2009 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 16
OTURUM :   1
06 TEMMUZ 2009 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M               

283-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.

284-Şehit ve Gazi ailelerinin özel günlerde (Dini Bayramlarda) ziyaret edilmesi.(Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

285-Sünnet, Düğün, Şenlik ve organizasyonlarda çocuklara oyuncak türü hediyeler dağıtılması.(Bütçe ve Plan Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

286-İlçemiz okullarındaki öğrencilerden başarılı sporcu adaylarının tespit edilerek yardımcı olunması.(Spor Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

287-Bisiklet yarışması düzenlenmesi.(Gençlik Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

288-Türk Kızılayı ile ortaklaşa kan Bağışı Kampanyası düzenlenmesi.(Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

289-Belediye Meclis Üyesi Sayın Hacı Murat BAL’ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

290-Yunus Emre Parkının Engellilere yönelik dizayn edilmesi.(Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

291-İhtiyaç sahibi öğrencilerin Dershanelerden ücretsiz yaralanması.(Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

292-Personellerin iletişimi düzgün kurabilmesi için eğitim almaları.(Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

293-Operatörler ve baz istasyonlarının yerleşim alanlarının dışına taşınması.(Araştırma ve İnceleme ile Emlak İstimlak Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

294-İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtılması. (Hesap Tetkik Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

295-Şeyh Şamil Mahallesinde bulunan 137. sokağın paralelinde yürüyüş yolu yapılması.(Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

296-Zararlı ot ve dikenlerin yangına sebebiyet vermemesi için gerekli önlemlerin alınması.(Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

297-Parklarda bulunan spor aletlerinin bakımlarının yapılması.(Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

298-Kaza anında uygulanacak ilkyardım müdahaleleri için eğitim semineri düzenlenmesi.(Eğitim Kültür Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

299-Şeyh Şamil Mahallesi sınırları içerisinde bulunan (Sardunya Anaokulunun güney kısmında) basketbol ve mini futbol sahasının aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi(Araştırma İnceleme ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

300-Huzur Evindeki yaşlıların morallerinin yüksek tutulması için geziler düzenlenmesi.(Yaşlılar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

301-Eryaman Bölgesine Sağlık Merkezi açılması.(Emlak İstimlak Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

302-Tüketici Hakları Konusunda vatandaşlarımızın lehine olan gelişmelerin vatandaşlarımıza aktarılması.(Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatlarlar ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

303-Alsancak Mahallesi Şırıncak Tepe Kentsel Yenileme Projesi kapsamında akdedilen kat karşılığı inşaat sözleşmesindeki Belediyemize ait olacak 245 adet daire sayısının 285 adete çıkartılmasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

304-İstasyon Mahallesi 47439 ada üzerindeki kat karşılığı ihale edilen Belediye Ticaret Merkezinin ihalesi Danıştay kararıyla iptal edilmesi sebebiyle mutabakatla tasfiyesi konusunda yetki verilmesi ve ayrıca kat karşılığı ve/veya kısmen veya tamamen satışına ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

305-İstasyon Mahallesi 47439 ada üzerindeki Belediye Ticaret Merkezinin tasfiyesi sebebiyle 32.000.000,00.-TL. kredi kullanımı konusunda yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

306-Yapracık Mahallesi, Ötegece-1 Tavsiye 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

307-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 6 adet Park/Yeşil alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

308-Yaşlılar Huzur Evinden yararlanacaklardan alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

309-Belediyemizde 657 ve 4857 sayılı yasaya tabi çalışan personellerin Kadro İptal-İhdas ve Müdürlük Yönetmeliğine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

310-Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yürütülmekte olan Peyzaj Proje işlemlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

311-Belediyemiz Halk Ekmek Fabrikasının makine, tesis ve demirbaşları ile birlikte özel veya  tüzel kişilere 10 yıllığına kiraya verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

312-İlçemiz sınırları içerisinde park, yeşil alan ve özel mülkiyetlerin ilaçlama hizmetlerinin Park ve bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılması ve özel mülkiyetlerin ilaçlama hizmetleri için alınacak ücretlerin belirlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı.( (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)Meclis Başkanı            Katip                    Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ            Dilek KOÇ


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 17
OTURUM :   2
07 TEMMUZ 2009 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M                  

313-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

314-Alsancak Mahallesi Şırıncak Tepe Kentsel Yenileme Projesi kapsamında akdedilen kat karşılığı inşaat sözleşmesindeki Belediyemize ait olacak 245 adet daire sayısının 285 adete çıkartılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

315-İstasyon Mahallesi 47439 ada üzerindeki kat karşılığı ihale edilen Belediye Ticaret Merkezinin ihalesi Danıştay kararıyla iptal edilmesi sebebiyle mutabakatla tasfiyesi konusunda yetki verilmesi ve ayrıca kat karşılığı ve/veya kısmen veya tamamen satışına ilişkin Hukuk Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

316-İstasyon Mahallesi 47439 ada üzerindeki Belediye Ticaret Merkezinin tasfiyesi sebebiyle 32.000.000,00.-TL. kredi kullanımı konusunda yetki verilmesine ilişkin Hukuk Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi)

317-Belediyemiz Halk Ekmek Fabrikasının makine, tesis ve demirbaşları ile birlikte özel veya tüzel kişilere 5 yıllığına kiraya verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

