2013 Yılı Subat Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 252
OTURUM : 1
04 ŞUBAT 2013 – PAZARTESİ   
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

54 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.(Kabulüne Oybirliği ile karar verildi)

55 Bahçekapı Mahallesi imarın 48307 ada 1,2,3 ve 4 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

56 Tunahan Mahallesi imarın 47577 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

57 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesi uyarınca Belediyemize 4 adet 2013 model Ford Cargo 3232 SD marka araçların hibe edilebilmesi için Belediye Başkanına veya yetki devri yaptığı Belediye personeline yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne Oybirliği ile karar verildi)

58 04-08 Mart Yeşilay Haftası münasebetiyle belediyemiz ve öğrencilere,belediye personeline ve vatandaşlara yönelik Yeşilay’ın önemiyle ilgili bilgilendirme amaçlı seminer verilmesi,broşür bastırılarak dağıtılması.(Eğitim Kültür,İnsan Hakları ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

59 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle belediyemizce sağlık çalışanları ve vatandaşlarımızın birbirlerini daha iyi tanımaları ve kaynaşmalarının sağlanması için program ve etkinlik düzenlenmesi.(Halkla İlişkiler ile Sağlık  Komisyonlarının müşterek  havalesine oybirliği ile karar verildi)

60 Belediyemizce geleneksel hale getirilen engelli ve ailelerine yönelik tatil etkinliklerinin  2013 yılında da gerçekleştirilmesi.(Yaşlılar ve Engeliler ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarının müşterek  havalesine oybirliği ile karar verildi)

61 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle belediyemizce ilçemizde ki şehit ailelerinin ziyaret edilerek sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesi.(Sosyal Hizmetler ile Hesap Tetkik Komisyonlarının müşterek  havalesine oybirliği ile karar verildi)

62 İlçemiz sınırları içerisinde ki yoğunluğun yaşandığı parklara görevlilerin ve vatandaşlarımızın yararlanmaları için lavabo ve tuvaletlerin yapılması.(Araştırma ve İnceleme,Emlak İstimlak ile Çevre Komisyonlarının müşterek  havalesine oybirliği ile karar verildi)

63 Belediyemizce sağlıklı yaşamın önemiyle ilgili yürüyüşler düzenlenmesi.(Spor ile Gençlik Komisyonlarının müşterek  havalesine oybirliği ile karar verildi)

64 Göksu Mahallesi 46478 – 46479 – 46481 adalar arasında bulunan 5671 m² düzenlenen yeşil alana isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile karar verildi)

65 Bağlıca Mahallesi imarın 47266 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne Oyçokluğu ile karar verildi)


Meclis Başkanı                                Katip                             Katip
     Enver DEMİREL                    Makbule SEVİNÇ               Günal US

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 253
OTURUM : 2
05 ŞUBAT 2013 – SALI   
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

66 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.(Kabulüne Oybirliği ile karar verildi)

67 Göksu Mahallesi imarın 46458 ada 8 ve 9 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi)

68 Ahimesut Mahallesi imarın 46136 ada 3 nolu parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. .(İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi)

69 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde Belediyemize ait çeşitli iş makinelerinin ücreti mukabilinde kiralanmasından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.(Kabulüne Oybirliği ile karar verildi)

70 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2012 tarih ve 2216 sayılı kararı gereği 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde stabilize yol teknik altyapı bedelleri birim fiyatlarının tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.(Kabulüne Oybirliği ile karar verildi)

71 Piyade Mahallesi imarın 45104 ada 1 sayılı parsel üzerinde bulunan halı sahanın yasa ve mevzuatlar çerçevesinde imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Etimesgut Belediye spor Kulübüne bedelsiz olarak kullandırılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.(Kabulüne Oybirliği ile karar verildi)

72 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş görev ve çalışma esasları yönetmeliğinde revize yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.(Kabulüne Oybirliği ile karar verildi)

73 İlçemiz okullarındaki kantinlerin hijyen ve fiyat yönünden incelenmesi, sağlıklı gıdaların satılması, oboziteyi tetikleyen içecek ve yiyeceklerin satılmaması konusunda Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu.(Değiştirmek kaydıyla kabulüne Oybirliği ile karar verildi)

