2009 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 6
OTURUM :   1
04 MAYIS 2009 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M                  

145-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

146-Engelli vatandaşlarımıza yönelik meslek edindirme kursları açılması.(Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

147-Çevre Kirliliğinin önlenmesi ve çevre koruma ile ilgili bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesi.(Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

148-Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla kitap dağıtılması.(Hesap Tetkik Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

149-Kanser Hastalığı ve bu hastalıktan korunma yolları ile ilgili bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesi.(Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

150-Pazarcı esnafına vatandaşlara hitap şekli, temizlik ve diğer konularda bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesi.(Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonuna      havalesine oybirliğiyle karar verildi)

151-Belediyemizden emekli olan ve olacak personellere kaynaşmaları bağlamında program ve kokteyl düzenlenmesi.(Yaşlılar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

152-Okullar arası şiir yarışması düzenlenmesi. (Eğitim Kültür Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

153-Okullar arası Gençlik Koşusu düzenlenmesi.(Spor Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

154-2008-2009 döneminde takdir alan öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesi.(Gençlik Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

155-En güzel bahçe, en güzel balkon yarışması düzenlenmesi. (Araştırma ve İnceleme Komisyonuna  havalesine oybirliğiyle karar verildi)

156-Mimarlar arası mimari proje yarışması düzenlenmesi.(Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

157-İlçemizde uygun görülecek alanlara geri dönüşüm kutuları konulması. (Bütçe ve Plan Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

158-Babalar Gününe özel program ve etkinlikler düzenlenmesi. (Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

159-Sigara ve Alkolün zararları ile ilgili bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesi.(İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

160-Mustafa Kemal Atatürk tarafından dikilen ağaçların tespit edilerek koruma altına alınması ve periyodik bakımlarının yapılması. (Emlak İstimlak Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

161-Eryaman Mahallesi Ayaş yolu istikametindeki 309. sokak çıkışına yaya üst geçidi yapılması. (Emlak İstimlak Komisyonuna  havalesine oybirliğiyle karar verildi)

162-Süvari, Piyade, Şeyh Şamil ve Yavuz Selim Mahallelerinin alt yapı, kavş ak, orta refüj, ışıklandırma ve trafik sinyalizasyon sistemi eksiklerinin tamamlanması.         ( Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

163-Güzelkent Mahallesi 18498/2 ada ve parseli ağaçlandırma, park ve yeşil alan olarak düzenlenmesi. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

164-Güzelkent Mahallesinde bulunan Sağlık Alanlarının biran önce faaliyete geçirilmesi. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

165-Yavuz Selim Mahallesinde bulunan Sağlık Alanlarının biran önce faaliyete geçirilmesi. (İmar Islah ve İsimlendirme ve Sağlık Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

166-Tunahan Mahallesinin altyapı, trafik, sinyalizasyon sistemi eksiklerinin tamamlanması. (Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

167-Güzelkent Mahallesinde tespit edilen altyapı, kavşak, orta refüj, ışıklandırma ve trafik, sinyalizasyon sistemi eksiklerinin tamamlanması. (Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

168-Eryaman girişi Meşrutiyet Caddesi ve Dil Devrimi Caddelerinin kavşak, orta refüj, ışıklandırma ve trafik sinyalizasyon sistemi eksiklerinin tamamlanması. (Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

169-Şeyh Şamil Mahallesi 125. 126 ve 127. sokakların site yönetimi tarafından araç trafiğine kapatılmasından doğan mağduriyetlerin giderilmesi. (Emlak İstimlak Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

170-Erler Mahallesi Zırhlı Birlikler Yolu Doğu Caddesi istikametinde Askeri Lojmanlar girişinde bulunan sinyalizasyon sisteminin 5 metre geriye alınması. (Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

171-Belediyemizin 2008 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabına ilişkin Başkanlık yazısı. (Hesap Tetkik Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

172-Belediye Meclis Üyeleri arasından Başkan Yardımcılığına atanan ve atanacak olanlara aylık ödenecek ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

173-30 Ağustos Mahallesi Şehit Hikmet Özer Caddesi İmarın 47463 ada 1 parsel üzerinde yapımı tamamlanan spor kompleksine ETİMESGUT BELEDİYESİ ATATÜRK STADYUMU isminin verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

174-Eryaman imarın 45892 ve 45893 adalar arası ile 45891 ve 45894 adalar arasında kalan taşıt yoluna yönelik 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

175-İmarın 45164 ada 1, 18699 ada 1 ve 45359 ada 4 sayılı okul (eğitim) alanı parsellerinde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

176-Toplam 12 adet park ve yeşil alanlara isim verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

177-Belediyemiz Sosyal Tesisleri Binamızın (Mevlana Kültür Merkezi) içinde bulunan Düğün Salonlarının tüm müştemilatları ve demirbaş malzemeleri ile beraber 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla kiraya verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)
Meclis Başkanı                Katip                Katip
Enver DEMİREL                Makbule SEVİNÇ        Günal US


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 7
OTURUM :   2
05 MAYIS 2009 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M  

178    Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.

