2013 Yılı Kasım Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 302
OTURUM: 1
4 KASIM 2013 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ:18:00

G Ü N D E M:

477 Belediye Meclis Üyesi Sayın Hamit YAVUZ’ un’ ün izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Başkanı Sayın Enver DEMİREL’ in sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

478 27 Aralık İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif ERSOY’ un ölüm yıldönümü münasebetiyle Belediyemizce İlçemiz okullarında öğrenim gören lise öğrencileri arasından İstiklal Marşını okuma yarışması düzenlenmesi. (Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği le karar verildi.)

479 Belediyemizce AB fon kaynaklarından daha fazla faydalanılması. ( Araştırma İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliği le karar verildi.)

480 “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” münasebetiyle İlçemiz okullarında öğrenim gören engelli öğrencilerimize Belediyemizce ihtiyaçları doğrultusunda yardım yapılması. (Yaşlılar ve Engelliler ile Sağlık Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği le karar verildi.)

481 İlçemiz sınırlarında hizmet veren yapı denetim firmalarının sorunlarının tespit edilmesi ve daha verimli çalışmaları için yönetmelikler çerçevesinde gereğinin yapılması. (İmar Islah ve İsimlendirme, Araştırma ve İnceleme İle Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği le karar verildi.)

482 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıldönümü münasebetiyle İlçemizde öğrenim gören öğrenciler arasında kros yarışması düzenlenmesi.(Gençlik ile Spor Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği le karar verildi.)

483 İlçemizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin belirlenmesi ve ayrıca Belediyemiz sosyal tesislerinden faydalanmalarının sağlanması. ( Araştırma İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliği le karar verildi.)

484 “12- 18 Aralık Yoksullara Yardım Haftası” münasebetiyle ihtiyaç sahibi yoksul aile çocuklarına Belediyemizce giyim yardımı yapılması. (Sosyal Hizmetler, Halk İlişkiler ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği le karar verildi.)

485 Asansör bakımı yapan firmaların hizmetlerinin kontrol edilmesi ve memnuniyetlerinin ölçülmesi.( Hukuk ve Tarifeler ile Araştırma İnceleme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği le karar verildi.)

486 Yaklaşmakta olan kış mevsimi münasebetiyle vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla kış şartlarına karşı tüm önlem ve tedbirlerin alınması.( Araştırma İnceleme Emlak İstimlak ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği le karar verildi.)

487 Eryaman Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi kompleksi içerisindeki Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonundan ücretsiz ve indirimlerden yararlanacakların belirlenmesi. (Hukuk ve Tarifeler ile Araştırma İnceleme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği le karar verildi.)

488 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

489 Piyade Mahallesi 2022 Cadde 2017 Sokak karşısında yapılmakta olan parka Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil AYDEMİR isminin verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği le karar verildi.)

490 Toplam 13 adet yeşil alana isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği le karar verildi.)

491 Fatih Sultan Mahallesi imarın 42039 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği le karar verildi.)

492 Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre görev yapan personellere       ( EGO serbest kartları olan personel ile Zabıta personellerimiz hariç) “Her ay 120 kontör  ( kullanımlık) toplu taşıma manyetik kartı veya 120 kontör karşılığı net ücret verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.( Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği le karar verildi.)

 


Meclis Başkanı     Kâtip                        Kâtip
           Enver DEMİREL   Makbule SEVİNÇ   Dilek KOÇ

 


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 303
OTURUM: 2
5 KASIM 2013 – SALI
AÇILIŞ SAATİ:18:00

G Ü N D E M:

493 Belediye Meclis Üyesi Sayın Hamit YAVUZ’ un’ ün izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Başkanı Sayın Enver DEMİREL’ in sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

494 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

495 Etimesgut Kent Konseyi Başkanlığı çalışma grupları tarafından tavsiye niteliğindeki alınan kararlara ilişkin Başkanlık Yazısı. ( Araştırma ve İnceleme, Bütçe ve Plan ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

496 Eryaman Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi kompleksi içerisindeki Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonundan ücretsiz ve indirimlerden yararlanacakların tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Değiştirilmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

497 Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan SERÇE PARKI isminin iptal edilerek başka bir yeşil alana verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

498 Ahimesut Mahallesi 46054, 46055, 46056, 46057, 46059-47620 adalar arasında kalan 25181 m²’lik yeşil alana isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