74 Belediyemizce 2009 Nisan ayından bugüne kadar yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yapılan hizmetler ile ilgili Meclis üyelerine seminer verilmesine ilişkin Yaşlılar ve Engelliler Komisyon Raporu.(Kabulüne Oybirliği ile karar verildi)

 

Meclis Başkanı                            Katip                              Katip
Enver DEMİREL                Makbule SEVİNÇ               Günal US


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 254
OTURUM : 3
06 ŞUBAT 2013 – ÇARŞAMBA   
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

75 Belediye Meclis Üyesi Sayın Turgut KAYMAK’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

76 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne Oybirliği ile karar verildi)

77 Hava kirliliğinin en aza indirilmesi amacıyla Belediyemizce ilçemizde kaçak kömür kullanılmaması için gerekli önlem ve tedbirlerin artırılmasına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

78 Zabıta Müdürlüğünce seyyar satıcılarla ilgili alınan önlem ve tedbirlerin artırılmasına ilişkin İnsan Hakları ile Çevre Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

79 İlçemizdeki binaların yüzeyindeki inşaat firmalarının isim ve logolarının görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerekli önlem ve tedbirlerinin alınmasına ilişkin Hukuk ve tarifeler ile Çevre Komisyonları Müşterek Raporu.(Yeniden incelenmek üzere ilgili komisyonlara iadesine oybirliği ile karar verildi.)

80 Piyade Mahallesi İmarın 45300 ada 1 sayılı parselindeki arsa üzerine A tipi Polis Merkezinin Belediyemiz imkânlarıyla yaptırılması ile ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanı ve İlgili Belediye Başkan Yardımcısına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile karar verildi)

 

 


Meclis Başkanı                             Katip                                   Katip
Enver DEMİREL                 Makbule SEVİNÇ                    Günal UST.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 255
OTURUM : 4
07 ŞUBAT 2013 – PERŞEMBE   
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

81 Meclis Üyeleri Sayın Turgut KAYMAK ve Orhan KILIÇ’ın izinli sayılmalarını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Mesut ŞAHİNGÖZ’ün  sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

82 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

83 Belediyemizce “09 Şubat Dünya Sigarayı Boykot Günü” sebebiyle sigaranın insan sağlığı ve ülke ekonomisine zararları ile ilgili vatandaşlarımızın Belediyemiz tarafından bilgilendirilmesine ilişkin Sağlık ile Çevre Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

84 Eryaman Mahallesi Atakent 1. Kısım 46535 ada (Vadi Sitesi 400 hane) ile Cenk Yakın İlköğretim Okulu arasında bulunan 277 nolu sokak üzerinde Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan 3 adet basket ve voleybol sahalarındaki eksiklerin giderilmesi, bakımlarının yapılması ve spor sahası çevresinde bulunan boş alanların çevre düzenlemesinin yapılarak ağaç dikilmesine ilişkin (Sosyal Hizmetler ile Emlak İstimlak Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

85 Belediyemizce Sporun insan hayatındaki yeri ve önemi konusunda el broşürü, afiş ve billboardlar vasıtasıyla ilan edilerek vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine ilişkin Spor – Gençlik ile Hesap Tetkik Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

 

Meclis Başkanı                               Katip                             Katip
           Enver DEMİREL                             Makbule SEVİNÇ                   Günal US


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 256
OTURUM : 5
08 ŞUBAT 2013 – CUMA   
AÇILIŞ SAATİ: 15:00

G Ü N D E M :

86 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

87 Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

88 Belediyemizce “28 Şubat Sivil Savunma Günü” münasebetiyle depremden korunma yolları ve yangın söndürme tatbikatları düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

89 Ahimesut Mahallesi imarın 46136 ada 3 nolu parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

 

Meclis 1. Başkan Vekili                                      Katip                         Katip
Yavuz DEMİRCİ                                     Makbule SEVİNÇ            Günal US

 

 

 


VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.