2013 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 292
OTURUM: 1
1 EKİM 2013 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M :

432 Şehit Osman Avcı Mahallesi Köroğlu sitesi 48151 ada 1 sayılı parseli üzerinde bulunan ticari alanın kullanım şekli, imardaki durumu, bugünkü ruhsat durumu, ne konumda olduğuna ilişkin bilgi verilmesi. ( İmar Islah ve İsimlendirme ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

433 10 Kasım Atatürk’ ün vefatının ölüm yıldönümü münasebetiyle Belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesi, ayrıca yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın Anıtkabir’ e ziyaret ettirilmesi. ( Sosyal Hizmetler, Hesap Tetkik ve Yaşlılar ve Engelliler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

434 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası münasebetiyle afiş ve billboardlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi.( Sağlık ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

435 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesi.( Eğitim Kültür, İnsan Hakları ve Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

436 Belediyemizce mahalleler arası futbol turnuvası düzenlenmesi.( Spor İle Gençlik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

437 Yaklaşan kış mevsimi münasebetiyle Park ve Bahçeler Müdürlüğünce İlçemizdeki parkların kışlık bakımlarının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapılması.(Araştırma ve İnceleme, Emlak İstimlak ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

438 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

439 Belediyemizin 2014 Mali yılı Bütçesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Bütçe ve Plan Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

440 Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan SERÇE PARKI isminin iptal edilerek başka bir yeşil alana verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.  ( İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

441 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereği Belediyemizde 657 yasaya tabi kadrolarında iptal- ihdas yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

442 Ayyıldız Mahallesi 18222-18223 adalar arasında kalan 3726 m2’lik yeşil alana isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı      Katip                          Katip
          Enver DEMİREL    Makbule SEVİNÇ    Dilek KOÇ

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 293
OTURUM: 2
2 EKİM 2013 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

443 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

444 2005, 2006, 2007 ve 2008 mali yılları içerisinde Belediyemiz tarafından yapılan tarh edilmemiş yol yapım, bakım ve onarım giderleri harcamalara katılma paylarının alınmamasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

445 Ahimesut Mahallesi 46054, 46055, 46056, 46057, 46059-47620 adalar arasında kalan 25181 m²’lik yeşil alana isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
 
446 Göksu Mahallesi 48739 ada 1 sayılı parselde Belediyemizce yaptırılan “Emekli Dinlenme Tesislerine” ve Eryaman Mahallesi 45922 ada 1 sayılı parselde yaptırılan “Kreş ve Gündüz Bakım Evine” isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

447 Oğuzlar Mahallesi imarın 18269 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

448 Atakent Mahallesi imarın 18198 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

449 Şehit Osman Avcı Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 2.260 m² yüzölçümlü imar planında Resmi Kurum Alanı olarak ayrılan imarın 46635 ada 1 parselinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince asgari emlak vergisi beyan değeri üzerinden Sosyal Kültürel Tesisler vb. sosyal amaçlı üniteler yapmak üzere kullanılması için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi gereğince satışının yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Emlak İstimlak ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

450 2014 Mali Yılı Bütçe döneminde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 60, 77, 84 ve 97. Maddesine istinaden Hafta Tatil Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene harçlarından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

451 Piyade Mahallesi imarın 46039 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. ( Reddine oyçokluğu ile karar verildi.)

 

Meclis 1. Başkan Vekili                   Katip                    Katip
       Yavuz DEMİRCİ                     Makbule  SEVİNÇ      Dilek KOÇ

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 294
OTURUM: 3
3 EKİM 2013 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

452 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

453 Şeyh Şamil Mahallesinde 3192 m² yüzölçümlü imar planında Teknik Alt Yapı Alanı olarak ayrılan imarın 46260 ada 1 parselinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince Türkiye Elektrik İletişim A.Ş Genel Müdürlüğü adına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi gereğince Belediyemizce amacı doğrultusunda kullanılmak üzere satışına muvafakat verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Emlak İstimlak ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

454 Topçu Mahallesi imarın 47113 ada 4 sayılı parseli ve aynı adanın kuzeyinde bulunan park alanını kapsayan alanda 1/1000 ölçekli UİP ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

455 Eryaman Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi Kompleksi içerisindeki Kuaför ve Güzellik Merkezinde, halkımıza sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

456 Belediyemizce engellilerin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla bilgilendirme amaçlı seminerler düzenlemesine ilişkin Yaşlılar ve Engelliler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

457 Belediyemizce gençler arası satranç turnuvası düzenlenmesine ilişkin Gençlik ile Spor Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

458 Belediyemizce “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesi ve ayrıca İlçemizde yapılacak programlara iştirak edilmesine ilişkin Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 


