2013 Yılı Aralik Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 307
OTURUM: 1
2 ARALIK 2013 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ:18.00

G Ü N D E M:

524 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

525 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine istinaden 2014 Mali Yılı Bütçe Döneminde nikâh akitlerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

526 2014 Mali Yılı Bütçe döneminde uygulanacak maktu para ceza oranlarının tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

527 2014 Mali Yılı Bütçe döneminde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hizmet karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

528 2009, 2010, 2011 ve 2012 mali yılları içerisinde Belediyemiz tarafından yapılan tarh edilmemiş yol yapım, bakım ve onarım giderleri harcamaları katılma paylarının alınmamasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler ile Araştırma İnceleme komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

529 Belediyemizce İlçemizdeki okul kantinlerinin daha sık denetlenerek gıda kontrollerinin yapılması. (Araştırma İnceleme, Sağlık ile Emlak İstimlak komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

530 Bağlıca Mahallesi İmarın 46845 ada 2 sayılı parselinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

531 Ocak ayının 2. Haftasının  “Enerji Tasarrufu Haftası” olması münasebetiyle Belediyemizce öğrencilere Belediye Personeline ve vatandaşlarımıza yönelik enerji kaynaklarının bilinçli tüketilmesi konusunda konferans veya seminer düzenlenmesi.(Eğitim Kültür ile İnsan Hakları komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

532 Belediyemizdeki hizmet araçlarının daha verimli ve kontrollerinin sağlanması amacıyla tüm araçlara araç takip sistemi uygulamasına geçilmesi. (Bütçe ve Plan ile Hesap Tetkik komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

533 Belediyemizce vatandaşlarımızın çevre bilincinin artırılması amacıyla seminer düzenlenmesi. ( Çevre komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

534 Belediyemizce İlçemizde yaşayan Engelli vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım imkânlarının arttırılması için gerekli önlem ve tedbirlerinin artırılması. (Yaşlılar ve Engelliler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

535 Belediyemizce sporun insan hayatındaki önemi konusunda broşür ve afiş basılarak dağıtılması. (Spor ile Gençlik komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

536 İlçemizde doğalgaz kullanımından dolayı zehirlenmelerin önlenmesi amacıyla Belediyemizce vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi. ( Halkla İlişkiler ile Sosyal Hizmetler komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

 Meclis Başkanı       Kâtip                               Kâtip
 Enver DEMİREL   Makbule SEVİNÇ        Dilek KOÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 308
OTURUM: 2
3 ARALIK 2013 – SALI
AÇILIŞ SAATİ:18.00

G Ü N D E M:

537 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

538 Bağlıca mahallesi imarın 46794 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

539 Altay Mahallesi imarın 45894 ada doğusundaki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine dair Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

540 Süvari Mahallesi imarın 46090 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

541 Sayıştay Başkanlığının kararı doğrultusunda, Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Sosyal Yardım Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

542 2014 Mali yılı bütçe döneminde Etimesgut Belediyesi Orhan TAN Huzurevinden yararlanacaklardan alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. ( Bütçe ve Plan ile Hukuk ve Tarifeler komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

543 Belediyemiz sınırları içerisinde, belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan yeşil alanlar üzerinde imar planında ayrılan veya talep olması halinde uygun yeşil alanlarda yapılan tespit sonucu belirlenecek trafo yerlerinin; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinin (a), (b) bendine istinaden; talepte bulunan kurumlarca, Belediyemizin uygun göreceği peyzaj ve proje kapsamında düzenlenmesi şartı ile amacına uygun (trafo kurularak) olarak kullanılması veya mülkiyetli yeşil alanlarımız üzerine sınırlı ayni hak tesis edilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.  ( Emlak İstimlak ile İmar Islah ve İsimlendirme komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

544 Piyade Mahallesi 2022 Cadde 2017 Sokak karşısında yapılmakta olan parka Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil AYDEMİR isminin verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

545 Toplam 13 adet yeşil alana isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme komisyon raporu. (Değiştirilmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

546 2014 Mali Yılı Bütçe döneminde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine istinaden Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesinde satılacak olan maktu evrak satış bedellerinin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

 

 Meclis Başkanı       Kâtip                               Kâtip
 Enver DEMİREL   Makbule SEVİNÇ        Dilek KOÇ

