2009 Yılı Haziran Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 11
OTURUM :   1
01 HAZİRAN 2009 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M      

210-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

211-Belediyemizce İl Dışı Cenaze Nakil Hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızdan alınacak ücretin belirlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

212-5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi gereği Kent Temizliği İhalesinin yıllara sari olarak ve Bütçe taahhüdünün buna göre yapılması hususunda Belediye Başkanı ve ilgili Birim Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

213-5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi gereği Sağlık Hizmetleri İhalesinin yıllara sari olarak ve Bütçe taahhüdünün buna göre yapılması hususunda Belediye Başkanı ve ilgili Birim Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

214-Belediyemizin Mahalli İdareler işverenler Sendikasına üye olmasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

215-Eryaman imarın 45892 ve 45893 adalar arası ile 45891 ve 45894 adalar arasında kalan taşıt yoluna yönelik 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

216-İmarın 45164 ada 1, 18699 ada 1 ve 45359 ada 4 sayılı okul (eğitim) alanı parsellerinde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

217-Toplam 12 adet park ve yeşil alanlara isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oyçokluğuyla karar verildi)

218-Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımı yapılması.(Bütçe ve Plan Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

219-Nikah Salonuna kamera sistemi konulması ve görüntülerin canlı yayında internet üzerinden verilmesi.(İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

220-Vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin son kullanma tarihleri ve kalite kontrollerini yaparak alışveriş yapmaları için bilgilendirilmeleri. (Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

221-İlçemizdeki apartman ve sitelerin otopark sorunlarının çözüme kavuşturulması. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)    

222-Piyade Mahallesi 430. sokağın alt yapı, kaldırım, yol ve diğer eksikliklerinin giderilmesi. (Emlak İstimlak Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

223-Necip Fazıl KISAKÜREK anısına okullar arası şiir yarışması düzenlenmesi.(Eğitim Kültür Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

224-Kene ısırmaları ile ilgili vatandaşlarımızın bilgilendirilmeleri. (Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

225-İlçemizdeki ibadethanelere parfüm matik takılması ve temizliklerinin yapılması.(Bütçe ve Plan Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

226-Topçu Mahallesi 14. cadde ve Piyade Mahallesi Ahi Evran Caddesinin trafik sorununun çözülmesi. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

227-İlçemizde Yağlı Güreş müsabakası düzenlenmesi. (Spor Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

228-Ramazan ayında iftar çadırı açılması ve iftar yemeği verilmesi. (Hesap Tetkik Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

229-50 yaş üzeri yaşlılar için yürüme yarışı yapılması.(Yaşlılar ve Engelliler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

230-İnşaatı devam eden Adliye Binasının çevresindeki cadde ve sokakların yeniden düzenlenmesi.(Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

231-İlçemizde organik ürünler pazarı açılması.( Çevre ve Gençlik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

232-Topçu Mahallesindeki cadde ve sokakların altyapı eksikliklerinin giderilmesi.(Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)    

233-30 Ağustos Zafer Bayramında program ve etkinlikler düzenlenmesi.(Eğitim Kültür Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

234-Belediyemizce Nüfus Artışı ve Aile Planlaması ile ilgili bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesi.(Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

235-2009 yılı içerisinde uygun görülecek bir tarihte toplu Nikah Töreni yapılması. (Sosyal Hizmetler ve Gençlik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

236-Belediyemizce çeşitli branşlarda yaz spor okulları açılması. (Spor ve Gençlik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

237-Yaşlı vatandaşlarımıza yönelik sağlık taraması yapılması.(Yaşlılar ve Gençlik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

238-Cadde ve sokakların engellilere yönelik dizayn edilmesi. (Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

239-Ramazan ayı ve Ramazan Bayramında mezarlık ziyaretleri için otobüs seferleri düzenlenmesi. (Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

240-Depremden korunma yolları ve deprem anında neler yapılacağı ile ilgili seminer düzenlenmesi.(İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

241-Belediye Meclis Üyesi Sayın Fuat YILDIRIM’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

242-Belediye Meclis Üyesi Sayın Seyit SARP’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


Meclis Başkanı            Katip                    Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ            Günal US

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 12
OTURUM :   2
02 HAZİRAN 2009 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M             

243-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

244-46271-46267-46268 adalar arası alana spor tesisi yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

245-Altay Mahallesinde 18208 m2 yüzölçümlü imarın 16859 ada 1 sayılı parseli ve üzerindeki tesisler ( bina ve müştemilatı) ile 9975 m2 yüzölçümlü imarın 46475 ada 1 sayılı parsel nolu taşınmazların Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından bedelli veya bedelsiz devir alınabilmesi için 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesine istinaden Başkanlık Makamına ve ilgili Birime yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

246-Güzelkent Mahallesinde bulunan Sağlık Alanlarının biran önce faaliyete geçirilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