Meclis 1. Başkan Vekili                Kâtip                          Kâtip
     Yavuz DEMİRCİ                    Makbule SEVİNÇ         Dilek KOÇ

 

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 295
OTURUM: 4
4 EKİM 2013 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M :

459 Belediye Meclis Üyesi Sayın Recep DOĞAN’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi.  (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

460 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

461 Belediyemizin 2014 yılı Performans Program planına ilişkin Başkanlık Yazısı.  ( Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

462 Şehit Osman Avcı Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 2.260 m² yüzölçümlü imar planında Resmi Kurum Alanı olarak ayrılan imarın 46635 ada 1 parselinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince asgari emlak vergisi beyan değeri üzerinden Sosyal Kültürel Tesisler vb. sosyal amaçlı üniteler yapmak üzere kullanılması için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi gereğince satışının yapılmasına ilişkin Emlak İstimlak ile Bütçe ve Plan Komisyonları Müşterek raporu. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

463 Belediyemizce kır ve açık hava düğünlerinde maganda kurşunu ile yaralanma ve ölümlerin yaşanmaması için halkımızın bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Araştırma ve İnceleme Komisyonları müşterek Raporu. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

464 Belediyemizce kurban satış ve kesim yerleri oluşturulmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Emlak İstimlak, Çevre ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

465 Belediyemizce “8 Ekim Ahilik ve Kültür Haftası” münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesi, ahilik kursları açılması ve ayrıca sempozyum düzenlenmesine ilişkin Sosyal Hizmetler ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek Raporu. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 


Meclis Başkanı    Katip                         Katip
          Enver DEMİREL   Makbule SEVİNÇ   Dilek KOÇ

 

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 296
OTURUM: 5
5 EKİM 2013 – CUMARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 11:00


G Ü N D E M :

466 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

467 Belediyemizce “16 Ekim Dünya Gıda Günü” münasebetiyle sağlıklı beslenme yöntemlerine dair seminerler düzenlenmesine ilişkin Sağlık ile Halkla İlişkiler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

468 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereği Belediyemizde 657 yasaya tabi kadrolarında iptal- ihdas yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 


Meclis Başkanı   Kâtip                         Kâtip
          Enver DEMİREL  Makbule SEVİNÇ   Dilek KOÇ

 

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 297
OTURUM: 6
6 EKİM 2013 – PAZAR
AÇILIŞ SAATİ: 11:00


G Ü N D E M :

469 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

470 Eryaman Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi Kompleksi içerisindeki Kuaför ve Güzellik Merkezinde, halkımıza sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Belediyemizin 2014 Mali yılı Bütçesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu. (Görüşmelere devam edildi.)

 


Meclis Başkanı     Kâtip                         Kâtip
          Enver DEMİREL   Makbule SEVİNÇ    Dilek KOÇ

 

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 298
OTURUM: 7
7 EKİM 2013 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M :

471 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Belediyemizin 2014 Mali yılı Bütçesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu. (Görüşmelere devam edildi.)

 

 

Meclis Başkanı   Kâtip                         Kâtip
          Enver DEMİREL  Makbule SEVİNÇ   Dilek KOÇ

 

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 299
OTURUM: 8
8 EKİM 2013 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 15:00


G Ü N D E M :

472 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Belediyemizin 2014 Mali yılı Bütçesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu. (Görüşmelere devam edildi.)

 


Meclis Başkanı   Kâtip                         Kâtip
          Enver DEMİREL  Makbule SEVİNÇ   Dilek KOÇ

 

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 300
OTURUM: 9
9 EKİM 2013 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 15:00


G Ü N D E M :

473 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Belediyemizin 2014 Mali yılı Bütçesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu. (Görüşmelere devam edildi.)

 


Meclis Başkanı    Kâtip                        Kâtip
          Enver DEMİREL  Makbule SEVİNÇ  Dilek KOÇ

 

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 301
OTURUM: 10
10 EKİM 2013 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 15:00


 G Ü N D E M :

 474 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 475 Belediyemizce Muhtarlara yönelik 21 Ekim-30 Kasım 2013 tarihleri arasında Eğitim Semineri verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. ( Değiştirmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 476 Belediyemizin 2014 Mali yılı Bütçesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu. (Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde görüşülüp karara bağlanmıştır.)

 

          Meclis Başkanı        Meclis 2. Başkan Vekili
  Enver DEMİREL      Mesut ŞAHİNGÖZ

,

Kâtip                         Katip             Kâtip
  Makbule SEVİNÇ   Dilek KOÇ   Günal US

 

 

 
 

 

 

 

 


 

 

 

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.