2013 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 267
OTURUM : 1
6 MAYIS 2013 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

220 Oğuzlar Mahallesi Necmettin ERBAKAN Caddesi ve 1562. Caddenin kaldırım ve asfalt çalışmalarından dolayı arızalanan aydınlatma sistemlerinin faaliyete geçirilmesi. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

221 İlçemiz cadde ve sokak üzerindeki boş, kullanılmayan atıl durumda bulanan gecekonduların yasa ve mevzuatlar çerçevesinde yıkılması. (Araştırma ve İnceleme ile Emlak İstimlak Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

222 Belediyemizce engellilere yönelik sportif faaliyetler düzenlenmesi. ( Yaşlılar ve Engelliler ile Sosyal Hizmetler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

223 “26 Haziran Uyuşturucu ile Mücadele Haftası” münasebetiyle Belediyemizce sigara alkol ve uyuşturucu maddelerin zararı hakkında seminerler düzenlenmesi. ( Eğitim Kültür – İnsan Hakları ile Sağlık Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

224 “5 Haziran Dünya Çevre Günü” münasebetiyle Belediyemizce küresel ısınmaya karşı doğal kaynaklarımızın yerinde kullanılması hususunda seminerler düzenlenmesi. (Çevre – Halkla İlişkiler – Hukuk ve Tarifeler ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

225 Belediyemizce gençler arası masa tenisi turnuvası düzenlenmesi.(Spor – Gençlik ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

226 Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumunun zemin, sıcak su tesisatı ve diğer eksiklerin yeniden gözden geçirilmesi. ( Spor ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

227 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

228 Belediyemizin 2012 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hesap Tetkik Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

229 Altay Mahallesi imarın 46402 ada 5 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

230 Piyade Mahallesi imarın 45300 ada 1 sayılı parselin güneyinde ki park alanı içerisine trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine dair Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)


                                                                                                                                              Meclis Başkanı             Katip                           Katip                        Katip
                                                                                                                                            Enver DEMİREL              Dilek KOÇ          Makbule SEVİNÇ      Günal US

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 268
OTURUM : 2
7 MAYIS 2013 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :


231 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

232 Ahimesut Mahallesi imarın 46160 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

233 Süvari Mahallesi imarın 46451 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

234 Alsancak Mahallesi 7.209 m2 yüzölçümlü imarın 45607 ada 1 sayılı parseldeki Belediyemize ait 3.463/7.209 m2 hissenin 222 sayılı Kanunun 62. ve 65.maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Ankara Valiliği İl Özel İdaresine okul olarak kullanılmak üzere bedelsiz devrine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

235 Kullanılamaz hale gelen araçlar ile mal ve malzemelerin tespiti, kaldırılması ve depolanmasına dair yönetmeliğe ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

236 Türk Beyleri Kent Meydanı ile Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi içerisinde bulunan çok amaçlı salonların belirlenecek ücretler mukabilinde kiraya verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

237 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereği kadro iptal- ihdas yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

238 Eryaman Mahallesi imarın 46393 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

239 Bahçekapı Mahallesi imarın 45909 ada 2 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. ( Reddine oyçokluğu ile karar verildi.)

240 Kazım Karabekir Mahallesi 8675 - 9766 adalar arasında kalan 1665 m² düzenlenen yeşil alana isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

241 Süvari Mahallesi 45210 ada yanında bulunan 972 m² düzenlenen yeşil alana isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

242 Belediyemiz Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

243 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. maddesi ile Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesinin 9. fıkrası gereğince Buluntu Eşyalar Uygulama Yönetmeliği ile Buluntu Eşyalar Teslim tutanağına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 


                                                                                                                                                                   Meclis Başkanı               Katip                          Katip
                                                                                                                                                                  Enver DEMİREL              Makbule SEVİNÇ     Dilek KOÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 269
OTURUM : 3
8 MAYIS 2013 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

244 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

245 Ahimesut Mahallesi imarın 46137 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

246 Şeyhşamil Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 127. ve 137. sokakların trafiğe açılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. ( Yeniden incelenmek üzere ilgili komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi.)

