2014 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 313
OTURUM: 1
6 OCAK 2014 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ :18:00

G Ü N D E M:

1 Belediyemiz Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinde Meclis Üyeleri arasında Bowling Turnuvası düzenlenmesi. (Spor ile Gençlik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

2 Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğünce İlçemizde başıboş köpeklerin toplanıp aşılarının yapılarak zararsız hale getirilmesi.(Çevre, Sağlık ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

3 Belediyemizce 28 Şubat Sivil Savunma Günü münasebetiyle depremden korunma yolları ile yangın söndürme tatbikatları düzenlenmesi. (Eğitim Kültür, İnsan Hakları ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

4 Belediyemizce İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren engelliler derneklerinin ve huzurevinin ziyaret edilmesi.(Sosyal Hizmetler ile Yaşlılar ve Engelliler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

5 İlçemiz mahallelerindeki eksik kaldırımların tamamlanması.(Araştırma ve İnceleme, Emlak İstimlak ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

6 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

7 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Belediyemizin 2013 yılına ait Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi için Belediye Meclisi içinden 3 veya 5 kişiden oluşmak üzere denetim Komisyonu kurulması için üye seçilmesi ve seçilecek bu üyelere ödenecek ücretin tespitine ilişkin Başkanlık yazısı. (Yapılan gizli oylama neticesinde Belediye Meclis Üyeleri Sayın Cemal SATILMIŞ, Metin ÇEVRİM, Nuri SOYLU, Turgut KAYMAK ve İlyas ERCAN Denetim Komisyon Üyeliklerine seçilmişlerdir.)

8 Altay Mahallesi Söğüt Caddesi 2662. Sokakta yapılmakta olan parka Jandarma Astsubay Çavuş Aymettin GELERİ isminin verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Müdürlüğe iadesine oybirliğiyle karar verildi.)

9 Ayyıldız Mahallesi imarın 45992 ada 3 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

10 Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personellerine (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01/01/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 508.00 ¨ fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

11 Mülkiyeti Belediyemize ait olan 47439 ada 3 sayılı parsel üzerindeki taşınmazın, üzerindeki yapıyla birlikte tahsis edilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.(Yapılan eklemeler doğrultusunda Komisyon Raporunun reddine oyçokluğuyla karar verildi.)


Meclis Başkanı          Kâtip                        Kâtip
Enver DEMİREL     Makbule SEVİNÇ   Dilek KOÇ

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 314
OTURUM: 2
7 OCAK 2014 – SALI
AÇILIŞ SAATİ :18:00

G Ü N D E M:

12 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

13 Eryaman Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi kompleksi içerisinde sürdürülen Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonunda sunulan hizmetlerin, İlçemizde ikamet eden Gazilerimiz ile eş ve reşit olmayan çocuklarının da  ücretsiz  olarak faydalanmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

14 Ayyıldız Mahallesi İmarın 46348 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin ilişkin Başkanlık Yazısı .(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

15 Altay Mahallesi İmarın 45899 ada 10 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

16 Şeker Mahallesi İmarın 48302 ada 2 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

17 Bağlıca Mahallesi İmarın 46794 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin Reddine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

18 Süvari Mahallesi İmarın 46090 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin Reddine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

19 Toplam 10 adet yeşil alana isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

20 İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığının 21/06/2013 tarih ve 30755 sayılı görüşleri doğrultusunda yeniden hazırlanan Etimesgut Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Yönetmeliğinin Reddine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi)

21 Belediyemizce vatandaşlarımızın çevre bilincinin artırılması amacıyla seminer düzenlenmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

22 Belediyemizce İlçemizde yaşayan Engelli vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım imkânlarının arttırılması için gerekli önlem ve tedbirlerinin artırılmasına ilişkin Yaşlılar ve Engelliler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

23 2009, 2010, 2011 ve 2012 mali yılları içerisinde Belediyemiz tarafından yapılan tarh edilmemiş yol yapım, bakım ve onarım giderleri harcamaları katılma paylarının alınmamasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Araştırma İnceleme komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

24 Belediyemizce İlçemizdeki okul kantinlerinin daha sık denetlenerek gıda kontrollerinin yapılmasına ilişkin  Araştırma İnceleme, Sağlık ile Emlak İstimlak komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

25 Ocak ayının 2. Haftasının  “Enerji Tasarrufu Haftası” olması münasebetiyle Belediyemizce öğrencilere Belediye Personeline ve vatandaşlarımıza yönelik enerji kaynaklarının bilinçli tüketilmesi konusunda konferans veya seminer düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür ile İnsan Hakları komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

26 Belediyemizdeki hizmet araçlarının daha verimli ve kontrollerinin sağlanması amacıyla tüm araçlara araç takip sistemi uygulamasına geçilmesine ilişkin Bütçe ve Plan ile Hesap Tetkik komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

27 Belediyemizce sporun insan hayatındaki önemi konusunda broşür ve afiş basılarak dağıtılmasına ilişkin Spor ile Gençlik komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

28 İlçemizde doğalgaz kullanımından dolayı zehirlenmelerin önlenmesi amacıyla Belediyemizce vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine ilişkin Halkla İlişkiler ile Sosyal Hizmetler komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

29 Belediyemiz sınırları içerisinde, belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan yeşil alanlar üzerinde imar planında ayrılan veya talep olması halinde uygun yeşil alanlarda yapılan tespit sonucu belirlenecek trafo yerlerinin; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinin (a), (b) bendine istinaden; talepte bulunan kurumlarca, Belediyemizin uygun göreceği peyzaj ve proje kapsamında düzenlenmesi şartı ile amacına uygun (trafo kurularak) olarak kullanılması veya mülkiyetli yeşil alanlarımız üzerine sınırlı ayni hak tesis edilmesine ilişkin Emlak İstimlak ile İmar Islah ve İsimlendirme komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

 

Meclis Başkanı              Kâtip                Kâtip
Enver DEMİREL  Makbule SEVİNÇ   Dilek KOÇ

 

 


VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.