2013 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 247
OTURUM : 1
02 OCAK 2013 – ÇARŞAMBA   
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

1- İlçemizdeki binaların yüzeyindeki inşaat firmalarının isim ve logolarının görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerekli önlem ve tedbirlerinin alınması. (Hukuk ve tarifeler ile Çevre komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

2- Belediyemizce “09 Şubat Dünya Sigarayı Boykot Günü” sebebiyle sigaranın insan sağlığı ve ülke ekonomisi ile ilgili vatandaşlarımızın Belediyemiz tarafından bilgilendirilmesi. (Sağlık ile Çevre komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

3- Zabıta Müdürlüğünce seyyar satıcılarla ilgili alınan önlem ve tedbirlerin artırılması. (İnsan Hakları ile Çevre komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

4- İlçemiz okullarındaki kantinlerin hijyen ve fiyat yönünden incelenmesi, sağlıklı gıdaların satılması, oboziteyi tetikleyen içecek ve yiyeceklerin satılmaması konusunda Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce gerekli önlem ve tedbirlerin alınması. (Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

5- Belediyemizce 2009 Nisan ayından bugüne kadar yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yapılan hizmetler ile ilgili Meclis üyelerine seminer verilmesi.( Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

6- Eryaman Mahallesi Atakent 1. Kısım 46535 ada (Vadi Sitesi 400 hane) ile Cenk Yakın İlköğretim Okulu arasında bulunan 277 nolu sokak üzerinde Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan 3 adet basket ve voleybol sahalarındaki eksiklerin giderilmesi, bakımlarının yapılması ve spor sahası çevresinde bulunan boş alanların çevre düzenlemesinin yapılarak ağaç dikilmesi. (Sosyal Hizmetler ile Emlak İstimlak komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

7- Hava kirliliğinin en aza indirilmesi amacıyla Belediyemizce ilçemizde kaçak kömür kullanılmaması için gerekli önlem ve tedbirlerin artırılması. ( Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

8- Belediyemizce Sporun insan hayatındaki yeri ve önemi konusunda el broşürü, afiş ve billboardlar vasıtasıyla ilan edilerek vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi. (Spor – Gençlik ile Hesap Tetkik komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

9- Belediyemizce “28 Şubat Sivil Savunma Günü” münasebetiyle depremden korunma yolları ve yangın söndürme tatbikatları düzenlenmesi. (Eğitim Kültür ile İnsan Hakları komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

10- Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

11- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Belediyemizin 2012 yılına ait Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi için Belediye Meclisi içinden 3 veya 5 kişiden oluşmak üzere denetim Komisyonu kurulması için üye seçilmesi ve seçilecek bu üyelere ödenecek ücretin tespitine ilişkin Başkanlık yazısı. (Yapılan gizli oylama neticesinde Denetim Komisyonu Üyeliklerine Belediye Meclis Üyeleri Sayın Hamit YAVUZ, Cemalettin DİNÇ, Meryem HALAT, Turgut KAYMAK ve Aydın ÖZEL seçilmişlerdir.

12- 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereği Belediyemizin Boş- Dolu kadroları ile ilgili iptal – ihdasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

13- 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde Belediyemize ait çeşitli iş makinelerinin ücreti mukabilinde kiralanmasından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

14- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2012 tarih ve 2216 sayılı kararı gereği 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde stabilize yol teknik altyapı bedelleri birim fiyatlarının tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

15- 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde pazar yerlerine yönelik uygulanacak para ceza oranlarının tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

16- Piyade Mahallesi İmarın 45300 ada 1 sayılı parselindeki arsa üzerine A tipi Polis Merkezinin Belediyemiz imkânlarıyla yaptırılması ile ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanı ve İlgili Belediye Başkan Yardımcısına yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

17- Belediyemizde 2013 yılı içerisinde tam zamanlı ve kısmi zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

18- 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesi uyarınca Belediyemize 1 adet 2004 model Man marka Kamyon aracın hibe edilebilmesi için Belediye Başkanına veya yetki devri yaptığı Belediye personeline yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. ( Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı                       Katip                                        Katip
Enver DEMİREL              Makbule SEVİNÇ                    Günal US

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 248
OTURUM : 2
03 OCAK 2013 – PERŞEMBE   
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

19- Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

20- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personellerine (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 480.00 ¨ fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

21- Piyade Mahallesi imarın 45104 ada 1 sayılı parsel üzerinde bulunan halı sahanın yasa ve mevzuatlar çerçevesinde imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Etimesgut Belediye spor Kulübüne bedelsiz olarak kullandırılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

22- Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin (Değişik: R.G.05/11/2011 28106) “ Yıllık Kontrol” başlığı altındaki 10. Madde 1. Fıkrası gereği Belediyemiz sınırları içerisinde her bir asansör tesisinin yıllık periyodik kontrollerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

23- İmarın 46505 ada ile Yaşar Doğu Parkı arasında kalan 2698m² ‘lik yeşil alana isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

24- Tunahan Mahallesi imarın 46530 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

