2009 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 32
OTURUM :   1
05 EKİM 2009 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

G Ü N D E M            

472-    Çöp toplama araçlarının çevreye verdiği kokular ile ilgili uyarılması ve eksikliklerinin giderilmesi.(Çevre ile Sağlık Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

473-    İlçemizde uygun görülecek yerlere Mobese kamera sistemi konulması.(Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

474-    Maddi durumu iyi olmayan Üniversite öğrencilerinin barınmaları için öğrenci evleri yapılması.(Gençlik Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

475-İlçemizin tanıtımı amacıyla okullar arası resim yarışması düzenlenmesi.(Hesap tetkik Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

476-Trafik kazalarının en az seviyeye indirilmesi amacıyla seminer düzenlenmesi ve afişler basılarak vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi.(Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

477-24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile Öğretmenlere çeşitli hediyeler verilmesi.(Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

478-Kurban kesimi ile ilgili seminer düzenlenmesi ve Kurban satış ve kesim yerlerinin daha temiz ve hijyen olması için gerekli önlemlerin alınması.(Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

479-İlçemizdeki otopark sorununun çözüme kavuşturulması.(Sosyal Hizmetler ile Emlak İstimlak Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

480-Okullar arası satranç turnuvası düzenlenmesi.(Spor Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)


481-Kitap okuma alışkanlığı kazandırılması için Belediyemizce kitap dağıtılması.(Gençlik Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

482-İlçemiz okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi engelli öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda yardım yapılması.(Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

483-İlçemizdeki hanımların genel anlamda sorunlarının araştırılması ve çözümler üretilmesi.(İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

484-Sağlık Ocakların çevre düzenlemelerinin yapılması.(Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

485-10 Kasım Atatürk’ ün Ölüm yıldönümü münasebetiyle Program ve etkinlikler düzenlenmesi ayrıca Anıtkabire ziyaret düzenlenmesi.(Yaşlılar ile Gençlik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

486-Gecekondu hayatından Apartman hayatına geçen vatandaşlarımızın uyum ve problemlerinin araştırılması ve en az seviyeye indirilmesi için seminer düzenlenmesi.(Emlak İstimlak Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

487-Ameleler için Pazar mekanı veya amele lokali kurulması.(Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

488-Okul Kantinlerinin daha sık denetlenmesi ve engelli öğrenciler için gerekli dizaynların yapılması.(Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

489-İlçemizdeki sit alanlarının araştırılarak broşür haline getirilmesi.(Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

490-İlçemizde geniş kapsamlı okuma yazma seferberliği başlatılması.(Eğitim Kültür Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

491-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

492-    Belediyemizin 2010 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Başkanlık yazısı.(Bütçe ve Plan Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

493-2010 Mali Yılı Bütçe Döneminde hayvan muayeneleri, aşılamaları ve müdahalelerinden alınacak ücretlerin belirlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

494-Eryaman 3.Etap 17359 adadaki ticaret merkezinin 2.katında bulunan ve Belediyemize devredilen yerin kültür merkezi olarak projelendirilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

495-Güzelkent Mahallesi imarın 18588 ada 15 sayılı konut parselinin “Dini Tesis Alanı (Mescid)” kullanımına dönüştürülmesine yönelik 1/1000 ölçekli imar planı değişliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu.(Yeniden incelenmek üzere Komisyona iadesine oybirliğiyle karar verildi)


Meclis Başkanı           Katip                Katip
Enver DEMİREL           Makbule SEVİNÇ            Dilek KOÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 33
OTURUM :   2
06 EKİM 2009 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

G Ü N D E M                

496-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

497-17688 – 17704 adalar arasında bulunan parka isim verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

498-Piyade Mahallesi imarın 45429 ada 2 sayılı “Cami” parselinde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

499-Bahçekapı Mahallesi imarın 13922 ada 6 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

500-İmarın 45901 ada 1 ve 2 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi)

501-Erler Mahallesi Tp.16 sayılı parselin bir kısmında 1/1000 ölçekli uygulama
imar planına yapılan itirazın reddine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Komisyona iadesine oybirliğiyle karar verildi)

502-Süvari Mahallesi imarın 45092 ada 1 sayılı “Sosyal Tesis Alanı” parselinde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin İmar Islah ve isimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi)

503-Belediyemizde 657 ve 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personellerin Kadro İptal – İhdasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Dilek KOÇT.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 34
OTURUM :   3
07 EKİM 2009 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

G Ü N D E M              

504-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

505-5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3 ve 4.fıkraları gereğince Sözleşmeli Personellere ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

506-İlçemizdeki park sorunlarının çözüme kavuşturulmasına ilişkin Çevre Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

507-Naylon poşet kullanım miktarının azaltılmasına ilişkin Çevre Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