 


ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 309
OTURUM: 3
4 ARALIK 2013 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ:18.00

G Ü N D E M:

547 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

548 2014 Mali Yılı Bütçe döneminde Plan ve Proje Müdürlüğünce hizmet karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

549 Belediyemizce AB fon kaynaklarından daha fazla faydalanılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

550 İlçemizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin belirlenmesi ve ayrıca Belediyemiz sosyal tesislerinden faydalanmalarının sağlanmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

551 27 Aralık İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif ERSOY’ un ölüm yıldönümü münasebetiyle Belediyemizce İlçemiz okullarında öğrenim gören lise öğrencileri arasından İstiklal Marşını okuma yarışması düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

552 “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” münasebetiyle İlçemiz okullarında öğrenim gören engelli öğrencilerimize Belediyemizce ihtiyaçları doğrultusunda yardım yapılmasına ilişkin Yaşlılar ve Engelliler ile Sağlık Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

Meclis 1. Başkan Vekili         Kâtip          Kâtip
    Yavuz DEMİRCİ           Dilek KOÇ      Günal US

 

 

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 310
OTURUM: 4
5 ARALIK 2013 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ:18.00


G Ü N D E M:

553 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

554 Mülkiyeti Belediyemize ait olan 47439 ada 3 sayılı parsel üzerindeki taşınmazın, üzerindeki yapıyla birlikte tahsis edilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

555 Toplam 10 adet yeşil alana isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

556 İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığının 21/06/2013 tarih ve 30755 sayılı görüşleri doğrultusunda yeniden hazırlanan Etimesgut Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Yönetmeliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

557 Bağlıca Mahallesi İmarın 46845 ada 2 sayılı parselinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin imar Islah ve İsimlendirme komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

558 Altay Mahallesi imarın 45894 ada doğusundaki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine dair imar Islah ve İsimlendirme komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

559 İlçemiz sınırlarında hizmet veren yapı denetim firmalarının sorunlarının tespit edilmesi ve daha verimli çalışmaları için yönetmelikler çerçevesinde gereğinin yapılmasına ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme, Araştırma ve İnceleme İle Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

560 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıldönümü münasebetiyle İlçemizde öğrenim gören öğrenciler arasında kros yarışması düzenlenmesine ilişkin Gençlik ile Spor Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

 Meclis Başkanı       Kâtip                               Kâtip
 Enver DEMİREL   Makbule SEVİNÇ        Dilek KOÇ

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 311
OTURUM: 5
6 ARALIK 2013 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ:18.00


G Ü N D E M:

561 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

562 “12- 18 Aralık Yoksullara Yardım Haftası” münasebetiyle ihtiyaç sahibi yoksul aile çocuklarına Belediyemizce giyim yardımı yapılmasına ilişkin Sosyal Hizmetler, Halk İlişkiler ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

563 Asansör bakımı yapan firmaların hizmetlerinin kontrol edilmesi ve vatandaşlarımızın memnuniyetlerinin ölçülmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Araştırma ve İnceleme Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

564 Yaklaşmakta olan kış mevsimi münasebetiyle vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla kış şartlarına karşı tüm önlem ve tedbirlerin alınmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Emlak İstimlak ile Çevre Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

565 Etimesgut Kent Konseyi Başkanlığı çalışma grupları tarafından tavsiye niteliğindeki alınan kararlara ilişkin Araştırma ve İnceleme, Bütçe ve Plan ile Çevre Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

566 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine istinaden 2014 Mali Yılı Bütçe Döneminde nikâh akitlerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

567 2014 Mali Yılı Bütçe döneminde uygulanacak maktu para ceza oranlarının tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

568 2014 Mali Yılı Bütçe döneminde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hizmet karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

569 Sayıştay Başkanlığının kararı doğrultusunda, Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Sosyal Yardım Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

570 2014 Mali yılı bütçe döneminde Etimesgut Belediyesi Orhan TAN Huzurevinden yararlanacaklardan alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Bütçe ve Plan ile Hukuk ve Tarifeler komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


Meclis Başkanı    Kâtip                  Kâtip
    Enver DEMİREL   Dilek KOÇ       Günal US

 

 VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.