2009 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM : 278
OTURUM : 1
05 OCAK 2009 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo


G Ü N D E M      :


1-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle)

2-Mevcut 13 Adet İhtisas Komisyonlarına Üye seçilmesi ve seçilecek üyelerin görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Yapılan açık oylama neticesinde önerilen üyeler seçilmiştir.)

3-5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Belediyemizin 2008 yılına ait Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi için Belediye Meclisi içinden 3 veya 5 kişiden oluşmak üzere denetim Komisyonu kurulması için üye seçilmesi ve seçilecek bu üyelere ödenecek ücretin tespitine ilişkin Başkanlık yazısı. (Yapılan gizli oylama neticesinde Seyit ÇELİK, Fatih AKAYDIN, Şentürk ANLI, Meryem HALAT, Remzi SAVAŞ seçilmişlerdir.)

4-Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personellerin Kadro İptal İhdasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle) 

5-1 Adet Trafo yeri etüdüne ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle)

6-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personellerine (Destek Hizmeti Yürüten Personel hariç) 01.01.2009 tarihinden itibaren ödenecek fazla çalışma ücretinin tespitine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle) 

7-Yangın Tatbikatı yapılması. (İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oybirliğiyle)

8-Fikir ve proje yarışması düzenlenmesi. ETAK ve Avrupa Birliği ile İlişkiler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle)

9-Resmi Nikahı bulunmayan çiftlerin nikah akitlerinin gerçekleştirilmesi.(Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle)

10-Belediyemizce uygun görülen bir alana trafik eğitim pisti ve sürücü kursları eğitim alanları yapılması. (Emlak İstimlak Komisyonuna havalesine oybirliğiyle)

11-Öğrencilerimizin Kütüphanelerden yararlanmaları için teşvik edilmeleri. (Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oybirliğiyle)

12-Sigara ve Alkolün zararları ile ilgili seminer düzenlenmesi.(Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle)

13-Engellilere yönelik kendi branşlarına göre spor müsabakaları düzenlenmesi.(Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliğiyle)

14-Kadın Hakları ile ilgili seminer ve etkinlikler düzenlenmesi. (Eğitim Kültür ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle)

15-Yaşlı ve Engelli vatandaşlarımıza nasıl davranılması hususunda seminer düzenlenmesi.(Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle)

16-Çanakkale’ye gezi düzenlenmesi. (Hesap tetkik Komisyonuna havalesine oybirliğiyle)

17-Verginin önemi ile ilgili seminer düzenlenmesi. (Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle)

18-Yeni yıl kutlamaları,  pankart ve Bilbortlarla ilgili bilgi verilmesi.(Yapılan açıklamalar akabinde konu ile ilgili müzakereler tamamlanmıştır.)    

 

 

Meclis Başkanı                             Katip                                 Katip

Av.Serhat Kemal YILMAZ          Makbule SEVİNÇ         Hüseyin YALINKILIÇ

 


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM : 279
OTURUM : 2
06 OCAK 2009 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

 

G Ü N D E M   

19-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle)

20-Elvan Mahallesi 15 metrelik taşıt yoluna yönelik 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle)

21-3 Adet Trafo yeri etüdüne ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle)

22-Hava kirliliği ile ilgili etkin ve caydırıcı önlemler alınmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle)

 

 Meclis 1. Başkan Vekili                  Katip                               Katip
                              Ramazan ÖZIŞIN                       Makbule SEVİNÇ                  Hüseyin YALINKILIÇ

 


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM : 280
OTURUM : 3
07 OCAK 2009 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo


G Ü N D E M      :

23-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle)

24-Maktu Para Cezası oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle)

25-2009 Mali yılı Bütçe döneminde Yaşlılar Bakımevinden(Huzurevinden) yararlanacaklardan alınacak ücretlerin belirlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle)

26-Sosyal ve Kültürel Tesislerin kiraya verilmesi ve kira bedellerinin yeniden tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle)

27-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Hasan – Şükran Saruhan İlköğretim Okuluna özürlü öğrenciler için asansör yaptırılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle)

28-Başkanlık Binası otoparklarına çizgi çizilmesine ilişkin Emlak İstimlak Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle)

29-Vatandaşlarımızın bilinçlendirilerek aldıkları ürünlerin son kullanma tarihleri ve ürün kalite kontrollerinin yapılmasına ilişkin Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle)

30-6-11 Ocak Enerji Haftası münasebetiyle Enerji Tasarrufu ile ilgili vatandaşlarımıza bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesi İnsan Hakları Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle)

31-Öğrencilerimize yönelik Ağız ve Diş sağlığı kampanyası başlatılmasına ilişkin Hesap Tetkik Komisyon Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle)

 

Meclis Başkanı    Katip     Katip
Av.Serhat Kemal YILMAZ   Makbule SEVİNÇ   Hüseyin YALINKILIÇ

 

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM : 281
OTURUM : 4
08 OCAK 2009 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo


G Ü N D E M      :

32-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle)

33-10 Ocak Gazeteciler Günü münasebetiyle Gazetecilere yönelik kokteyl ve kutlama yapılmasına ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle)

34-Parkların kışlık bakımlarının yapılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle)

35-Lise öğrencileri arasında serbest dalda şiir okuma yarışması düzenlenmesine ilişkin ETAK ve Avrupa Birliği ile ilişkiler Komisyon Raporu.(Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle)

36-6-13 Ocak Veremle Savaş Haftası münasebetiyle Belediyemizce Verem Hastalığından korunma yolları ile ilgili bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle)

 


Meclis Başkanı    Katip    Katip
Av.Serhat Kemal YILMAZ   Makbule SEVİNÇ  Hüseyin YALINKILIÇ

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM : 282
OTURUM : 5
09 OCAK 2009 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

 

G Ü N D E M      :

37-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle)

38-2009 Mali yılı Bütçe döneminde zemin tahrip bedelleri birim fiyatlarının tespitine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle)

39-Erler Mahallesi TP 16 sayılı parselin bir kısmında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle)

40-Belediyemizde 2009 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesinin 3 ve 4 fıkraları gereği sözleşmeli personellere ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle)

41-Okullar arası bilgi yarışması düzenlenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle)

42-Okul kantinlerinin denetlenmesi ve engelli öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda gerekli dizaynların yapılmasına ilişkin Yaşlılar ve Engelliler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle)

43-Belediye personellerine Belediye Başkanlığımızın uygun göreceği bir tarihte kokteyl ve kutlama yapılmasına ilişkin Bütçe Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle)

 

Meclis Başkanı    Katip    Katip
Av.Serhat Kemal YILMAZ   Makbule SEVİNÇ  Hüseyin YALINKILIÇ

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.