2009 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 26
OTURUM :   1
01 EYLÜL 2009 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 17:00

G Ü N D E M           

415- Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

416- Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’in izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

417- İlçemizdeki park sorunlarının çözüme kavuşturulması. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

418- İlçemizdeki kamu kurum, kuruluş ve dernekler arası futbol turnuvası düzenlenmesi. (İlave yapılmak kaydıyla Spor Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

419- Mahalleler arası gelişmişlik farklılıklarının araştırılması. (Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

420- İmar Planındaki yeşil alan ve piknik alanlarının bir an önce faaliyete geçirilmesi. (Emlak İstimlak Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

421- İlçemiz genelinde ağız ve diş sağlığı kampanyası başlatılması. (Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

422- Askere gidecek gençlere yönelik toplu program ve etkinlikler düzenlenmesi. (Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

423- Ekonomik krizden etkilenen esnafların araştırılması. (Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

424- Belediyemizce sağlıklı beslenme yöntemleri ile ilgili seminer düzenlenmesi. (İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

425- Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın motive olmaları amacıyla program ve etkinlikler düzenlenmesi. (Yaşlılar ile Engelliler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi)

426- İzinsiz dağıtılan el ilanları ve broşürlerin kayıt altına alınması. (Bütçe ve Plan Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

427- İlçemizde uygun görülen yerlere çocuk kulübü ve gençlik merkezi açılması. (Gençlik Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

428- Belediyemizce ahilik kursu açılması. (Eğitim Kültür Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

429- Eryaman ile Etimesgut merkezi arasındaki ticaretin artırılması için neler yapılabileceğinin araştırılması. (Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

430- Su ve enerji tasarrufu ile ilgili bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesi. (Hesap Tetkik Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

431- Binalara ısı yalıtımı yaptırılması ve ayrıca dış cephe renklerinin Belediyemiz tarafından belirlenecek renklere boyanması. (Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

432- Doğalgaz ve kombi kullanımı ile ilgili vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi. (Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

433- 0-6 yaş gurubu çocuklarda ev kazalarının en aza indirilmesi için annelere seminer düzenlenmesi. (Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

434- Naylon poşet kullanım miktarının azaltılması. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

435- Eryaman 3.Etap 17359 adadaki ticaret merkezinin 2.katında bulunan ve Belediyemize devredilen yerin kültür merkezi olarak projelendirilmesi. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

436- Belediyemizde 657 ve 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personellerin Kadro İptal – İhsasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

437- Elvan Mahallesi imarın 46027 ada 1 sayılı Orta Öğretim parselinde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)
Meclis Başkanı            Katip                    Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ            Dilek KOÇ    

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 27
OTURUM :   2
02 EYLÜL 2009 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 17:oo

G Ü N D E M             

438- Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

439- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3 ve 4.fıkraları gereğince Sözleşmeli Personellere ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

440- Eryaman imarın 45901 ada 1 ve 2 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi)

441- Güzelkent Mahallesi imarın 18588 ada 15 sayılı konut parselinin “Dini Tesis Alanı (Mescid)” kullanımına dönüştürülmesine yönelik 1/1000 ölçekli imar planı değişliğine ilişkin Başkanlık yazısı.  (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi)

442- Erler Mahallesi Tp.16 sayılı parselin bir kısmında 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itiraza ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

443- 2 Adet trafo yeri Etüdüne ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

444- Ayyıldız Mahallesi 18257-18258-18228 adalar arasındaki yeşil alan üzerine yapılan parka isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

445- 2010 Mali Yılı Bütçe Döneminde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hizmet karşılığı alınacak ücretlerin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Günal US    


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 28
OTURUM :   3
03 EYLÜL 2009 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 17:oo

G Ü N D E M          

446    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Düzeltilmek kaydıyla Oybirliği ile)

447    Süvari Mahallesi imarın 45092 ada 1 sayılı “Sosyal Tesis Alanı” parselinde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve isimlendirme Komisyonuna Oybirliği ile)

448    Atatürk Koşu Yolu Parkının Askeri Lojmanlar tarafının yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (ilave Edilmek Kaydıyla Oybirliği ile)

449    Şeyh Şamil Mahallesi 172. sokağın (17337 ada ile 17338 adalar arası) aydınlatmasının yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile)

450    Yeni oluşturulan mahallelere muhtar evleri yapılması ve mevcut muhtar evlerinin eksiklerinin giderilmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile)

451    İmar Planındaki trafo yerlerinin faaliyete geçirilmesine ilişkin Emlak İstimlak Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile)

452    Çeşitli yaş grupları arasında yüzme müsabakaları düzenlenmesine ilişkin Spor Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile)

453    İlçemizin tanıtımı amacıyla kitap bastırılmasına ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile)

454    Çocuk Meclisi oluşturulmasına ilişkin Gençlik Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile)

455    Okul etraflarının bakım onarım ve temizlik işlerinin yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (ilave Edilmek Kaydıyla Oybirliği ile)

456    Kimsesiz yaşlı ve özürlü vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti verilmesine ilişkin Hesap Tetkik Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile)

457    Belediye Personellerimizin güzel konuşma teknikleri için seminer düzenlenmesine ilişkin İnsan Hakları Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 29
OTURUM :   4
04 EYLÜL 2009 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 17:oo

G Ü N D E M            

458    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne Oybirliği İle)

459    Eryaman mahallesi imarın 46637 ada 1 parsel nolu taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne Oybirliği İle)

460    Engellilere yönelik çeşitli branşlarda yarışmalar düzenlenmesine ilişkin Engelliler Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği İle)

461    Yeni açılacak işyerlerine Türkçe isim kullanmaları için teşvik edilmelerine ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği İle)

462    Atatürk Stadyumunun tribünlerinin genişletilmesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği İle)

463    Şaşmaz Sanayi Sitesi içerisinde açıkta seyyar satılan gıda ürünlerinin satışlarının engellenmesine ilişkin Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyon Raporu. (Düzeltilmek Kaydıyla kabulüne Oybirliği ile)

464    Göz Taraması Kampanyası başlatılmasına ilişkin Sağlık ve Yaşlılar Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne Oybirliği İle)

465    Yağmur sularından yararlanılarak su tasarrufunda bulunulmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme ile İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne Oybirliği İle)

466    Fosfor içeren temizlik malzemelerinin kullanılmaması ile ilgili seminer verilmesi ve afiş bastırılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Halkla İlişkiler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne Oybirliği İle)

467    Kadın Doğum Hastanesinin akıbeti hakkında bilgi edinilmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Emlak İstimlak Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne Oybirliği İle)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Günal US    

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 30
OTURUM :   5
05 EYLÜL 2009 – CUMARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 13:oo


G Ü N D E M               

468-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

469-Belediyemizin 2010-2014 Stratejik Planına ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi)

470-Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


Meclis Başkanı            Katip                    Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ            Dilek KOÇ    

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 31
OTURUM :   1
11 EYLÜL 2009 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 14:oo


G Ü N D E M           

471-    Belediye Ticaret Merkezinin tasfiye bedelinin erken ödenmesi halinde 32.000.323,16.- TL’ den 30.250.000,00.- TL’ye düşürülmesi ve ilave maddeleri içeren tasfiye ek protokolü imzalanması konusunda Belediye Başkanı ve ilgili birime yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı                  Katip                              Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ            Dilek KOÇ

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.