2013 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

 

                          T.C.
                      ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
                     OLAĞAN TOPLANTISI
                    BİRLEŞİM: 262
                   OTURUM : 1
                       01 NİSAN 2013 – PAZARTESİ    
                    AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

162 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

163 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Belediye Meclisinin 02/01/2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kurulan Denetim Komisyonunca Belediyemizin 2012 yılına ait Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin
denetimi ile ilgili hazırlanan raporun Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği Meclis Başkanlığına sunulması ve Meclisin bilgilendirilmesi. (Yasanın hükmü yerine getirilmiştir.)


164 Belediye Meclisi içinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereği 3 Daimi Encümen Üyesi seçilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. ( Yapılan gizli oylama neticesinde Sayın Cennet ÖZCAN, Bayram KAYA ve Aydın ÖZEL daimi encümen üyeliklerine seçilmişlerdir.)

165 Belediye Meclisi içinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği Belediye Meclisi çalışmalarına yardımcı olmak üzere İhtisas Komisyonları oluşturulması ve bu Komisyonlara üye seçilmesi, seçilen bu üyelerin görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. ( Yapılan açık oylama neticesinde önerilen İhtisas Komisyonlarına oybirliği ile seçilmişlerdir.)

166 Kazım Karabekir Mahallesi 8675 - 9766 adalar arasında kalan 1665 m² düzenlenen yeşil alana isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

167 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. maddesi ile Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesinin 9. fıkrası gereğince Buluntu Eşyalar Uygulama Yönetmeliği ile Buluntu Eşyalar Teslim tutanağına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

168 Ahimesut Mahallesi imarın 48043 ada 2 ve 3 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

169 Şeyhşamil Mahallesi imarın 46192 ada 5 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

170 Şeyhşamil Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 127- 137 sokağın trafiğe açılması. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

171 Bağlıca Mahallesi Ankara Üniversitesi alanı 1/1000 ölçekli UİP değişikliği.  (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

172 Belediyemizce “12 Mayıs Anneler Günü” münasebetiyle programlar ve etkinlikler düzenlenmesi. Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

173 Mevsim şartlarından dolayı hasar gören kaldırım asfalt ve tretuvarların bakım onarım ve asfaltlanma işlemlerinin yenilenmesi ve ayrıca açılmayan yolların imar planına uygun hale getirilmesi. (Araştırma ve İnceleme,
Emlak ve İstimlâk ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)


174 Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce ilgili kamu kuruluşu ile istişarelerde bulunarak havai fişek atılmaması için yasa ve mevzuatlar doğrultusunda gerekli önlem ve tedbirlerin alınması. (Çevre ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

175 Belediyemizce Gençler arası yüzme müsabakası düzenlenmesi. (Spor ile Gençlik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

176 Belediyemizce İstanbul’ un tarihi yerlerinin görülmesi amacıyla gezi düzenlenmesi. (Eğitim Kültür, İnsan Hakları İle Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

177 Belediyemizce bahar mevsiminden dolayı alerjik rahatsızlıklardan dolayı vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi. (Sağlık ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

178 Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın el emeği göz nuru ile yaptıkları işlerin uygun görülecek yerde sergilenmesi. ( Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

179 Belediye Meclis Üyesi Sayın Seyit SARP ’ın izinli sayılmasını isteyen Meclis Başkanı Sayın Enver DEMİREL’ in sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

180 Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’ in sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

      Meclis Başkanı          Katip         Katip
     Enver DEMİREL   Dilek KOÇ   Günal US

 


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 263
OTURUM : 2
02 NİSAN 2013 – SALI   
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :


181 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

182 Belediye Meclis Üyesi Sayın Seyit SARP’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

183 Belediyemiz Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

184 Eryaman Mahallesi imarın 46393 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

185 Belediyemizce 11-17 Nisan 2013 tarihleri arasında yurtdışında yapılacak olan araştırma ve inceleme gezisine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

186 Bahçekapı Mahallesi imarın 45909 ada 2 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Yeniden incelenmek üzere ilgili komisyona iadesine oybirliği karar verildi.)

