2013 Yılı Hazıran Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 272
OTURUM: 1
3 HAZİRAN 2013 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M :

269 Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’ in 03/06/2013 tarihinden itibaren 5 (beş) gün raporlu olduğundan söz konusu tarihler arasında izinli sayılması.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

270 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan elektrik trafo yapılarının dış cephelerinin tamir bakım ve onarımlarının yaptırılması.(Araştırma ve İnceleme ile Emlak İstimlâk Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

271 Mevsimsel olarak bulaşıcı hastalıklara karşı vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi.(Sağlık, Çevre ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

272 Güzelkent Mahallesi Ergenekon Sokak Arzu Taş sitesi önünde bulunan yeşil alana park yapılması. (Çevre ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

273 Belediyemizce 2012 – 2013 Eğitim öğretim yılı sonunda İlçemiz okullarında 1. 2. ve 3. olan öğrencilere uygun görülecek hediyeler verilmesi. (Eğitim Kültür ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

274 2012 – 2013 futbol sezonunda süper amatör liginden namağlup olarak şampiyon olması nedeniyle Etimesgut Belediyespor futbolcularının ödüllendirilmesi. (Spor ile Gençlik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

275 Belediyemizce 2012 – 2013 Eğitim öğretim yılı sonunda İlçemiz okullarında eğitim gören engelli öğrenci ve ailelerine yönelik piknik düzenlenmesi. (Yaşlılar ve Engelliler ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

276 Belediyemizce Ramazan ayı içerisinde uygun görülecek alanlara iftar çadırı kurularak, iftar yemeği verilmesi ve ayrıca engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza iftar yemeklerinin evlerine ulaştırılması. (Sosyal Hizmetler ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

277 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

278 Sayıştay Başkanlığının görüşleri doğrultusunda, Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Sosyal Yardım Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

279 Ahimesut Mahallesi 8.000 m² yüzölçümlü imarın 48814 ada 1 sayılı parselinde mülkiyeti Belediyemize ait 3448,55/8.000 m² hissenin 222 sayılı kanunun 62 ve 65. Maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden Ankara İl Özel İdaresine okul olarak kullanılmak üzere bedelsiz devrine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

280 Bağlıca Mahallesi imarın 46725 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

281 Altay Mahallesi imarın 46483 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

282 Bağlıca Mahallesi imarın 47322 ada 1 ve 47323 ada 1, 2 ve 3 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

283 Ahimesut Mahallesi imarın 46137 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

284 Kullanılamaz hale gelen araçlar ile mal ve malzemelerin tespiti, kaldırılması ve depolanmasına dair yönetmeliğe ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

                                                                                                                          Meclis Başkanı                          Katip                                       Katip
                                                                                                                           Enver DEMİREL                Makbule SEVİNÇ                     Dilek KOÇ


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 273
OTURUM : 2
4 HAZİRAN 2013 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M :

285 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

286 Oğuzlar Mahallesi Necmettin ERBAKAN Caddesi ve 1562. Caddenin kaldırım ve asfalt çalışmalarından dolayı arızalanan aydınlatma sistemlerinin faaliyete geçirilmesine ilişkin Çevre Komisyon raporu. (Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

287 Şeyhşamil Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 127. ve 137. sokakların trafiğe açılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

288 İlçemiz cadde ve sokak üzerindeki boş, kullanılmayan atıl durumda bulunan gecekonduların yasa ve mevzuatlar çerçevesinde sorunun çözüme kavuşturulmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Emlak İstimlâk Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

289 Belediyemizce engellilere yönelik sportif faaliyetler düzenlenmesine ilişkin Yaşlılar ve Engelliler ile Sosyal Hizmetler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

 

                                                                                                                                   Meclis Başkanı                 Katip                             Katip
                                                                                                                                   Enver DEMİREL           Makbule SEVİNÇ         Dilek KOÇ

 T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 274
OTURUM : 3
5 HAZİRAN 2013 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M :