499 Göksu Mahallesi 48739 ada 1 sayılı parselde Belediyemizce yaptırılan “Emekli Dinlenme Tesislerine” ve Eryaman Mahallesi 45922 ada 1 sayılı parselde yaptırılan “Kreş ve Gündüz Bakım Evine” isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Değiştirilmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

500 Oğuzlar Mahallesi imarın 18269 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 


Meclis Başkanı     Kâtip                         Kâtip
          Enver DEMİREL   Makbule SEVİNÇ    Dilek KOÇ

 


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 304
OTURUM: 3
6 KASIM 2013 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ:18:00

G Ü N D E M:

501 Belediye Meclis Üyesi Sayın Recep DOĞAN’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi.  (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

502 Belediye Meclis Üyesi Sayın Hamit YAVUZ’ un’ ün izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Başkanı Sayın Enver DEMİREL’ in sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

503 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

504 Yeşilova Mahallesi imarın 47564 ada 4 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

505 2014 Mali Yılı Bütçe döneminde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine istinaden Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesinde satılacak olan maktu evrak satış bedellerinin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

506 Atakent Mahallesi imarın 18198 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

507 Topçu Mahallesi imarın 47113 ada 4 sayılı parseli ve aynı adanın kuzeyinde bulunan park alanını kapsayan alanda 1/1000 ölçekli UİP ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

508 2005, 2006, 2007 ve 2008 mali yılları içerisinde Belediyemiz tarafından yapılan tarh edilmemiş yol yapım, bakım ve onarım giderleri harcamalara katılma paylarının alınmamasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

509 2014 Mali Yılı Bütçe döneminde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 60, 77, 84 ve 97. Maddesine istinaden Hafta Tatil Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene harçlarından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

510 10 Kasım Atatürk’ ün vefatının ölüm yıldönümü münasebetiyle Belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesi, ayrıca yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın Anıtkabir’ e ziyaret ettirilmesine ilişkin Sosyal Hizmetler, Hesap Tetkik ve Yaşlılar ve Engelliler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


Meclis Başkanı              Katip                         Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ    Dilek KOÇ

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 305
OTURUM: 4
7 KASIM 2013 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ:18:00

G Ü N D E M:

511 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

512 2014 Mali Yılı Bütçe döneminde Plan ve Proje Müdürlüğünce hizmet karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

513 Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre görev yapan personellere    (EGO serbest kartları olan personel ile Zabıta personellerimiz hariç) yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Her ay 120 kontör karşılığı net ücret ödenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

514 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası münasebetiyle afiş ve billboardlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine ilişkin Sağlık ile Halkla İlişkiler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

515 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür, İnsan Hakları ve Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

516 Belediyemizce mahalleler arası futbol turnuvası düzenlenmesine ilişkin Spor İle Gençlik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

 

Meclis 1. Başkan Vekili     Kâtip                          Kâtip
          Yavuz DEMİRCİ                   Makbule SEVİNÇ    Dilek KOÇ

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 306
OTURUM: 5
8 KASIM 2013 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ:11:00

G Ü N D E M:

517 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

518 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereği Belediyemizde 657 yasaya tabi boş kadrolarda kadro iptal- ihdas yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

519 Yaklaşan kış mevsimi münasebetiyle Park ve Bahçeler Müdürlüğünce İlçemizdeki parkların kışlık bakımlarının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme, Emlak İstimlak ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

520 Şeyh Şamil Mahallesinde 3192 m² yüzölçümlü imar planında Teknik Alt Yapı Alanı olarak ayrılan imarın 46260 ada 1 parselinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince Türkiye Elektrik İletişim A.Ş Genel Müdürlüğü adına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi gereğince Belediyemizce amacı doğrultusunda kullanılmak üzere satışına muvafakat verilmesine ilişkin Emlak İstimlak ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

521 Şehit Osman Avcı Mahallesi Köroğlu sitesi 48151 ada 1 sayılı parseli üzerinde bulunan ticari alanın kullanım şekli, imardaki durumu, bugünkü ruhsat durumu, ne konumda olduğuna ilişkin bilgi verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu. (Komisyon Başkanlarının da görüşleri dikkate alınarak konunun içeriği gereği ilgiliye yazılı cevap verilmesine karar verildi.)

522 Fatih Sultan Mahallesi imarın 42039 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonu raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

523 Yeşilova Mahallesi imarın 47564 ada 4 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonu raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

 

Meclis Başkanı   Kâtip             Kâtip
        Enver DEMİREL  Dilek KOÇ   Günal US

 

 

 

 

 

 


 

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.