187 Ahimesut Mahallesi imarın 46162 ada 13 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

188 Ayyıldız Mahallesi imarın 45981 ada 1 ve 2 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

189 Eryaman Mahallesi imarın 45794 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

190 Belediyemiz Sivil Savunma Uzmanlığının Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğine ekleme yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

191 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

192 Eryaman Mahallesi köy içi pazar yeri karşısındaki önergede bahse konu altyapı ve diğer sorunların çözüme kavuşturulmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

    Meclis Başkanı            Katip                 Katip
   Enver DEMİREL        Dilek KOÇ     Makbule SEVİNÇ

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 264
OTURUM : 3
03 NİSAN 2013 – ÇARŞAMBA   
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

193 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

194 Belediye Meclis Üyesi Sayın Seyit SARP’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

195 Süvari Mahallesi 45210 ada yanında bulunan 972 m² düzenlenen yeşil alana isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

196 Altay Mahallesi Domaniç Caddesi Fatih Camii ve Migros arası önergede bahse konu çöp sorunlarının giderilmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

197 Belediyemizce İlçemizdeki parklara estetik ve modern kuş yuvaları yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

198 “1 – 7 Nisan Kanserle Savaş Haftası” münasebetiyle bu hastalıktan korunma yollarıyla ilgili vatandaşların bilinçlendirilmesine ilişkin Sağlık Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

199 Eryaman Mahallesi Atakent 2. kısım 273 ve 276 sokaklarda mevsim şartlarından dolayı hasar gören asfaltın yeniden asfaltlanmasına ilişkin Sosyal Hizmetler ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

200 Belediyemizce mahalleler arası futbol turnuvası düzenlenmesine ilişkin Spor ile Gençlik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

201 Eryaman Mahallesi köy içi pazar yeri alanının pazar kurulmadığı diğer günlerde spor alanı olarak kullanmak üzere basketbol potası kurulmasına ilişkin Spor ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

202 Belediyemiz ve hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan sebil çeşmelerin tamir bakım ve onarımlarının yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Emlak ve İstimlâk Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

203 Eryaman Mahallesi Dil Devrimi Caddesi 2607 sokak paralelinde açılan 234 sokağın önergede bahse konu altyapı ve diğer sorunların çözüme kavuşturulmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

                                                                                                                                                               

    Meclis Başkanı          Katip             Katip
    Enver DEMİREL      Dilek KOÇ    Günal US

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 265
OTURUM : 4
04 NİSAN 2013 – PERŞEMBE   
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

204 Belediye Meclis Üyesi Sayın Seyit SARP’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

205 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

206 Belediyemizce, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Adalet Sarayına görme engellilere yönelik çeşitli ünitelerin yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

207 Elvan Mahallesi 6.915 m2 yüzölçümlü imarın 45353 ada 5 sayılı parselinde Belediyemize ait 4.092,09/6.915 m2 hissenin; 222 sayılı Kanunun 62. ve 65. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Ankara Valiliği İl Özel İdaresine Okul olarak kullanılmak üzere bedelsiz devrine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Emlak İstimlâk ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

208 Elvan Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 2.292 m2 yüzölçümlü imarın 45297 ada 3 sayılı parseldeki Anaokulu Alanının Ankara Valiliği İl Özel İdaresine Anaokulu olarak kullanılmak üzere bedelsiz devri hususunun, 222 sayılı Kanunun 62. ve 65.maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Ankara Valiliği İl Özel İdaresine Anaokulu olarak kullanılmak üzere bedelsiz devrine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Emlak İstimlâk ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

209 Göksu Mahallesi 48056, 46460 ve 48145 adalar arasında kalan 7.381,35 m²  ‘ lik yeşil alana 19/10/2012 tarihinde Hakkari ilinde görevi başında şehit edilen Okan KOÇ’ un isminin verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

210 Bağlıca Mahallesi Ankara Üniversitesi alanı 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

211 Şeyhşamil Mahallesi imarın 46192 ada 5 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

212 Ahimesut Mahallesi imarın 48043 ada 2 ve 3 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

213 Belediyemizce Kutlu Doğum haftasında program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Hesap Tetkik- Halkla İlişkiler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

214 “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” münasebetiyle Belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

215 Belediyemizce yaşlı ve engellilere yönelik bahara merhaba pikniği düzenlenmesine ilişkin Yaşlılar Engelliler ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

  Meclis Başkanı           Katip                      Katip
  Enver DEMİREL      Dilek KOÇ     Makbule SEVİNÇ 

 


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 266
OTURUM : 5
05 NİSAN 2013 – CUMA   
AÇILIŞ SAATİ: 14:30

G Ü N D E M :

216 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

217 Etimesgut Kent Konseyi çalışma grupları tarafından alınan kararlara ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

218 Belediyemiz Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Yeniden incelenmek üzere ilgili komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi.)

219 5393 sayılı Belediye yasasının 19. ve 56. maddeleri gereği Belediyemizin 2012 yılı Faaliyet Raporuna ilişkin Başkanlık yazısı. ( 16 Kabul 22 Red oyuna karşı ¾ çoğunluk olan 29 Meclis Üyesinin Red oyuna ulaşılamadığından Faaliyet Raporu ibra olmuştur.)

  Meclis BASKANI           Meclis 1 Baskan V.                   Katip                      Katip
  Enver DEMİREL             Yavuz DEMİRCİ                  Dilek KOÇ     Makbule SEVİNÇ 

 

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.