508-İlçemizdeki kamu kurum, kuruluş, dernekler ve Belediye Meclis Üyeleri arası futbol turnuvası düzenlenmesine ilişkin Spor Komisyonu raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

509-Mahalleler arası gelişmişlik farklılıklarının araştırılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

510-Belediye Meclis Üyesi Sayın Turgut KAYMAK’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Dilek KOÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 35
OTURUM :   4
08 EKİM 2009 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo


G Ü N D E M                

511-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

512-Mobil Anaokulu uygulaması projesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

513-İmar Planındaki yeşil alan ve piknik alanlarının bir an önce faaliyete Geçirilmesine ilişkin Emlak İstimlak Komisyon raporu.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

514-İlçemiz genelinde ağız ve diş sağlığı kampanyası başlatılmasına ilişkin Sağlık Komisyonu raporu.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

515-Doğalgaz ve kombi kullanımı ile ilgili vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine ilişkin Sağlık Komisyonu raporu.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

516-Askere gidecek gençlere yönelik toplu program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyon raporu.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

517-Ekonomik krizden etkilenen esnafların araştırılarak Belediyemizce alınması gereken önlemlerin belirlenmesine ilişkin Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyon raporu.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

518-Eryaman ile Etimesgut merkezi arasındaki ticaretin artırılması için neler yapılabileceğinin araştırılmasına ilişkin Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyon raporu.(Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

519-Binalara ısı yalıtımı yaptırılması hususunda gerekli tavsiyelerde bulunulması ve ayrıca dış cephe renklerinin Belediyemiz tarafından belirlenecek renklere boyanmasına ilişkin Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyon raporu.(Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

520-Belediyemizce sağlıklı beslenme yöntemleri ile ilgili seminer düzenlenmesine ilişkin İnsan Hakları Komisyonu raporu.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

521-İzinsiz dağıtılan el ilanları ve broşürlerin kayıt altına alınmasına ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

522-İlçemizde uygun görülen yerlere çocuk kulübü ve gençlik merkezi açılmasına ilişkin Gençlik Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

523-Belediyemizce ahilik kursu açılmasına ilişkin Eğitim Kültür Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

524-Su ve enerji tasarrufu ile ilgili bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesine ilişkin Hesap Tetkik Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


525-0-6 yaş gurubu çocuklarda ev kazalarının en aza indirilmesi için annelere seminer düzenlenmesine ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

526-Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın motive olmaları amacıyla program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Yaşlılar ile Engelliler Komisyonları müşterek raporları. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

527-Belediye Meclis Üyesi Sayın Makbule SEVİNÇ’ in izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL        Dilek KOÇ            Günal US


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 36
OTURUM :   5
09 EKİM 2009 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

G Ü N D E M              

528    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.)

529    İnşaat atıkları, moloz vb. katı atıkların taşıma işi için alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.)

530    Güzelkent Mahallesi imarın 18588 ada 15 sayılı konut parselinin “Dini Tesis Alanı (Mescid)” kullanımına dönüştürülmesine yönelik 1/1000 ölçekli imar  planı değişliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.)

531    Erler Mahallesi Tp.16 sayılı parselin bir kısmında 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazın reddine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.)    

532    Piyade Mahallesi imarın 45429 ada 2 sayılı “Cami” parselinde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.)

533    Mobil Anaokulu uygulaması projesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.)

534    Belediyemizin 2010 yılı Performans Program Planına ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Günal US


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 37
OTURUM :   6
10 EKİM 2009 – CUMARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 11:oo

G Ü N D E M              

535    Belediye Meclis Üyesi Sayın Recep DOĞAN ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

536    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Günal UST.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 38
OTURUM :   7
11 EKİM 2009 – PAZAR
AÇILIŞ SAATİ: 11:oo

G Ü N D E M             

537    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

Belediyemizin 2010 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Bütçe Komisyon Raporu.

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Günal UST.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 39
OTURUM :   8
12 EKİM 2009 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 11:oo

G Ü N D E M                

538    Belediye Meclis Üyesi Sayın Makbule SEVİNÇ’ İn izinli sayılmasına dair  yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

539    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi) Belediyemizin 2010 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Bütçe Komisyon Raporu görüşülmesine devam edildi.


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Günal US

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 40
OTURUM :   9
13 EKİM 2009 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 11:oo

G Ü N D E M    

540-    Belediye Meclis Üyesi Sayın Tuğay SANCAR’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

541-    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi) Belediyemizin 2010 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Bütçe Komisyon Raporu.


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Günal US

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 41
OTURUM :   10
14 EKİM 2009 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 11:oo

G Ü N D E M         

542-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

543-Belediyemizin 2010 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Bütçe Komisyon Raporu.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Günal US

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.