2013 Yılı Nisan Ayı Gündemi


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 262
OTURUM : 1
01 NİSAN 2013 – PAZARTESİ   
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :


1- Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.

2- Belediye Meclisi içinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereği 3 Daimi Encümen Üyesi seçilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

3- Belediye Meclisi içinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği Belediye Meclisi çalışmalarına yardımcı olmak üzere İhtisas Komisyonları oluşturulması ve bu Komisyonlara üye seçilmesi, seçilen bu üyelerin görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.

4- Kazım Karabekir Mahallesi 8675 - 9766 adalar arasında kalan 1665 m² düzenlenen yeşil alana isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.

5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. maddesi ile Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesinin 9. fıkrası gereğince Buluntu Eşyalar Uygulama Yönetmeliği ile Buluntu Eşyalar Teslim tutanağına ilişkin Başkanlık Yazısı.

6- Ahimesut Mahallesi imarın 48043 ada 2 ve 3 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.

7- Şeyhşamil Mahallesi imarın 46192 ada 5 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.

8- Bahçekapı Mahallesi imarın 45909 ada 2 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu.

9- Ahimesut Mahallesi imarın 46162 ada 13 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu.

10- Ayyıldız Mahallesi imarın 45981 ada 1 ve 2 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu.

11- Eryaman Mahallesi imarın 45794 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu.

12- Belediyemiz Sivil Savunma Uzmanlığının Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğine ekleme yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.

13- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.

14- Eryaman Mahallesi köy içi pazar yeri karşısındaki önergede bahse konu altyapı ve diğer sorunların çözüme kavuşturulmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu.

15- Altay Mahallesi Domaniç Caddesi Fatih Camii ve Migros arası önergede bahse konu çöp sorunlarının giderilmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu.

16- Belediyemizce İlçemizdeki parklara estetik ve modern kuş yuvaları yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu.

17- “1 – 7 Nisan Kanserle Savaş Haftası” münasebetiyle bu hastalıktan korunma yollarıyla ilgili vatandaşların bilinçlendirilmesine ilişkin Sağlık Komisyon Raporu.

18- Eryaman Mahallesi Atakent 2. kısım 273 ve 276 sokaklarda mevsim şartlarından dolayı hasar gören asfaltın yeniden asfaltlanmasına ilişkin Sosyal Hizmetler ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu.

19- Belediyemizce mahalleler arası futbol turnuvası düzenlenmesine ilişkin Spor ile Gençlik Komisyonları müşterek Raporu.

20- Eryaman Mahallesi köy içi pazar yeri alanının pazar kurulmadığı diğer günlerde spor alanı olarak kullanmak üzere basketbol potası kurulmasına ilişkin Spor ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu.

21- Belediyemiz ve hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan sebil çeşmelerinin tamir bakım ve onarımlarının yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Emlak ve İstimlak Komisyonları müşterek Raporu.

22- Eryaman Mahallesi Dil Devrimi Caddesi 2607 sokak paralelinde açılan 234 sokağın önergede bahse konu altyapı ve diğer sorunların çözüme kavuşturulmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu.

23- Belediyemizce Kutlu Doğum haftasında program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Hesap Tetkik- Halkla İlişkiler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu.

24- “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” münasebetiyle Belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonları müşterek Raporu.

25- Belediyemizce yaşlı ve engellilere yönelik bahara merhaba pikniği düzenlenmesine ilişkin Yaşlılar Engelliler ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu.

26- Etimesgut Kent Konseyi çalışma grupları tarafından alınan kararlara ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu.

27- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Belediye Meclisinin 02/01/2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kurulan Denetim Komisyonunca Belediyemizin 2012 yılına ait Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi ile ilgili hazırlanan raporun Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği Meclis Başkanlığına sunulması ve Meclisin bilgilendirilmesi.

28- 5393 sayılı Belediye yasasının 19. ve 56. maddeleri gereği Belediyemizin 2012 yılı Faaliyet Raporuna ilişkin Başkanlık yazısı.

29- Diğer önergeler.


VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.