Meclis Gündemi Ocak 2011

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM : 117
OTURUM :   1
03 OCAK 2011 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M      :


1- Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 
2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Belediyemizin 2010 yılına ait Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi için Belediye Meclisi içinden 3 veya 5 kişiden oluşmak üzere denetim Komisyonu kurulması için üye seçilmesi ve seçilecek bu üyelere ödenecek ücretin tespitine ilişkin Başkanlık yazısı.

3- Belediyemiz Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzundan ilçemizde ikamet eden TEDAY Derneği Etimesgut Şubesi Üyesi hafif ve orta dereceli özürlü vatandaşlarımızın ücretsiz, ailelerinden bir kişinin de uygulanan ücretin %50 si kadar ücret ödeyerek yararlanmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.

4- Belediyemiz Teftiş Kurulu Müdürlüğünün kuruluş görev ve çalışma esasları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.

5- Bağlıca Mahallesi İmarın 46915 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.

6- Şehit Osman Avcı Mahallesi imarın 48150 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.

7- Ahi Mesut Mahallesi (Elvan) İmarın 46054 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.

8- Altay Mahallesi 17318 – 17319 adalar arasında bulunan yeşil alana ve Eryaman Mahallesi 45784 – 45785 – 47396 adalar arasında bulunan yeşil alana isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.

9- Şeyh Şamil Mahallesi 17328-17329 adalar arasında bulunan yeşil alan üzerine yapılan parka isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu.

10- Bağlıca Mahallesi Tp. 879 ve 880 parseller ve kuzeyi 1/1000 ölçekli UİP değişikliğinin  Plan ve Proje Müdürlüğüne iadesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu.

11- 2011 Mali yılı bütçe döneminde Maktu Evrak Satış bedellerinin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.

12- 2011 Mali yılı bütçe döneminde İlan Reklam Vergisi,İşgal harcı ve Eğlence Vergisinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.

13- 2011 Mali yılı bütçe döneminde Nikah Akitlerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.

14- 2011 Mali yılı Bütçe döneminde Hafta Tatil Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Ölçü ve Tartı Aletlerinin muayene ve harçlarından alınacak ücretlerin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.

15- 2011 Mali Yılı Bütçe döneminde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hizmet karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.

16- 2011 Mali Yılı Bütçe döneminde Plan ve Proje Müdürlüğünce hizmet karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.

17- 6-13 Ocak Veremle Savaş Haftası münasebeti ile Belediyemizce verem hastalığından korunma yolları ile ilgili bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu.

18- Temizlik İşleri Müdürlüğünce Semt pazarlarında temizlik konusunda daha titiz davranılması için yüklenici firmanın uyarılmasına ilişkin Araştırma İnceleme Komisyon Raporu.

19- Eryaman da önergede bahse konu alana yürüyüş yolu yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu.

20- Eryaman Toki Anadolu Lisesi arkasında bulunan park alanındaki aydınlatma direklerinin ve diğer eksikliklerin giderilmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu.

21- Alsancak Mahallesindeki çöp sorununun çözüme kavuşturulmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu

22- 25-31 Ocak Dünya Cüzzam Günü ve Cüzzam Haftası münasebeti ile haftanın önemine binaen bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesine ilişki Sağlık Komisyon Raporu.

23- Belediyemizce yeni yapılacak veya uygun görülecek bir parka başta M. Kemal ATATÜRK olmak üzere Türk büyüklerinin özgeçmişlerini içeren büstlerin yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme – Eğitim Kültür – Gençlik – Emlak İstimlak Komisyonları müşterek Raporu.

24- Belediyemizce ilçemizdeki engellilere yönelik kendi branşlarına göre spor müsabakaları düzenlenmesine ilişkin Engelliler ile Spor Komisyonları müşterek Raporu.

25- Huzurevinde kalan yaşlılara yönelik yılbaşı programı düzenlenmesine ilişkin Sosyal Hizmetler ile Yaşlılar Komisyonları müşterek Raporu.

26- İlçemizdeki doğalgaz çalışmalarından dolayı kazılan sokakların bir an önce onarılmasına ilişkin Çevre ile Araştırma İnceleme Komisyonları müşterek Raporu.

27- Doğalgaz zehirlenmelerine karşı bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesine ilişkin Halkla İlişkiler ile Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonları müşterek Raporu.

28- Sürücü kurslarının direksiyon eğitimlerinin yasal olarak belirlenen yerlerde yapmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu.

29- 2010-2011 Eğitim Öğretim yılının ilk yarısında ilköğretim ve lise öğrencilerinden takdir belgesi alanlara hediye verilmesine Hesap Tetkik ile İnsan Hakları komisyonları müşterek Raporu.

30- Diğer önergeler.

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.