247-Belediyemizde 657 ve 4857 sayılı yasaya tabi çalışan personellerin Kadro İptal-İhdasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


248-Engelli vatandaşlarımıza yönelik meslek edindirme kursları açılmasına ilişkin Engelliler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

249-Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla kitap dağıtılmasına ilişkin Hesap Tetkik Komisyon Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


250-Kanser Hastalığı ve bu hastalıktan korunma yolları ile ilgili bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesine ilişkin Sağlık Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

251-Pazarcı esnafların vatandaşlarımıza davranış biçimlerinin daha düzenli ve intizamlı olması, temizlik ve diğer konularda da hassasiyet gösterilmesine ilişkin Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

252-Belediyemizden emekli olan ve olacak personellere kaynaşmaları bağlamında program ve kokteyl düzenlenmesine ilişkin Yaşlılar Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

253-Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmasına dair izin dilekçesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


Meclis Başkanı            Katip                    Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ            Dilek KOÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 13
OTURUM :   3
03 HAZİRAN 2009 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M              


254-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

255-Eryaman İmarın 46397 ada 4 (eski 46397 ada 3) sayılı parselinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

256-İlçemiz Okullar arası şiir yarışması düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

257-İlçemiz Okullar arası Gençlik Koşusu düzenlenmesine ilişkin Spor Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

258-İlçemiz Okullarında 2008-2009 döneminde takdir alan öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesine ilişkin Gençlik Komisyon Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

259-İlçemizde uygun görülecek alanlara geri dönüşüm kutuları konulmasına ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

260-Babalar Gününe özel program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

261-Sigara ve Alkolün zararları ile ilgili bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesine ilişkin İnsan Hakları Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

262-Mimarlar arası mimari proje yarışması düzenlenmesine ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyon Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

263-Erler Mahallesi Zırhlı Birlikler Yolu Doğu Caddesi istikametinde Askeri Lojmanlar girişinde bulunan sinyalizasyon sisteminin 5 metre geriye alınmasına ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyon Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

264-Belediye Meclis Üyeleri Sayın Bahadır Ersagun EVCİ ve Fuat YILDIRIM’ ın izinli sayılmalarını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Mesut ŞAHİNGÖZ’ ün sözlü önergesi.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)
Meclis Başkanı            Katip                    Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ            Günal US

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 14
OTURUM :   4
04 HAZİRAN 2009 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M                    


265-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

266-İlçemizde Mustafa Kemal Atatürk tarafından dikilen ağaçların tespit edilerek koruma altına alınması ve periyodik bakımlarının yapılmasına ilişkin Emlak İstimlak Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

267-Eryaman Mahallesi Ayaş yolu istikametindeki 309. sokak çıkışına yaya üst geçidi yapılmasına ilişkin Emlak İstimlak Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

268-Şeyh Şamil Mahallesi 125. 126 ve 127. sokakların site yönetimi tarafından araç trafiğine kapatılmasından doğan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin Emlak İstimlak Komisyon Raporu. (Komisyona iadesine oybirliğiyle karar verildi)

269-Çevre Kirliliğinin önlenmesi ve çevre koruma ile ilgili bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

270-Güzelkent Mahallesi 18498/2 ada ve parseli ağaçlandırma, park ve yeşil alan olarak düzenlenmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

271-Süvari, Piyade, Şeyh Şamil ve Yavuz Selim Mahallelerinin alt yapı, kavşak, orta refüj, ışıklandırma ve trafik sinyalizasyon sistemi eksiklerinin tamamlanmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

272-En güzel bahçe, en güzel balkon yarışması düzenlenmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

273-Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

274-Belediye Meclis Üyesi Sayın Mesut ŞAHİNGÖZ’ ün izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

275-Belediye Meclis Üyesi Sayın Fuat YILDIRIM’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)Meclis Başkanı            Katip                    Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ            Dilek KOÇ


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 15
OTURUM :   5
05 HAZİRAN 2009 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M                

276-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

277-Tunahan Mahallesinin altyapı, trafik, sinyalizasyon sistemi eksiklerinin tamamlanmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

278-Güzelkent Mahallesinde tespit edilen altyapı, kavşak, orta refüj, ışıklandırma ve trafik, sinyalizasyon sistemi eksiklerinin tamamlanmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

279-Eryaman girişi Meşrutiyet Caddesi ve Dil Devrimi Caddelerinin kavşak, orta refüj, ışıklandırma ve trafik sinyalizasyon sistemi eksiklerinin tamamlanmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

280-Yavuz Selim Mahallesinde bulunan Sağlık Alanlarının biran önce faaliyete geçirilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme ve Sağlık Komisyonları müşterek Raporu.  (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

281-Belediye Meclis Üyesi Sayın Bahadır Ersagun EVCİ’ nin izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

282-Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Dilek KOÇ

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.