2013 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

 

T.C.

 

ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ

 

OLAĞAN TOPLANTISI

 

BİRLEŞİM: 257

 

OTURUM : 1

 

04 MART 2013 – PAZARTESİ   

 

AÇILIŞ SAATİ: 18:00

 

 

G Ü N D E M :

 

 

90 Belediye Meclis Üyesi Sayın Seyit SARP’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

91 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

92 Ayyıldız Mahallesi imarın 45976 ada 4 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

93 Bahçekapı Mahallesi imarın 45909 ada 2 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. .(İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

94 Ayyıldız Mahallesi imarın 46342 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı .(İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

95 Ayyıldız Mahallesi imarın 45982 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

96 Ahimesut Mahallesi imarın 46151 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

97 Bağlıca Mahallesi imarın 47311 ada 2 sayılı parselinde (eski 1 parsel) 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

98 Bağlıca Mahallesi imarın 46816 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

99 Ahimesut Mahallesi imarın 46179 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

100 Bağlıca Mahallesi imarın 46766 ada 2 sayılı parselinde (eski 1 parsel) 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

101 Ahimesut Mahallesi imarın 46163 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi)

 

 

 

 

102 Ahimesut Mahallesi imarın 46144 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

103 Belediyemiz Sivil Savunma Uzmanlığının Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğine ekleme yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifler komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

104 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifler komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

105 Eryaman Mahallesi köy içi pazar yeri karşısındaki önergede bahse konu altyapı ve diğer sorunların çözüme kavuşturulması. (Çevre Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

106 Eryaman Mahallesi Atakent 2. kısım 273 ve 276 sokaklarda mevsim şartlarından dolayı hasar gören asfaltın yeniden asfaltlanması. (Sosyal Hizmetler ile Çevre Komisyonuna müşterek havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

107 Altay Mahallesi Domaniç Caddesi Fatih Camii ve Migros arası önergede bahse konu çöp sorunlarının giderilmesi. (Çevre Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

108 Mahalleler arası futbol turnuvası düzenlenmesi. (Spor ile Gençlik Komisyonlarına müşterek havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

109 Eryaman Mahallesi köy içi pazar yeri alanının pazar kurulmadığı diğer günlerde spor alanı olarak kullanmak üzere basketbol potası kurulması. (Spor ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

110 Belediyemiz ve hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan sebil çeşmelerin tamir bakım ve onarımlarının yapılması.  (Araştırma ve İnceleme ile Emlak ve İstimlak Komisyonlarına müşterek havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

111 Eryaman Mahallesi Dil Devrimi Caddesi 2607 sokak paralelinde açılan 234 sokağın önergede bahse konu altyapı ve diğer sorunların çözüme kavuşturulması. (Araştırma ve İnceleme ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

112 Belediyemizce Kutlu Doğum haftasında program ve etkinlikler düzenlenmesi. (Hesap Tetkik- Halkla İlişkiler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

113 “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” münasebetiyle Belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesi. (Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

114 Belediyemizce yaşlı ve engellilere yönelik için bahara merhaba pikniği düzenlenmesi. (Yaşlılar Engelliler ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

115  “1 – 7 Nisan Kanserle Savaş Haftası” münasebetiyle bu hastalıktan korunma yollarıyla ilgili vatandaşların bilinçlendirilmesi. (Sağlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

116 Belediyemizce İlçemizdeki parklara estetik ve modern kuş yuvaları yapılması. (Çevre Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

117 Tunahan Mahallesi imarın 47577 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oy çokluğu ile karar veriledi.)

 

118 Göksu Mahallesi imarın 46458 ada 8 ve 9 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Yeniden incelenmek üzere ilgili komisyonlara iadesine oybirliği ile karar verildi.)

 

 

    Meclis Başkanı                       Katip                               Katip
    Enver DEMİREL                   Makbule SEVİNÇ          Günal US

 

 

 

 

T.C.

 

ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ

 

OLAĞAN TOPLANTISI

 

BİRLEŞİM: 258

 

OTURUM : 2

 

05 MART 2013 – SALI   

 

AÇILIŞ SAATİ: 18:00

 

G Ü N D E M :

 

 

119Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

 

 120 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereği Belediyemizin 1 adet Boş kadrosunda iptal- ihdas yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve tarifeler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

 

 121 Etimesgut Kent Konseyi çalışma grupları tarafından alınan kararlara ilişkin Başkanlık Yazısı. (Araştırma İnceleme ile Çevre Komisyonuna müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

 

 122 Atakent ve Eryaman’ da etiSEM Çocuk Merkezi Kreş bölümünden istifade edecek ikiz ve kardeş olan çocukların ailelerinden 15/03/2013 tarihinden itibaren ikiz ve kardeş olan çocuklardan 1.Çocuk için uygulanan ücretlerin tamamı 2. ve daha fazla kardeş için çocuk başına % 40 indirim uygulanmasına Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve tarifeler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

 

  123 Yeşilova Mahallesi imarın 47466 ada 2 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

 

 124 Ayyıldız Mahallesi imarın 45948 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

 

 125 Oğuzlar Mahallesi imarın 47980 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

 

 126 Eryaman Mahallesi imarın 45792 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verirdi.)

 

 

 127 Göksu Mahallesi imarın 46458 ada 8 ve 9 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. ( Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

 

 

 128 Bahçekapı Mahallesi imarın 48307 ada 1,2,3 ve 4 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. ( Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

 

 

 129 Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.   ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

 

 

                                                                                           Meclis Başkanı                          Katip                                 Katip
                                                                                           Enver DEMİREL                   Makbule SEVİNÇ             Günal US

 

 

 

 

T.C.

