2014 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 313
OTURUM: 1
6 OCAK 2014 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ :18:00


G Ü N D E M:

1- Geçen toplantıya ait tutanak özeti

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Belediyemizin 2013 yılına ait Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi için Belediye Meclisi içinden 3 veya 5 kişiden oluşmak üzere denetim Komisyonu kurulması için üye seçilmesi ve seçilecek bu üyelere ödenecek ücretin tespitine ilişkin Başkanlık yazısı.

3- Altay Mahallesi Söğüt Caddesi 2662. Sokakta yapılmakta olan parka Jandarma Astsubay Çavuş Aymettin GELERİ isminin verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

4- Ayyıldız Mahallesi imarın 45992 ada 3 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık yazısı.

5- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personellerine (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01/01/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 508.00 TL fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.

6- Mülkiyeti Belediyemize ait olan 47439 ada 3 sayılı parsel üzerindeki taşınmazın, üzerindeki yapıyla birlikte tahsis edilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu

7- Bağlıca Mahallesi İmarın 46794 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin Reddine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu

8- Süvari Mahallesi İmarın 46090 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin Reddine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu

9- Toplam 10 adet yeşil alana isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu

10- İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığının 21/06/2013 tarih ve 30755 sayılı görüşleri doğrultusunda yeniden hazırlanan Etimesgut Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Yönetmeliğinin Reddine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu

11- Belediyemizce vatandaşlarımızın çevre bilincinin artırılması amacıyla seminer düzenlenmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu

12- Belediyemizce İlçemizde yaşayan Engelli vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım imkânlarının arttırılması için gerekli önlem ve tedbirlerinin artırılmasına ilişkin Yaşlılar ve Engelliler Komisyon Raporu.

13- 2009, 2010, 2011 ve 2012 mali yılları içerisinde Belediyemiz tarafından yapılan tarh edilmemiş yol yapım, bakım ve onarım giderleri harcamaları katılma paylarının alınmamasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Araştırma İnceleme komisyonları müşterek Raporu.

14- Belediyemizce İlçemizdeki okul kantinlerinin daha sık denetlenerek gıda kontrollerinin yapılmasına ilişkin  Araştırma İnceleme, Sağlık ile Emlak İstimlak komisyonları müşterek Raporu.

15- Ocak ayının 2. Haftasının  “Enerji Tasarrufu Haftası” olması münasebetiyle Belediyemizce öğrencilere Belediye Personeline ve vatandaşlarımıza yönelik enerji kaynaklarının bilinçli tüketilmesi konusunda konferans veya seminer düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür ile İnsan Hakları komisyonları müşterek Raporu

16- Belediyemizdeki hizmet araçlarının daha verimli ve kontrollerinin sağlanması amacıyla tüm araçlara araç takip sistemi uygulamasına geçilmesine ilişkin Bütçe ve Plan ile Hesap Tetkik komisyonları müşterek Raporu.

17- Belediyemizce sporun insan hayatındaki önemi konusunda broşür ve afiş basılarak dağıtılmasına ilişkin Spor ile Gençlik komisyonları müşterek Raporu

18- İlçemizde doğalgaz kullanımından dolayı zehirlenmelerin önlenmesi amacıyla Belediyemizce vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine ilişkin Halkla İlişkiler ile Sosyal Hizmetler komisyonları müşterek Raporu

19- Belediyemiz sınırları içerisinde, belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan yeşil alanlar üzerinde imar planında ayrılan veya talep olması halinde uygun yeşil alanlarda yapılan tespit sonucu belirlenecek trafo yerlerinin; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinin (a), (b) bendine istinaden; talepte bulunan kurumlarca, Belediyemizin uygun göreceği peyzaj ve proje kapsamında düzenlenmesi şartı ile amacına uygun (trafo kurularak) olarak kullanılması veya mülkiyetli yeşil alanlarımız üzerine sınırlı ayni hak tesis edilmesine ilişkin  Emlak İstimlak ile İmar Islah ve İsimlendirme komisyonları müşterek Raporu

20- Diğer önergeler.

 

 

 

 


VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.