290 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
 
291 Kerch Belediyesi’nin davetine istinaden Belediyemizce Ukrayna’ nın Kerch Belediyesine yapılacak olan gezi ziyaretine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

292 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereği Belediyemizde 657 yasaya tabi olarak çalışan personellerin kadro iptal- ihdas yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

293 30 Ağustos Mahallesi imarın 45587 ada 21 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

294 Yapracık, Bağlıca ve Elvan Mahallelerine ait Kadastro parsellerinin bulunduğu Üniversite alanı 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

295 Eryaman Mahallesi imarın 45918 ada 1 ve 2 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

296  “26 Haziran Uyuşturucu ile Mücadele Haftası” münasebetiyle Belediyemizce sigara alkol ve uyuşturucu maddelerin zararı hakkında seminerler düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür – İnsan Hakları ile Sağlık Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

297 “5 Haziran Dünya Çevre Günü” münasebetiyle Belediyemizce küresel ısınmaya karşı doğal kaynaklarımızın yerinde kullanılması hususunda seminerler düzenlenmesine ilişkin Çevre – Halkla İlişkiler – Hukuk ve Tarifeler ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

 

                                                                                                                                    Meclis Başkanı                      Katip                              Katip
                                                                                                                                    Enver DEMİREL                Makbule SEVİNÇ           Dilek KOÇ


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 275
OTURUM : 4
6 HAZİRAN 2013 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M :

298 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

299 Eryaman Aile Yaşam ve Eğitim Merkezindeki Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu hizmetlerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

300 Eryaman Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi Kompleksi içerisindeki kuaför ve güzellik merkezi hizmetlerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

301 İstasyon Mahallesi İmarın 8651 ada 15 sayılı parselinde bulunan ve 22/05/2013 tarih ve 174 sayılı imar durumuna sahip yapıların, ilgililerin dilekçesine istinaden parselinde karşılanamayan ve mimarı uygulama projesinin onaylanması için beher otopark bedelinin tespitine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler ile İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

302 Belediyemizce gençler arası masa tenisi turnuvası düzenlenmesine ilişkin Spor – Gençlik ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

303 Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumunun zemin, sıcak su tesisatı ve diğer eksiklerin yeniden gözden geçirilmesine ilişkin Spor ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. (Değiştirilmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

 


                                                                                                                                Meclis Başkanı                Katip                             Katip
                                                                                                                                Enver DEMİREL          Makbule SEVİNÇ           Dilek KOÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 276
OTURUM: 5
7 HAZİRAN 2013 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

304 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

305 Yeşilova Mahallesi imarın 47600 ada 3 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

306 Belediye Meclisinin 10/05/2012 tarih ve 262 sayılı kararının yeniden görüşülmesine ilişkin Emlak İstimlâk ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek Raporu. (İmarın 45297 ada 3 sayılı parseldeki Anaokulu Alanının tahsisi.) (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

307 Eryaman Aile Yaşam ve Eğitim Merkezindeki Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu hizmetlerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

308 Eryaman Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi Kompleksi içerisindeki kuaför ve güzellik merkezi hizmetlerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

309 Bağlıca Mahallesi imarın 46725 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

310 Bağlıca Mahallesi imarın 47322 ada 1 ve 47323 ada 1, 2 ve 3 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

311 30 Ağustos Mahallesi imarın 45587 ada 21 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

312 Yapracık, Bağlıca ve Elvan Mahallelerine ait Kadastro parsellerinin bulunduğu Üniversite alanı 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

313 Eryaman Mahallesi imarın 45918 ada 1 ve 2 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

314 İstasyon Mahallesi İmarın 8651 ada 15 sayılı parselinde bulunan ve 22/05/2013 tarih ve 174 sayılı imar durumuna sahip yapıların, ilgililerin dilekçesine istinaden parselinde karşılanamayan ve mimarı uygulama projesinin onaylanması için beher otopark bedelinin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


                                                                                                                                           Meclis Başkanı                  Katip                           Katip
                                                                                                                                           Enver DEMİREL             Makbule SEVİNÇ       Dilek KOÇ

 

 

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.