2009 Yılı Aralık Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 47
OTURUM :   1
07 ARALIK 2009 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

G Ü N D E M             

604-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

605-İlçemizde Cem Evi ve Sosyal Kültürel Tesis yapımı için arsa tahsisi. (İmar Islah ve İsimlendirme ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

606-Sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri ile ilgili afiş, broşür ve seminerlerle vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi.(Halkla İlişkiler ile Sağlık Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

607-Kış şartlarına hazırlanmak amacıyla Belediyemizce gerekli önlemlerin alınması.(Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

608-Röperli Krokiler, Harita Mühendisliği sorumluluğunu gerektiren her türlü iş ve işlemlerden onay için alınacak ücretlerin belirlenmesi.(Hukuk ve Tarifeler ile Emlak İstimlak Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

609-Mevcut muhtar evleri ve yeni yapılacak muhtar evlerinin demirbaş malzeme ihtiyaçlarının Belediyemizce karşılanması.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

610-Enerji Kaynaklarının bilinçli tüketilmesi için konferans ve seminer düzenlenmesi.(Gençlik ile Tüketiciyi Koruma - Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

611-İlçemizde ilköğretim okulları arası sporun önemi konulu kompozisyon yarışması düzenlenmesi.(Spor Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

612-Verem Hastalığından korunma yolları ile ilgili bilgilendirme amaçlı seminer verilmesi, broşür bastırılarak dağıtılması.(Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

613-Sınır noktalarına ilçemizi tanıtım amacıyla ışıklı bilbordlar yapılması.(Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

614-2009-2010 Eğitim Öğretim yılının ilk yarısında teşekkür ve takdir belgesi alan engelli öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesi.(Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

615-Huzurevinde kalan yaşlılara yönelik yılbaşı kutlama, program ve etkinlikler düzenlenmesi.(Yaşlılar ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

616-Belediye personellerinin yeni yıla motive olmaları, kardeşlik ve dostluk duygularının pekişmesi amacıyla bir araya getirilerek kokteyl düzenlenmesi.(Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

617-Eryaman’ da tespit edilen trafiğin yoğun olduğu yerlere trafik ışıkları ve kavşak yapılması.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)  

618-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15, 21, 56 ve 84. maddelerine istinaden 2010 Mali Yılı Bütçe döneminde İlan Reklam Vergisi, İşgal Harcı ve Eğlence vergisinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

619-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 maddesine istinaden 2010 Mali Yılı Bütçe döneminde Maktu Evrak satış bedellerinin tespitine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

620-3.700.000,00 TL Ödenek Aktarılmasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

621-2010 Mali Yılı Bütçe Döneminde Plan ve Proje Müdürlüğünce hizmet karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

622-Dördüncü 5 yıllık imar çalışma programına ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

623-Belediyemiz hizmet alanları içerisinde kalan Resmi Kurum ve Kuruluşların (Sağlık Ocakları, Okullar, İbadethaneler, Askeri Alanlar, Emniyet Binaları vb.) kent mobilyaları ve çevre düzenleme taleplerinin Belediyemizce karşılanmasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Bütçe ve Plan ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

624-Göksu Mahallesi 90.Sokak 48147 ada önü yeşil alanın isimlendirilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


Meclis Başkanı            Katip                    Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ            Dilek KOÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 48
OTURUM :   2
08 ARALIK 2009 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

G Ü N D E M                    

625-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

626-    4 adet parka isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

627-2010 Mali Yılı Bütçe döneminde Nikah Akitlerinden alınacak ücretlerin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

628-2010 Mali Yılı Bütçe döneminde Hafta Tatili Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve Ölçü, Tartı Aletlerinin Muayene harçlarından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

629-Belediyemizce Halk Koşusu düzenlenmesine ilişkin Gençlik Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

630-Trafiğin yoğun olduğu kavşaklara trafik sinyalizasyon sistemi yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

631-Asfalt üretim tesisi kurulmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Günal US

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 49
OTURUM :   3
09 ARALIK 2009 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo


G Ü N D E M         

632-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

633-İlçemizdeki parkların tanıtımı amacıyla Yaşlılara parkların gezdirilmesine ilişkin Yaşlılar Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

634-10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle konferans, panel ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin İnsan Hakları Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

635-İlçemiz okulları arasında İstiklal Marşını ezbere en iyi okuma yarışması düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

636-İlçemiz okullarında öğrenim gören engelli öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda yardım yapılmasına ilişkin Engelliler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

637-İlçemiz liseleri arasında futbol turnuvası düzenlenmesine ilişkin Spor Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

638-İlçemizdeki Parkların kışlık bakımlarının yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

639-Belediye Meclis Üyesi Sayın Turgut KAYMAK’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

640-Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)
Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Dilek KOÇ


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 50
OTURUM :   4
10 ARALIK 2009 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

G Ü N D E M            

641    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.)

642    Muhtarlıkların yetki ve sorumluluklarının artırılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne Oyçokluğu İle Karar Verildi.)

643    Domuz Gribinden korunma yolları ile ilgili seminer düzenlenmesi ayrıca toplu yaşam merkezlerinde gerekli dezenfekte yapılmasına ilişkin Sağlık ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.)

644    Ekmek israfının en az seviyeye indirilmesi için halkımızın bilinçlendirilmesine ilişkin Halkla İlişkiler ile Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.)

645    Belediyemiz bünyesinde Biodizel üretme tesisi kurulmasına ilişkin Çevre ile Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.)

646    Şaşmaz Sanayi Sitesinde tespit edilen yerlere trafik sinyalizasyon sistemi yapılmasına ilişkin Sosyal Hizmetler ile Araştırma ve İnceleme Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.)

647    Eryaman 6. Etap bölgesinde tespit edilen yerlerde aydınlatma sistemi yapılmasına ilişkin Sosyal Hizmetler ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.)

648    Doğalgazda kullanılan kombilerin doğru kullanılması için vatandaşlarımıza eğitim semineri verilmesine ilişkin Bütçe ve Plan ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Dilek KOÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 51
OTURUM :   5
11 ARALIK 2009 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 11:oo


G Ü N D E M                

649    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.)

650    İlçemiz okulları arasında bilgi yarışması düzenlenmesine ilişkin Hesap Tetkik ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.)

651    Güneş Enerjisi sistemi kurulmasına ilişkin Çevre ile Sağlık Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.)

652    İlçemizdeki müteahhitlere eğitim semineri verilmesine ilişkin Emlak İstimlak ile Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Günal US

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.