247 Belediyemizce “12 Mayıs Anneler Günü” münasebetiyle programlar ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

248 Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın el emeği göz nuru ile yaptıkları işlerin uygun görülecek yerde sergilenmesi ilişkin Yaşlılar ve Engelliler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

249 Mevsim şartlarından dolayı hasar gören kaldırım asfalt ve tretuvarların bakım onarım ve asfaltlanma işlemlerinin yenilenmesi ve ayrıca açılmayan yolların imar planına uygun hale getirilmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme, Emlak ve İstimlâk ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

250 Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce ilgili kamu kuruluşu ile istişarelerde bulunarak havai fişek atılmaması için yasa ve mevzuatlar doğrultusunda gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasına ilişkin Çevre ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

251 Belediyemizce Gençler arası yüzme müsabakası düzenlenmesine ilişkin Spor ile Gençlik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

252 Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Halil HOTAMAN’ ın sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

                                                                                                                                                        Meclis Başkanı            Katip                              Katip
                                                                                                                                                        Enver DEMİREL          Makbule SEVİNÇ      Dilek KOÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 270
OTURUM : 4
9 MAYIS 2013 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

253 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

254 Altay Mahallesi imarın 46402 ada 5 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

255 Piyade Mahallesi imarın 45300 ada 1 sayılı parselin güneyindeki park alanı içerisine trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine dair İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

256 Süvari Mahallesi imarın 46451 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifinin REDDİNE ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

257 Ahimesut Mahallesi imarın 46160 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifinin REDDİNE ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

258 Belediyemizce İstanbul’ un tarihi yerlerinin görülmesi amacıyla gezi düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür, İnsan Hakları İle Hesap Tetkik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

259 Belediyemizce bahar mevsiminden kaynaklanan alerjik rahatsızlıklardan dolayı vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine ilişkin Sağlık ile Halkla İlişkiler Komisyonlarının müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

 

                                                                                                                                                           Meclis 1. Başkan  Vekili                  Katip                   Katip
                                                                                                                                                                 Yavuz DEMİRCİ                 Makbule SEVİNÇ    Dilek KOÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 271
OTURUM : 5
10 MAYIS 2013 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

260 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

261 Elvan Mahallesi 6.915 m2 yüzölçümlü imarın 45353 ada 5 sayılı parselinde Belediyemize ait 4.092,09/6.915 m2 hissenin; 222 sayılı Kanunun 62. ve 65. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Ankara Valiliği İl Özel İdaresine Okul olarak kullanılmak üzere bedelsiz devrine ilişkin Emlak İstimlâk ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

262 Elvan Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 2.292 m2 yüzölçümlü imarın 45297 ada 3 sayılı parseldeki Anaokulu Alanının Ankara Valiliği İl Özel İdaresine Anaokulu olarak kullanılmak üzere 222 sayılı Kanunun 62. ve 65.maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden üzere bedelsiz devrine ilişkin Emlak İstimlâk ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek Raporu. (Yeniden incelenmek üzere ilgili komisyonlara iadesine oybirliği ile karar verildi.)

263 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereğince memur ve işçi kadrolarında kadro iptal- ihdas yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

264 Türk Beyleri Kent Meydanı ile Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi içerisinde bulunan çok amaçlı salonların belirlenecek ücretler mukabilinde kiraya verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

265 Belediyemizin 2012 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabına ilişkin Hesap Tetkik Komisyon raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

266 Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’ in izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Bayram KAYA’ nın sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

267 Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Halil HOTAMAN’ ın sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
 
268 Belediye Meclis Üyesi Sayın Tugay SANCAR’ ın izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Ayhan YILMAZ’ ın sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

                                                                                                            Meclis Başkanı            Katip                          Katip
                                                                                                         Enver DEMİREL        Makbule SEVİNÇ     Dilek KOÇ


 

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.