25- Belediye Meclisinin 06/11/2012 tarih ve 517 sayılı kararı ile kabul edilen 8 sayfa ve 22 maddeden oluşan Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 21. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

26- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İstasyon Mahallesi imarın 48055 ada 1 sayılı parsel ve üzerinde bulunan tesislerde 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (c) bendine istinaden Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile Belediyemiz arasında eğitim, kültür ve spor amaçlı ortak projeler gerçekleştirilmesi amacıyla protokol yapılmak üzere Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

27- Belediye Meclis Üyesi Sayın Halil HOTAMAN’ ın izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Mesut ŞAHİNGÖZ ve yine Belediye Meclis Üyesi Sayın Turgut KAYMAK’ ın izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’ in sözlü önergeleri. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

Meclis Başkanı                                   Katip                         Katip
Enver DEMİREL                     Makbule SEVİNÇ           Günal US


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 249
OTURUM : 3
04 OCAK 2013 – CUMA   
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

 28 Belediye Meclis Üyeleri Sayın Mesut ŞAHİNGÖZ, Fuat YILDIRIM ve Hüseyin YALINKILIÇ’ ın izinli sayılmalarına dair müşterek yazılı önergeleri. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 29 Belediye Meclis Üyesi Sayın Recep DOĞAN’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

3- 30 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

31 Belediyemizin yol, asfalt, sosyal tesis, park yapımı, bordür, tretuar, akaryakıt, kamulaştırma ile diğer hizmet ve personel giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi gereği ve son ödemesi 20/03/2014 tarihini geçmemek üzere 10.000.000,00 (Onmilyon Türk Lirası) İller Bankasından teminat mektubu alınması ile ilgili gerekli iş ve işlemlerini yerine getirmek üzere Belediye Başkanı Sayın Enver DEMİREL’ e Belediye Meclisi tarafından yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

32 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş görev ve çalışma esasları yönetmeliğinde revize yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

33 Göksu Mahallesi 46478 – 46479 – 46481 adalar arasında bulunan 5671 m² düzenlenen yeşil alana isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

34 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde uygulanacak maktu para ceza oranlarının tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

35 Eryaman Mahallesinde imarın 45770 – 45771 - 45793 ve 45791 adalardaki alanlara park yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

36 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hizmet karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

37 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde Plan ve Proje Müdürlüğünce hizmet karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

38 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 60, 77, 84 ve 97. Maddesine istinaden Hafta Tatil Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene harçlarından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

39 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine istinaden hayvan muayeneleri, aşılamaları ve müdahalelerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


Meclis Başkanı                                  Katip                                   Katip
Enver DEMİREL                      Makbule SEVİNÇ                  Günal US


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 250
OTURUM : 4
07 OCAK 2013 – PAZARTESİ   
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

40 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

41 Bağlıca Mahallesi imarın 47266 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

42 2013 yılı içerisinde Belediyemiz Orhan TAN Huzur Evinden yararlanacaklardan alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

43 Ocak ayının 2. Haftasının Enerji tasarruf Haftası olması münasebetiyle Belediyemizce öğrencilere Belediye personeline ve vatandaşlarımıza enerji kaynaklarının bilinçli tüketilmesi hususunda konferans ve seminer düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür - İnsan Hakları -  Gençlik ile Spor Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

44 İlçemiz parklarındaki fitness aletlerinin, bankların ve çöp kovalarının tamir bakım ve boya işlerinin yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Emlak İstimlak Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

45 Belediyemizce “06 – 13 Ocak Veremle Savaş Haftası” münasebetiyle bu hastalıktan korunma yollarıyla ilgili bilgilendirme amaçlı eğitim semineri düzenlenmesine ilişkin Sosyal Hizmetler ile Sağlık Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 


Meclis Başkanı                   Katip                        Katip
       Enver DEMİREL           Makbule SEVİNÇ         Günal UST.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 251
OTURUM : 5
08 OCAK 2013 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 15:00

G Ü N D E M :

46 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

47 Belediye Meclis Üyesi Sayın Recep DOĞAN’ ın izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Halil HOTAMAN’ ın sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

48 Belediyemizce “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” münasebetiyle engellilerimizin yaşam şartlarının daha iyi ve düzenli olmasının sağlanması için engelli ailelerine seminerler düzenlenmesine ilişkin Yaşlılar ve Engelliler ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
49 Kış şartlarına hazırlanmak amacıyla Belediyemiz ilgili birimlerince gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasına ilişkin Çevre ile Halkla İlişkiler Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

50 Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personellerine (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 480.00 ¨ fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

51 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde pazar yerlerine yönelik uygulanacak para ceza oranlarının tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

52 Belediyemizde 2013 yılı içerisinde tam zamanlı ve kısmi zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 53 Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin (Değişik: R.G.05/11/2011 28106) “ Yıllık Kontrol” başlığı altındaki 10. Madde 1. Fıkrası gereği Belediyemiz sınırları içerisinde her bir asansör tesisinin yıllık periyodik kontrollerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

 

 

   Meclis Başkanı                      Katip                            Katip
      Enver DEMİREL                 Makbule SEVİNÇ                Günal US


 

 

 

 

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.