2009 Yılı Kasım Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 42
OTURUM :   1
02 KASIM 2009 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

G Ü N D E M       

544-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

545-Göksu Mahallesi 90.Sokak 48147 ada önü yeşil alanın isimlendirilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

546-4 adet parka isim verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

547-Muhtarlıkların yetki ve sorumluluklarının artırılması. (Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)        

548-    Domuz Gribinden korunma yolları ile ilgili seminer düzenlenmesi.(Sağlık ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

549-Belediyemizce Halk Koşusu düzenlenmesi.(Gençlik Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

550-Ekmek israfının en az seviyeye indirilmesi için halkımızın bilinçlendirilmesi.(Halkla İlişkiler ile Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

551-Belediyemiz bünyesinde Biodizel üretme tesisi kurulması.(Çevre ile Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

552-Trafiğin yoğun olduğu kavşaklara trafik sinyalizasyon sistemi yapılması.(Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

553-Şaşmaz Sanayi Sitesinde tespit edilen yerlere trafik sinyalizasyon sistemi yapılması.(Sosyal Hizmetler ile Araştırma ve İnceleme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

554-Eryaman 6. Etap bölgesinde tespit edilen yerlere trafik sinyalizasyon sistemi yapılması.(Sosyal Hizmetler ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

555-Asfalt üretim tesisi kurulması.(Bütçe ve Plan ile Araştırma ve İnceleme Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

556-İlçemizdeki parkların tanıtımı amacıyla Yaşlılara parkların gezdirilmesi.(Yaşlılar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

557-Doğalgazda kullanılan kombilerin doğru kullanılması. (Bütçe ve Plan ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)  

558-10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle konferans, panel ve etkinlikler düzenlenmesi.(İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

559-İlçemiz okullar arası İstiklal Marşını ezbere en iyi okuma yarışması düzenlenmesi.(Eğitim Kültür Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

560-İlçemiz okullar arası bilgi yarışması düzenlenmesi.(Hesap Tetkik ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

561-İhtiyaç sahibi engelli öğrencilerimize yardım yapılması.(Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

562-İlçemizdeki liseler arası futbol turnuvası düzenlenmesi.(Spor Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

563-Parkların kışlık bakımlarının yapılması.(Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

564-Güneş Enerjisi sistemi kurulması.(Çevre ile Sağlık Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

565-İlçemizdeki müteahhitlere eğitim semineri verilmesi(Emlak İstimlak ile Tükaticiyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

566-Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


Meclis Başkanı            Katip                    Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ            Dilek KOÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 43
OTURUM :   2
03 KASIM 2009 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

G Ü N D E M                

567-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

568-    Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personellerin Kadro İptal – İhdasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

569-Alsancak (Elvan) Mahallesi Şırıncaktepe Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Gecekondusu yıkılan hak sahiplerine kira yardımı yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

570-2010 Mali Yılı Bütçe döneminde Nikah Akitlerinden alınacak ücretlerin belirlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

571-17688-17704 adalar arasında bulunan parka isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Değiştirilmek kaydıyla kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

572-Bahçekapı Mahallesi imarın 13922 ada 6 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

573-2010 Mali Yılı Bütçe Döneminde hayvan muayeneleri, aşılamaları ve müdahalelerinden alınacak ücretlerin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi)

574-Maddi durumu iyi olmayan Üniversite öğrencilerinin barınmaları için öğrenci evleri yapılmasına ilişkin Gençlik Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Dilek KOÇ


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 44
OTURUM :   3
04 KASIM 2009 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo


G Ü N D E M                 

575-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

576-Kitap okuma alışkanlığı kazandırılması için Belediyemizce kitap dağıtılmasına ilişkin Gençlik Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

577-    İlçemizin tanıtımı amacıyla okullar arası resim yarışması düzenlenmesine ilişkin Hesap tetkik Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

578-İlçemizdeki trafik kazalarının en az seviyeye indirilmesi amacıyla seminer düzenlenmesi ve afişler basılarak vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

579-24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile Öğretmenlere çeşitli hediyeler verilmesine ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

580-Okullar arası satranç turnuvası düzenlenmesine ilişkin Spor Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

581-İlçemiz okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi engelli öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda yardım yapılmasına ilişkin Engelliler Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

582-Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

583-Belediye Meclis Üyesi Sayın Hüseyin YALINKILIÇ’ ın izinli sayılmasına dair Belediye Meclis Üyesi Sayın Mesut ŞAHİNGÖZ’ ün sözlü önergesi.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Dilek KOÇ


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 45
OTURUM :   4
05 KASIM 2009 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

G Ü N D E M             

584-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

585-25 Kasım Kadına Yönelik Şiddeti Kınama Günü münasebetiyle İlçemizdeki hanımların genel anlamda sorunlarının araştırılması ve çözümler üretilmesine ilişkin İnsan Hakları Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

586-İlçemizdeki Sağlık Ocakların çevre düzenlemelerinin yapılmasına ilişkin Sağlık Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

587-İlçemizde gecekondu hayatından Apartman hayatına geçen vatandaşlarımızın uyum ve problemlerinin araştırılması ve en az seviyeye indirilmesi için seminer düzenlenmesine ilişkin Emlak İstimlak Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

588-İlçemizdeki ameleler için Pazar mekanı veya amele lokali kurulmasına ilişkin Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

589-İlçemizdeki okul Kantinlerinin daha sık denetlenmesi ve engelli öğrenciler için gerekli dizaynların yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

590-İlçemizdeki sit alanlarının araştırılarak edinilen bilgilerin broşür haline getirilmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon raporu. (Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliğiyle)

591-İlçemizde geniş kapsamlı okuma yazma seferberliği başlatılmasına ilişkin Eğitim Kültür Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)
Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Dilek KOÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 46
OTURUM :   5
06 KASIM 2009 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo
G Ü N D E M              

592-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

593-    2010 Mali Yılı Bütçe döneminde Hafta Tatili Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve Ölçü, Tartı Aletlerinin Muayene harçlarından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

594-Çöp toplama araçlarının çevreye verdiği kokular ile ilgili uyarılması ve eksik veya eksikliklerinin ve sorunların giderilmesine ilişkin Çevre ile Sağlık Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

595-İlçemizde uygun görülecek yerlere Mobese kamera sistemi konulmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

596-Kurban kesimi ile ilgili seminer düzenlenmesi ve Kurban satış ve kesim yerlerinin daha temiz ve hijyenik olması için gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

597-İlçemizdeki otopark sorununun çözüme kavuşturulmasına ilişkin Sosyal Hizmetler ile Emlak İstimlak Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

598-10 Kasım Atatürk’ ün Ölüm yıldönümü münasebetiyle Program ve etkinlikler düzenlenmesi ayrıca Anıtkabire ziyaret düzenlenmesine ilişkin Yaşlılar ile Gençlik Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

599-Alsancak (Elvan) Mahallesi Şırıncaktepe Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Gecekondusu yıkılan hak sahiplerine kira yardımı yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

600-Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personellerin Kadro İptal – İhdasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

601-Belediye Meclis Üyesi Sayın Bahadır Ersagun EVCİ’ nin izinli sayılmasına dair yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

602-Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

603-Belediye Meclis Üyesi Sayın Hamit YAVUZ’ un izinli sayılmasına dair yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Dilek KOÇ

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.