Meclis Gündemi Ocak 2013

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 247
OTURUM : 1
02 OCAK 2013 – ÇARŞAMBA   
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

1- Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Belediyemizin 2012 yılına ait Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi için Belediye Meclisi içinden 3 veya 5 kişiden oluşmak üzere denetim Komisyonu kurulması için üye seçilmesi ve seçilecek bu üyelere ödenecek ücretin tespitine ilişkin Başkanlık yazısı.

3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereği Belediyemizin Boş- Dolu kadroları ile ilgili iptal – ihdasına ilişkin Başkanlık Yazısı.

4- 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde Belediyemize ait çeşitli iş makinelerinin ücreti mukabilinde kiralanmasından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı.

5- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2012 tarih ve 2216 sayılı kararı gereği 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde stabilize yol teknik altyapı bedelleri birim fiyatlarının tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı.

6- 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde pazar yerlerine yönelik uygulanacak para ceza oranlarının tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı.

7- Piyade Mahallesi İmarın 45300 ada 1 sayılı parselindeki arsa üzerine A tipi Polis Merkezinin Belediyemiz imkânlarıyla yaptırılması ile ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanı ve İlgili Belediye Başkan Yardımcısına yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.

8- Belediyemizde 2013 yılı içerisinde tam zamanlı ve kısmi zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.

9- 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesi uyarınca Belediyemize 1 adet 2004 model Man marka Kamyon aracın hibe edilebilmesi için Belediye Başkanına veya yetki devri yaptığı Belediye personeline yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

10- İmarın 46505 ada ile Yaşar Doğu Parkı arasında kalan 2698m² ‘lik yeşil alana isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu.

11- Tunahan Mahallesi imarın 46530 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu.

12- Belediye Meclisinin 06/11/2012 tarih ve 517 sayılı kararı ile kabul edilen 8 sayfa ve 22 maddeden oluşan Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 21. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.

13- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İstasyon Mahallesi imarın 48055 ada 1 sayılı parsel ve üzerinde bulunan tesislerde 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (c) bendine istinaden Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile Belediyemiz arasında eğitim, kültür ve spor amaçlı ortak projeler gerçekleştirilmesi amacıyla protokol yapılmak üzere Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.

14- 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde uygulanacak maktu para ceza oranlarının tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.

15- Eryaman Mahallesinde imarın 45770 – 45771 - 45793 ve 45791 adalardaki alanlara park yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu.

16- 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hizmet karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu.

17- 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde Plan ve Proje Müdürlüğünce hizmet karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu.

18- 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 60, 77, 84 ve 97. Maddesine istinaden Hafta Tatil Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene harçlarından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu.

19- 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine istinaden hayvan muayeneleri, aşılamaları ve müdahalelerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu.

20- 2013 yılı içerisinde Belediyemiz Orhan TAN Huzur Evinden yararlanacaklardan alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu.

21- Ocak ayının 2. Haftasının Enerji tasarruf Haftası olması münasebetiyle Belediyemizce öğrencilere Belediye personeline ve vatandaşlarımıza enerji kaynaklarının bilinçli tüketilmesi hususunda konferans ve seminer düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür - İnsan Hakları -  Gençlik ile Spor Komisyonları müşterek raporu.

22- İlçemiz parklarındaki fitness aletlerinin, bankların ve çöp kovalarının tamir bakım ve boya işlerinin yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Emlak İstimlak Komisyonları müşterek raporu.

23- Belediyemizce “06 – 13 Ocak Veremle Savaş Haftası” münasebetiyle bu hastalıktan korunma yollarıyla ilgili bilgilendirme amaçlı eğitim semineri düzenlenmesine ilişkin Sosyal Hizmetler ile Sağlık Komisyonları müşterek raporu.

24- Belediyemizce “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” münasebetiyle engellilerimizin yaşam şartlarının daha iyi ve düzenli olmasının sağlanması için engelli ailelerine seminerler düzenlenmesine ilişkin Yaşlılar ve Engelliler ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek raporu.

25- Kış şartlarına hazırlanmak amacıyla Belediyemiz ilgili birimlerince gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasına ilişkin Çevre ile Halkla İlişkiler Komisyonları müşterek raporu.

26- Diğer önergeler.

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.