2013 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 277
OTURUM: 1
1 TEMMUZ 2013 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M :

315 Belediye Meclis Üyesi Sayın Halil HOTAMAN’ın 01.07.2013 – 05.07.2013 tarihler arasında izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

316 Belediyemizce Bulaşıcı Hastalıklara karşı alınan önlem ve tedbirlerin artırılması.(Sağlık ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

317 5378 sayılı yasa kapsamında Engellilerin günlük yaşamlarını koylaştırmak amacıyla  yapılan çalışmaların hızlandırılması.(Emlak İstimlak,Yaşlılar ve Engelliler,Bütçe ve Plan ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

318 Belediyemizce Yağlı Güreşler düzenlenmesi.(Spor ile Gençlik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

319 Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumunun stadyum ile mezarlık arasındaki tribünler için giriş ve çıkış olarak kullanılan patika yolu için güvenlik tedbirlerinin alınması ve ayrıca temizliğinin yapılması.(Araştırma ve İnceleme,Hukuk ve Tarifeler ile Spor Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

320 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesi, ayrıca ilçemize yapılacak programlara iştirak edilmesi.(Eğitim ve Kültür ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

321 Belediyemizce Ramazan ayı içerisinde ve Ramazan Bayramında mezarlık ziyaretleri içi otobüs seferleri düzenlenmesi.(Sosyal Hizmetler ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

322 Bağlıca Mahallesi imarın 48310 ada 3 sayılı parsel ile 48101 ada 1 sayılı parselinde  1/1000 ölçekli UİP değişikliği.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna  havalesine oybirliğiyle karar verildi)

323 Yapracık Mahallesi Eskişehir yolunun güney kısmına ait hazırlanan 1/1000 ölçekli UİP değişikliği.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna  havalesine oybirliğiyle karar verildi)

324 Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ın 02.07.2013 – 05.07.2013 tarihler arasında izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

325 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

326 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereği Belediyemizde 657 yasaya tabi boş kadrolarda kadro iptal- ihdas yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.( Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

327 Sayıştay Başkanlığının görüşleri doğrultusunda, Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Sosyal Yardım Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

328 Ahimesut Mahallesi 8.000 m² yüzölçümlü imarın 48814 ada 1 sayılı parselinde mülkiyeti Belediyemize ait 3448,55/8.000 m² hissenin 222 sayılı kanunun 62 ve 65. Maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden Ankara İl Özel İdaresine okul olarak kullanılmak üzere bedelsiz devrine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

329 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereği Belediyemizde 657 yasaya tabi olarak çalışan personellerin kadro iptal- ihdas yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

330 Altay Mahallesi imarın 46483 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

 

 

Meclis Başkanı        Katip                      Katip
Enver DEMİREL   Makbule SEVİNÇ   Dilek KOÇ

 

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 278
OTURUM: 2
2 TEMMUZ 2013 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M :

331 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

332 Elvan Mahallesi imarın 46027 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

333 Topçu Mahallesi imarın 40620 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

334 Belediyemizin 2013 Mali Yılı bütçesinde Bütçe Tertibi açılması ve 250.000,00-¨ ödenek aktarması yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı (Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

335 Göksu Mahallesi İmarın 46475 ada 1 sayılı parsel üzerinde Belediyemizce yaptırılan Yüzme Havuzu ve Spor Tesislerine ETİMESGUT BELEDİYESİ GÖKTÜRK AİLE YAŞAM VE EĞİTİM MERKEZİ isminin verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

336 Yeşilova Mahallesi imarın 47600 ada 3 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

337 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan elektrik trafo yapılarının dış cephelerinin tamir bakım ve onarımlarının yaptırılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Emlak İstimlâk Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

 

 

 

Meclis Başkanı           Katip                               Katip
Enver DEMİREL         Makbule SEVİNÇ        Dilek KOÇ

 

 


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 279
OTURUM: 3
3 TEMMUZ 2013 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M :

338 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

339 Fatih Sultan Mahallesi imarın 48757 ada 2 sayılı “Dini Tesis Alanı (Camii)” parselinin “Park Alanına” dönüştürülmesine, buna mukabil imarın 48748 ada 1 sayılı parselinin doğusundaki “ Park Alanı” içerisinde “Dini Tesis Alanı (Camii)” yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

340 Mevsimsel olarak bulaşıcı hastalıklara karşı vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine ilişkin Sağlık, Çevre ile Halkla İlişkiler Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

341 Güzelkent Mahallesi Ergenekon Sokak Arzu Taş sitesi önünde bulunan yeşil alana park yapılmasına ilişkin Çevre ile Bütçe ve Plan Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

342 Belediyemizce 2012 – 2013 Eğitim öğretim yılı sonunda İlçemiz okullarında 1. 2. ve 3. olan öğrencilere uygun görülecek hediyeler verilmesine ilişkin Eğitim Kültür ile Bütçe ve Plan Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

 

 


Meclis Başkanı     Katip                         Katip
Enver DEMİREL    Makbule SEVİNÇ   Dilek KOÇ

 

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 280
OTURUM: 4
4 TEMMUZ 2013 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M :

343 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

344 Toplam 6 adet park ve yeşil alana isim verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

345 Elvan Mahallesi imarın 46027 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile  karar verildi.)
 
346 Topçu Mahallesi imarın 40620 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

347 Yapracık Mahallesi Eskişehir yolunun güney kısmına ait hazırlanan 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

348 Fatih Sultan Mahallesi imarın 48757 ada 2 sayılı “Dini Tesis Alanı (Camii)” parselinin “Park Alanına” dönüştürülmesine, buna mukabil imarın 48748 ada 1 sayılı parselinin doğusundaki “ Park Alanı” içerisinde “Dini Tesis Alanı (Camii)” yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine dair İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

349 2012 – 2013 futbol sezonunda süper amatör liginden namağlup olarak şampiyon olması nedeniyle Etimesgut Belediyespor futbolcularının ödüllendirilmesine ilişkin Spor ile Gençlik Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

 

 

Meclis Başkanı     Katip                         Katip
        Enver DEMİREL   Makbule SEVİNÇ    Dilek KOÇ

 

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 281
OTURUM: 5
5 TEMMUZ 2013 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M :

350 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

351 Belediyemizce 2012 – 2013 Eğitim öğretim yılı sonunda İlçemiz okullarında eğitim gören engelli öğrenci ve ailelerine yönelik piknik düzenlenmesine ilişkin Yaşlılar ve Engelliler ile İnsan Hakları Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

352 Belediyemizce Ramazan ayı içerisinde uygun görülecek alanlara iftar çadırı kurularak, iftar yemeği verilmesi ve ayrıca engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza iftar yemeklerinin evlerine ulaştırılmasına ilişkin Sosyal Hizmetler ile Hesap Tetkik Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

 


Meclis Başkanı     Katip                         Katip
Enver DEMİREL    Makbule SEVİNÇ   Dilek KOÇ

 

 


 

 

 

 

 

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.