179    Belediyemizin Sincan Belediyesine ait Sincan Yenikent Belediyesi Düzenleme Satışları Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Eğitim Turizm Basın yayın İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ne ortak olmasına ilişkin Başkanlık yazısı.
(Kabulüne Oybirliği ile karar verildi.)

180    Belediyemizin Sosyal ve Kültürel Tesislerinden yararlanacaklardan alınacak yıllık üyelik ücretinin yeniden tespitine ilişkin Başkanlık yazısı.    
(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine Oybirliği ile Karar verildi.)

181    Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Akmasa ve Sosyal Yardımlar Şefliğinin, Halkla İlişkiler ve Sosyal Yardımlar Şefliği olarak yeniden adlandırılması, bu şekilde Belediye Teşkilat Yönetmeliğinin değiştirilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne Oybirliği ile karar verildi.)    

182    Belediyemizde münhal bulunan Avukat, Mimar, Mühendis ve Veteriner Kadrolarında kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamı yapılması ve bu personellere ödenecek ücretlerin belirlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine Oybirliği ile Karar verildi.)

183    Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi çalışan personellerin Kadro İptal-İhdasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine Oybirliği ile Karar verildi.)

184    İmar Planındaki Sağlık Alanları tespit edilerek biran önce faaliyete geçirilmesine ilişkin Sağlık Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile karar verildi.)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Cemalettin DİNÇT.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 8
OTURUM :   3
06 MAYIS 2009 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M              

185-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

186-Atatürk Fotoğraf Sergisi açılmasına ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

187-19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında program ve etkinlikler                      düzenlenmesine ilişkin Gençlik Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

188-Etimesgut Futbol Ligi Kurulmasına ilişkin Spor Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

189-İlçemizde ikamet eden Fakir ve Muhtaç Ailelere Halk Ekmeği dağıtılmasına ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

190-20 Mayıs Etimesgut’un İlçe oluşunun yıldönümü münasebetiyle İlçemizi tanıtan program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

191-Tüketici Hakları konusunda yapılan müracaat ve şikayetlerle ilgili gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyon Raporu.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

192-İlçemizdeki Engelli vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardım yapılmasına ilişkin Engelliler Komisyon Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

193-Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Dilek KOÇT.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 9
OTURUM :   4
07 MAYIS 2009 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M             


194-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

195-İlçemizde yaşayan Yaşlı ve Kimsesizlere ihtiyaçları doğrultusunda yardım yapılmasına ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

196-Belediyemizce İlçemizde uygun görülecek alanlara Yaşlılara dinlenme evleri yapılmasına ilişkin Yaşlılar Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

197-Belediyemizce İlçemizde Uluslar arası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi)

198-Piyade Mahallesi eski 424 yeni 1964 sokağın alt yapı ve kaldırım sorunlarının giderilmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

199-Cenaze ve Defin İşlemlerinden alınacak ücretlerin yeniden belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

200-Belediye Meclis Üyeleri Sayın Halil HOTAMAN ve Bahadır Ersagun EVCİ’ nin izinli sayılmalarına dair müşterek yazılı önergeleri.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)Meclis 1.Başkan V.            Katip                    Katip
Seyit SARP                Makbule SEVİNÇ            Dilek KOÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 10
OTURUM :   5
08 MAYIS 2009 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M        


201-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

202-Atatürk Çeşmesi suyunun tekrar faaliyete geçirilmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme – Bütçe Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

203-Çocuk Esirgeme Yurdunda kalan çocuklara yönelik program ve etkinlikler düzenlenmesi ayrıca ihtiyaçları doğrultusunda yardım yapılmasına ilişkin İnsan Hakları ile Bütçe ve Plan Komisyonları Müşterek Raporu. (Düzeltilmek Kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

204-02.04.2009 tarihine kadar Belediyemizin Kamu Kurum, Kuruluşlar, Şahıslar ve Özel Firmalara olan tüm borç ve alacaklar ile ilgili envanter çıkarılması ile 2004-2009 yılları arası Belediyemize ait Menkul ve Gayrimenkul Satışlarına ait envanter çıkarılmasına ilişkin Hesap tetkik ve Emlak İstimlak Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

205-Belediyemizin 2008 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabına İlişkin Hesap Tetkik Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi)

206-Belediyemiz Sosyal Tesisleri Binamızın (Mevlana Kültür Merkezi) içinde bulunan Düğün Salonlarının tüm müştemilatları ve demirbaş malzemeleri ile beraber 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla kiraya verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

207-Belediyemizin Sosyal ve Kültürel Tesislerinden yararlanacaklardan alınacak yıllık üyelik ücretinin yeniden tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi)

208-Belediyemizde münhal bulunan Avukat, Mimar, Mühendis ve Veteriner Kadrolarında kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamı yapılması ve bu personellere ödenecek ücretlerin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

209-Belediye Meclis Üyeleri Sayın Halil HOTAMAN, Recep DOĞAN, Turgut KAYMAK ve Orhan KILIÇ’ ın müşterek yazılı önergeleri. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)Meclis 1. Başkan V.        Katip                    Katip
Seyit SARP                Makbule SEVİNÇ            Dilek KOÇ

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.