318-Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yürütülmekte olan Peyzaj Proje işlemlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

319-İller Bankasından Teminat Mektubu kullanarak yurtiçi bankalardan kredi kullanılmasına ilişkin Yetki verilmesine dair Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

320-İlçemizdeki apartman ve sitelerin otopark sorunlarının çözüme kavuşturulmasına ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

321-Topçu Mahallesi 14. cadde ve Piyade Mahallesi Ahi Evran Caddesinin trafik sorununun çözülmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

322-Eryaman İmarın 46397 ada 4 (eski 46397 ada 3) sayılı parselinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu.(Yeniden incelenmek üzere ilgili Komisyona iadesine oybirliğiyle karar verildi)

323-Belediyemizce İl Dışı Cenaze Nakil Hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızdan alınacak ücretin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Dilek KOÇ


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 18
OTURUM :   3
08 TEMMUZ 2009 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M              

324-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

325-İller Bankasından Teminat Mektubu kullanarak yurtiçi bankalardan kredi kullanılmasına ilişkin Yetki verilmesine dair Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarının müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

326-Belediyemizde 657 ve 4857 sayılı yasaya tabi çalışan personellerin Kadro İptal-İhdas ve Müdürlük Yönetmeliğine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

327-Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımı yapılmasına ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

328-İlçemizdeki ibadethanelere parfümmatik takılması ve iç ve çevre temizliklerinin yapılmasına ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


329-Nikah Salonuna kamera sistemi konulması ve isteyen vatandaşların nikah görüntülerinin canlı yayında internet üzerinden verilmesine ilişkin İnsan Hakları Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

330-Depremden korunma yolları ve deprem anında neler yapılacağı ile ilgili seminer düzenlenmesine ilişkin İnsan Hakları Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

331-Vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin son kullanma tarihleri ve kalite kontrollerini yaparak alışveriş yapmaları için bilgilendirilmelerine ilişkin Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

332-Piyade Mahallesi 431. sokağın alt yapı, kaldırım, yol ve diğer eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Emlak İstimlak Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

333-Belediye Meclisinin 04/06/2009 tarih ve 268 sayılı kararın yeniden görüşülüp değerlendirilmesine ilişkin Emlak İstimlak Komisyon Raporu. (otopark sorunu) (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

334-Necip Fazıl KISAKÜREK anısına okullar arası şiir yarışması düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

335-Belediye Meclis Üyesi Sayın Halil HOTAMAN’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

336-Belediye Meclis Üyesi Sayın Yavuz DEMİRCİ’ nin izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)Meclis Başkanı            Katip                    Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ            Günal US


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 19
OTURUM :   4
09 TEMMUZ 2009 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M            

337    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne Oybirliği ile karar verildi.)

338    İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 6 adet Park/Yeşil alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne Oyçokluğu ile karar verildi.)

339    30 Ağustos Zafer Bayramında program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile karar verildi.)

340    Kene ısırmaları ile ilgili vatandaşlarımıza bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesine ilişkin Sağlık Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile karar verildi.)

341    İlçemizde Yağlı Güreş müsabakası düzenlenmesine ilişkin Spor Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile karar verildi.)

342    Ramazan ayında iftar çadırı açılması ve iftar yemeği verilmesine ilişkin Hesap Tetkik Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile karar verildi.)

343    İnşaatı devam eden Adliye Binasının çevresindeki cadde ve sokakların yeniden düzenlenmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile karar verildi.)

344    Belediyemizce Nüfus Artışı ve Aile Planlaması ile ilgili bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile karar verildi.)

345    İlçemizdeki Cadde ve sokakların engellilere yönelik dizayn edilmesine ilişkin Engelliler Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile karar verildi.)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Dilek KOÇT.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 20
OTURUM :   5
10 TEMMUZ 2009 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M                    

346 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliğiyle  
karar verildi)

347 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramında mezarlık ziyaretleri için otobüs seferleri düzenlenmesi ayrıca mezarlıkların bakım ve çevre temizliklerinin yapılması ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

348 Topçu Mahallesi ve diğer mahallelerin cadde ve sokakların altyapı eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

349 50 yaş üzeri yaşlılar için yürüme yarışı yapılması dereceye girenlere çeşitli ödüller verilmesine ilişkin Yaşlılar - Engelliler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

350 İlçemizde organik ürünler pazarı açılmasına ilişkin Çevre - Gençlik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

351 2009 yılı içerisinde uygun görülecek bir tarihte toplu Nikah Töreni yapılmasına ilişkin Sosyal Hizmetler - Gençlik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

352 Belediyemizce çeşitli branşlarda yaz spor okulları açılmasına ilişkin Spor - Gençlik Komisyonları müşterek raporları. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

353 Yaşlı vatandaşlarımıza yönelik sağlık taraması yapılması Yaşlılar - Gençlik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

354 İlçemiz sınırları içerisinde park, yeşil alan ve özel mülkiyetlerin ilaçlama hizmetlerinin Park ve bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılması ve özel mülkiyetlerin ilaçlama hizmetleri için alınacak ücretlerin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

355 Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi.                                                                       
(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


Meclis Başkanı                             Katip                            Katip
Enver DEMİREL                             Makbule SEVİNÇ                               Dilek KOÇ

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.