin en büyüğünü yürekten kopan çelik sesi ve sert bakışı ile selamladı.

Büyük memurlar, Sefirler, Mebusların da selamlarına mukabele ettikten sonra vagonların önüne geldiler. Burada Müşür Paşa Hazretlerine ve vekillere de veda ettikten sonra vagona bindiler.

Ahimes'uttan geçerken

Tam onyedide tren hareket etti. Sanki Ankara boşalıyordu. Ankara'nın ve milletin ruhunu deniz kenarına götüren tren ilerlerken Büyük Gazi'ye selamet temenni eden gözler yaşarıyordu.

Çiftçiler kendilerine servet yolunu açan Büyük Gazi'yi uğurlamak için istasyonda yaptıkları takın altına dolmuşlardı. Büyük Gazi burada indiler. Köylülerin her birine hasat hakkında sordular, köy kadınlarından çocuklan ve hayatları hakkında ayrı ayrı malumat aldılar.

Gazi Hazretlerine buraya kadar eşlik etmiş olan Hariciye ve Narla vekilleri de veda ettiler. Tren kendi kurduğu modern köyün çalışkan halkının alkışlan arasından İstanbul'a doğru yoluna devam etti. (Hakimiyet-i Milliye)

İstanbul Boğazı'nda

Bir duvar haline konan levhalarla yapılan bent üç ay sonra bitecek.

Bent denilince, okurlarımız cephesi ve yanlan muntazam ve büyük duvarlarla çevrilmiş ve bir suyu toplamağa mahsus bir şey hatırlamasınlar. Yapılan bent büsbütün başka bir türlüdür.

Orta Anadolu'nun kurak mıntakaları addedilen yerlerde akan sular bilhassa yazın ya kurumakta ve yahut pek azalmaktadır. Bunun sebebi fence malumdur. Buralarda ormanlar mahvolmuş ve halen çıplak dağlardan ibaret yerler kalmış olduğu için uzun senelerin yağmur ve selleri dağlardan vadilere akmakta ve oralardan sürükledikleri kum ve çakıllarla vadileri ve dereleri doldurmakta ve buralara toplanan kum ve çakıllar akıcı suların derine kaçmasına sebep olmaktadır. Bundan ötürü akan dere ve çayların mühim bir kısmı bu kum ve çakıl tabakalarının altından ve üstünden aktığı için sular kabili nüfus olan kısmın nihayet bulduğu noktaya kadar bir mania yaparak suları toplamak için kafidir.

İstanbul Boğazında yapılan tetkikler neticesinde şimdiki şeddin yapıldığı yerde kabili nüfus tabakanın 19 metre derinliğine kadar indiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine o derinliğe kadar bütün vadinin çelik bir duvarla örtülmesine başlanmıştır.

Vadinin bir kenarından öbür kenarıma kadar 19 metre derinliğinde amuden ve biribirlerine geçme çelik levhalar ve bunların dipleri çimento enjeksiyonu ile doldurulmuştur. Bu ameliyat boğazın en dar olan ve 110 metre derinliğindeki kısmında yapılmaktadır. Şimdiye kadar işin dörtte biri ikmal edilmiştir.

Ameliyat ne zaman bitecek.

Boğaz tamamen önümüzdeki teşrinisani sonunda ikmal edilmiş olacaktır. Çelik duvarın yukarısına bir metre yüksekliğinde bir duvar yapılacak ve bendin içinde toplanıp taşan su bu duvarın üzerinden ufak bir şelale halinde akacaktır.

Gazi Hazretleri bugün öğle vakti şehrimize teşrif buyurmuşlardır.

Büyük Gazinin geleceğini duyan Ankara daha evvelki akşamdan itibaren donanmış ve bu sabah da erkenden binlerce insan istasyona akmaya başlamıştı.

Gazi Hazretlerinin istikbali "Ahimesut" başladı. Ahimesut'lular evvelki gece uyumamışlar ve bu sabah gün doğarken istasyona inmişlerdi. Tren Ahimesut'ta görününce istasyonda bir kaynaşma oldu. Kadın erkek, çoluk çocuk bütün köy halkı bir hizada treni bekliyorlardı.

Tren durdu.

Büyük Gazi Ahimesut'luların candan tezahüratı arasında onlarla görüştü.

Bir ihtiyar anne diyorduki:

"Sen giderken ağlamıştım. Bak bugün nasıl gülüyoruz."

Köylüler, Gazi'ye demet demet çiçek ve büyük bir alaka ve rehberliğine borçlu oldukları feyzü bereketin bir şükran hatırası olarak başaktan yapılmış bir hediye verdiler.

Gazi Hazretleri bir müddet sonra sevinç içinde çırpınanların yanından ayrıldılar. Tren onu selamlamak için daha yüksek heyecanlarla bekleyenlerin yanına koşturdu.

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.