2009 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 1
OTURUM :   1
06 NİSAN 2009 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 17:00
G Ü N D E M        


Açılış,Yoklama ve Geçici Meclis Divanının oluşturulması.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

114-Belediye Meclisi içinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereği 2 Meclis Başkan Vekili ile 4 Divan Katibinin seçilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Yapılan gizli oylama neticesinde Meclis 1. Başkan Vekilliğine Seyit SARP, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Yavuz DEMİRCİ, Divan Katipliklerine Cemalettin DİNÇ, Dilek KOÇ, Makbule SEVİNÇ ve Günal US seçilmişlerdir.)

115-Belediye Meclisi içinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereği 3 Daimi Encümen Üyesi seçilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Yapılan gizli oylama neticesinde Daimi Encümen Üyeliklerine Recep KARAKOÇ, Şevket YETER ve Tuğay SANCAR seçilmişlerdir.)

Meclis Başkanı            Katip (g)                Katip (g)        
Enver DEMİREL            B. Ersagun EVCİ            Ayhan YILMAZ
Katip                    Katip    
Makbule SEVİNÇ            Günal UST.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 2
OTURUM :   2
07 NİSAN 2009 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00G Ü N D E M                 

116-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

117-Belediye Meclisi içinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği Belediye Meclisi çalışmalarına yardımcı olmak üzere İhtisas Komisyonları oluşturulması ve bu Komisyonlara üye seçilmesi, seçilen bu üyelerin görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Belediye Meclisi içinden 17 adet İhtisas Komisyonu kurulması ve yapılan açık oylama neticesinde önerilen üyeler oy birliğiyle Komisyonlara seçilmişlerdir.)

118-İmar Planındaki Sağlık Alanlarının tespit edilerek biran önce faaliyete geçirilmesi. (Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

119-Atatürk Fotoğraf Sergisi açılması. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar veridi)

120-19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında program ve etkinlikler   düzenlenmesi.(Gençlik Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

121-Etimesgut Futbol Ligi Kurulması. (Spor Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

122-Fakir ve Muhtaç Ailelere Halk Ekmeği dağıtılması.(Bütçe ve Plan Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

123-20 Mayıs Etimesgut’un İlçe oluşunun yıldönümü münasebetiyle İlçemizi tanıtan program ve etkinlikler düzenlenmesi.(Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

124-Tüketici Hakları konusunda yapılan müracaat ve şikayetlerle ilgili gerekli önlemlerin alınması.(Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

125-Engelli vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardım yapılması. (Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

126-Yaşlı ve Kimsesizlere ihtiyaçları doğrultusunda yardım yapılması. (İlave yapılması akabinde önergenin Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

127-Atatürk Çeşmesi suyunun tekrar faaliyete geçirilmesi.(Araştırma ve İnceleme – Bütçe Komisyonuna müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.

128-Yaşlılara dinlenme evleri yapılması. (Yaşlılar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

129-Çocuk Esirgeme Yurdunda kalan çocuklara yönelik program ve etkinlikler düzenlenmesi ayrıca ihtiyaçları doğrultusunda yardım yapılması. (İnsan Hakları ile Bütçe Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

130-Uluslar arası Anadolu Günleri Festivali düzenlenmesi. (Eğitim Kültür Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)  

131-Piyade Mahallesi eski 424 yeni 1964 sokağın alt yapı ve kaldırım sorunlarının giderilmesi.(Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ile istişareler ilavesi ile önergenin Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

132-Cenaze ve Defin İşlemlerinden alınacak ücretlerin yeniden belirlenmesi.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)


133-02.04.2009 tarihine kadar Belediyemizin Kamu Kurum, Kuruluşlar, Şahıslar ve Özel Firmalara olan tüm borç ve alacaklar ile ilgili envanter çıkarılması ile 2004-2009 yılları arası Belediyemize ait Menkul ve Gayrimenkul Satışlarına ait envanter çıkarılması ile ilgili önergelerin birleştirilmesi akabinde konunun Hesap tetkik ve Emlak İstimlak Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.

134-Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’in izinli sayılmasına ilişkin yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)Meclis Başkanı                Katip                Katip
Enver DEMİREL                Makbule SEVİNÇ        Dilek KOÇ
T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 3
OTURUM :   3
08 NİSAN 2009 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M               


135-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

136-5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih 3 ve 05.02.2009 tarih 80 sayılı kararları ile kurulan Denetim Komisyonunca Belediyemizin 2008 yılına ait Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi ile ilgili hazırlanan raporun Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği Meclis Başkanlığına sunulması ve Meclisin bilgilendirilmesi. (Rapor okunarak Meclisin bilgilendirilmesi ardından Yasanın hükmü yerine getirilmiştir.)

137-Belediyemizin 2008 yılına ait Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi ile ilgili Komisyon Raporuna Belediye Meclis Üyesi tarafından konulan şerh ile ilgili gereğinin yapılması, sözlü önergenin gündeme alınması kabul edildikten sonra kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Dilek KOÇ
T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 4
OTURUM :   4
09 NİSAN 2009 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00G Ü N D E M              


138-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

139-Belediye Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kayıt altına alınmasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

140-Belediye Meclis Üyesi Sayın Halil HOTAMAN’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

141-Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)
Meclis Başkanı            Katip                    Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ            Dilek KOÇT.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 5
OTURUM :   5
10 NİSAN 2009 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M             


142-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

143-Belediyemizin 2008 yılına ait Faaliyet Raporuna ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi)

144-Belediye Meclis Üyesi Sayın Memet YULA’ nın izinli sayılmasına dair vermiş olduğu yazılı önerge. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)
Meclis 1.Başkan V.            Katip                Katip
Seyit SARP                Makbule SEVİNÇ        Günal US

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.