 

ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ

 

OLAĞAN TOPLANTISI

 

BİRLEŞİM: 259      

 

OTURUM : 3

 

06 MART 2013 – ÇARŞAMBA   

 

AÇILIŞ SAATİ: 18:00

 

 

G Ü N D E M :

 

 

130 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

131 Meclis Üyeleri Sayın Eyüp GÖZGEÇ’İn izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Halil HOTAMAN’ ın  sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

132 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. ve 15. Maddelerine istinaden İlçemizin uygun bir alanında hurda araçlar için depo oluşturulmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. ( Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

133 04-08 Mart Yeşilay Haftası münasebetiyle Belediyemizce öğrencilere, belediye personeline ve vatandaşlara yönelik Yeşilay’ın önemiyle ilgili bilgilendirme amaçlı seminer verilmesi, broşür bastırılarak dağıtılmasına ilişkin Eğitim Kültür, İnsan Hakları ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. (Değiştirilmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


134
14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle belediyemizce sağlık çalışanları ve vatandaşlarımızın birbirlerini daha iyi tanımaları ve kaynaşmalarının sağlanması için program ve etkinlik düzenlenmesine ilişkin Halkla İlişkiler ile Sağlık Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

135 Belediyemizce geleneksel hale getirilen engelli ve ailelerine yönelik tatil etkinliklerinin 2013 yılında da gerçekleştirilmesine ilişkin Yaşlılar ve Engeliler ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

136 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle belediyemizce ilçemizde ki şehit ailelerinin ziyaret edilerek sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin Sosyal Hizmetler ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

 

 

                                                                          Meclis Baskanı                   Katip                                  Katip

                                                                         Enver DEMİREL         Makbule SEVİNÇ      Bahadır Ersagun EVCİ

 

 

 

T.C.

 

ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ

 

OLAĞAN TOPLANTISI

 

BİRLEŞİM: 260      

 

OTURUM : 4

 

07 MART 2013 – PERŞEMBE   

 

AÇILIŞ SAATİ: 18:00

 

G Ü N D E M :

 

 

137   Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

138 İlçemiz sınırları içerisindeki yoğunluğun yaşandığı parklara görevlilerin ve vatandaşlarımızın yararlanmaları için lavabo ve tuvaletlerin yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme, Emlak İstimlâk ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

139 Belediyemizce sağlıklı bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla yürüyüşler düzenlenmesine ilişkin Spor ile Gençlik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

140 İlçemizdeki binaların yüzeyindeki inşaat firmalarının isim ve logolarının görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerekli önlem ve tedbirlerinin alınmasına ilişkin Hukuk ve tarifeler ile Çevre Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

141  5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereği Belediyemizin 1 adet Boş kadrosunda iptal- ihdas yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

142  Atakent ve Eryaman’ da etiSEM Çocuk Merkezi Kreş bölümünden istifade edecek ikiz ve kardeş olan çocukların ailelerinden 15/03/2013 tarihinden itibaren ikiz ve kardeş olan çocuklardan 1.Çocuk için uygulanan ücretlerin tamamı 2. ve daha fazla kardeş için çocuk başına % 40 indirim uygulanmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

 


    

                                                                          Meclis Baskanı                   Katip                                  Katip

                                                                         Enver DEMİREL         Makbule SEVİNÇ      Bahadır Ersagun EVCİ

 

 

 

T.C.

 

ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ

 

OLAĞAN TOPLANTISI

 

BİRLEŞİM: 261      

 

OTURUM : 5

 

08 MART 2013 – CUMA   

 

AÇILIŞ SAATİ: 16:00

 

G Ü N D E M :

 

 

143 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

 144 Ahimesut Mahallesi imarın 46162 ada 13 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. ( İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

145 Ayyıldız Mahallesi imarın 45981 ada 1 ve 2 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. ( İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

146 Eryaman Mahallesi imarın 45794 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. ( İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

147 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. ve 15. Maddelerine istinaden İlçemizin uygun bir alanında hurda araçlar için depo oluşturulmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

148 Ayyıldız Mahallesi imarın 45976 ada 4 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

149 Ayyıldız Mahallesi imarın 46342 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

150 Ayyıldız Mahallesi imarın 45982 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

151 Ahimesut Mahallesi imarın 46151 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

152 Bağlıca Mahallesi imarın 47311 ada 2 sayılı parselinde (eski 1 parsel) 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme komisyon Raporu . (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

153 Bağlıca Mahallesi imarın 46816 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme komisyon Raporu . (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

154 Ahimesut Mahallesi imarın 46179 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

 

155 Bağlıca Mahallesi imarın 46766 ada 2 sayılı parselinde (eski 1 parsel) 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

156 Ahimesut Mahallesi imarın 46163 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

157 Ahimesut Mahallesi imarın 46144 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

158 Yeşilova Mahallesi imarın 47466 ada 2 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme komisyon Raporu . (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

159 Ayyıldız Mahallesi imarın 45948 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

160 Oğuzlar Mahallesi imarın 47980 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

161 Eryaman Mahallesi imarın 45792 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme komisyon Raporu. (Reddine oyçokluğu ile karar verildi.)

 

 

                                                                                          Meclis Baskanı                   Katip                                  Katip

                                                                         Enver DEMİREL         Makbule SEVİNÇ      Bahadır Ersagun EVCİ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.