2013 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 287
OTURUM: 1
2 EYLÜL 2013 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :


385 Belediye Meclis Üyesi Sayın Aydın ÖZEL’ in izinli sayılmasına dair yazılı önergesi.  (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
386 Belediyemizce gençler arası satranç turnuvası düzenlenmesi.(Gençlik ile Spor Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
387 Belediyemizce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesi ve ayrıca İlçemizde yapılacak programlara iştirak edilmesi. (Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
388 Belediyemizce kır ve açık hava düğünlerinde maganda kurşunu ile yaralanma ve ölümlerin yaşanmaması için halkımızın bilinçlendirme çalışmalarının yapılması.( Hukuk ve Tarifeler Araştırma ve İnceleme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
389 Belediyemizce kurban satış ve kesim yerleri oluşturulması.( Araştırma ve İnceleme Emlak İstimlak ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
390 Belediyemizce engellilerin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla bilgilendirme amaçlı seminerler düzenlemesi. (Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
391 Belediyemizce 8 Ekim Ahilik ve Kültür Haftası münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesi, ahilik kursları açılması ve ayrıca sempozyum düzenlenmesi.( Sosyal Hizmetler ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
392 Belediyemizce 16 Ekim Dünya Gıda günü münasebetiyle sağlıklı beslenme yöntemlerine dair seminerler düzenlenmesi. (Sağlık ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
393 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
394 Korkut Ata Kongre Kültür Merkezinde yöresel yemek yarışması düzenlenmesi, yarışmacılara verilecek ödüllerin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2013 yılı bütçesinin ilgili tertip ve maddesinden karşılanmasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Değiştirilmek kaydıyla Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
395 Bağlıca Mahallesi imarın 47155 ada 4, 5, 6 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
396 Ayyıldız Mahallesi imarın 45959 ada 3 nolu parseline ve 45952 ile 45956 nolu adalar arasındaki park alanına dair 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
397 Ayyıldız Mahallesi 18222-18223 adalar arasında kalan 3726 m2’lik yeşil alana isim verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
398 Belediye Meclis Üyesi Sayın Mesut ŞAHİNGÖZ’ ün izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Halil HOTAMAN’ nın sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

 

Meclis Başkanı                 Katip                    Katip
      Enver DEMİREL      Makbule SEVİNÇ     Dilek KOÇ


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 288
OTURUM: 2
3 EYLÜL 2013 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M :

399 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. ( Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
400 Süvari Mahallesi imarın 46451 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
401 Ayyıldız Mahallesi imarın 45997 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
402 Yapracık Mahallesi, Eskişehir yolunun güneyi imar ve tapulama parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine yapılan itirazlara dair Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
403 Eryaman Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi Kompleksi içerisindeki Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonundan, halkımıza sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. ( Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
404 Eryaman Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi Kompleksi içerisindeki Kuaför ve Güzellik Merkezinde, halkımıza sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. ( Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
405 Erler Mahallesi Yenikent Bahçelievler 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine dair İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)
406 Atakent Mahallesi imarın 45704 ada 6, 7 ve 9 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

 

Meclis 1. Başkan  Vekili                   Katip                     Katip
       Yavuz DEMİRCİ                 Makbule SEVİNÇ     Günal US

 


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 289
OTURUM: 3
4 EYLÜL 2013 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M :

407 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
408 Yeşilova Mahallesi imarın 47539 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
409 Erler Mahallesi imarın 48328 ada 1 sayılı parseline ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

410 Bağlıca Mahallesi imarın 47310 ada 1 sayılı parselinde 1/5000 ölçekli (tavsiye niteliğindeki)  1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu.  (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)
411 Ayyıldız Mahallesi imarın 45995 ada 3 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)
412 Eryaman Optimum A.V.M. yanı Etiler Mahallesi kadastronun 327 sayılı parselinde kayıtlı bulunan yerin 2013 yılı kurban bayramı öncesi 18/09/2013 – 18/10/2013 tarihleri arasında T.C.D.D. İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden kurban satış ve kesim yeri olarak kiralanıp kiralanmayacağına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 


Meclis Başkanı                  Katip               Katip
Enver DEMİREL   Makbule SEVİNÇ   Dilek KOÇT.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 290
OTURUM: 4
5 EYLÜL 2013 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

413 Belediye Meclis Üyeleri Sayın Bahadır Ersagun EVCİ  ile Recep DOĞAN’ ın  izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Mesut ŞAHİNGÖZ’ ün sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
414  Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
415 Piyade Mahallesi imarın 46039 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
416 Bağlıca Mahallesi imarın 47155 ada 4, 5, 6 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)
417 Ayyıldız Mahallesi imarın 45959 ada 3 nolu parseline ve 45952 ile 45956 nolu adalar arasındaki park alanına dair 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
418 Süvari Mahallesi imarın 46451 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)
419 Ayyıldız Mahallesi imarın 45997 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)
420 Yapracık Mahallesi, Eskişehir yolunun güneyi imar ve tapulama parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine yapılan itirazlara dair İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
421 Yeşilova Mahallesi imarın 47539 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)
422 Erler Mahallesi imarın 48328 ada 1 sayılı parseline ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
423 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren El ve Yöresel Ürünler Merkezi işletmesinde halkımıza sunulacak yiyecek ve içeceklerde uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
424 19 Eylül Şehitler ve Gaziler Günü münasebetiyle Belediyemizce Gazi ve Şehit Aileleri ziyaret edilmesine ilişkin Hesap Tetkik ile Sosyal Hizmetler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
425 İlçemizdeki yoğunluğun fazla olduğu parklara ve diğer uygun görülecek yerlere sebil çeşmeleri yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme, Emlak İstimlak, Bütçe ve Plan ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
426 Belediyemizde 2013 – 2014 eğitim öğretim yılı içerisinde staj yapacak öğrencilere iş ve işlemlere kolay adapte olabilmeleri için eğitim seminerleri verilmesine ilişkin Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
427 Belediyemizce Trafik kazalarının önlenmesi ve kaza anında neler yapılacağı hususunda vatandaşlara ve belediye personellerimize eğitim seminerleri verilmesine ilişkin Sağlık, Yaşlılar ve Engelliler İle Halkla İlişkiler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
428 Belediyemizce gençler arası masa tenisi turnuvası düzenlenmesine ilişkin Spor ile Gençlik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
429 Eryaman Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi Kompleksi içerisindeki Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonundan, halkımıza sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

 


Meclis Başkanı       Katip             Katip
Enver DEMİREL     Dilek KOÇ   Günal US


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 291
OTURUM: 5
6 EYLÜL 2013 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 11:00

G Ü N D E M :

430 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
431 Eryaman Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi Kompleksi içerisindeki Kuaför ve Güzellik Merkezinde, halkımıza sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

Meclis 2. Başkan Vekili     Katip             Katip
Mesut ŞAHİNGÖZ            Dilek KOÇ    Günal US


 

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.