2014 Yılı Subat Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 315
OTURUM: 1
3 ŞUBAT 2014 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ :18:00

G Ü N D E M:

30 Vatandaşlarımızın evlerinde ve iş yerlerinde ihtiyaç fazlası eşyaların belediyemiz öncülüğünde toplanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda dağıtılması.(Sosyal Hizmetler ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

31 İlçemizde başıboş köpeklerin toplanarak hatalıklara karşı korumak amacıyla aşılarının yapılması.(Çevre ile Sağlık Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

32 İlçemiz sınırları içerisinde imar planına göre açılmayan yolların imar planına uygun hale getirilmesi. (Araştırma ve İnceleme ile Emlak İstimlâk Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

33 Belediyemizce geleneksel hale gelen engelli ve ailelerine yönelik sosyal ve kültüler faaliyetlerin 2014 yılı içerisinde de gerçekleştirmesi.(Yaşlılar ve Engelliler, Bütçe ve Plan ile Hesap Tetkik Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

34 Belediyemizce Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinde gençler arası yüzme yarışlarının düzenlenmesi.(Spor ile Gençlik Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

35 04-08 Mart Yeşilay Haftası münasebetiyle Belediyemizce öğrencilere, vatandaşlarımıza ve belediye personellerine yönelik Yeşilay’ın önemi ile ilgili bilgilendirmek amaçlı seminer düzenlenmesi.(Eğitim ve Kültür ile İnsan Hakları Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

36 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

37 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereği Belediyemizde 657 yasaya tabi kadrolarında iptal- ihdas yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

38 Fatih Sultan Mahallesi imarın 42039 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine yapılan itiraza ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

39 Fatih Sultan Mahallesi, Yenikent Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifine ait 1/1000 ölçekli imar planına yapılan itiraza ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

40 Şeker Mahallesi imarın 48305  ada 1-2-3 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

41 Bağlıca Mahallesi imarın 46784  ada 1 ve 46972 ada 3 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

42 Ayyıldız Mahallesi imarın 45992 ada 3 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

43 Ayyıldız Mahallesi İmarın 46348 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

44 Altay Mahallesi İmarın 45899 ada 10 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

45 Şeker Mahallesi İmarın 48302 ada 2 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

46 Eryaman Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi kompleksi içerisinde sürdürülen Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonunda sunulan hizmetlerin, İlçemizde ikamet eden Gazilerimiz ile eş ve reşit olmayan çocuklarının da ücretsiz olarak faydalanmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

 


Meclis Başkanı     Kâtip                        Kâtip
         Enver DEMİREL   Makbule SEVİNÇ   Dilek KOÇ

 

 

 

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 316
OTURUM: 2
4 ŞUBAT 2014 – SALI
AÇILIŞ SAATİ :18:00

G Ü N D E M:

47 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

48 Yeşilova Mahallesi imarın 46396 ada yanındaki (Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi yanı) Belediyemiz tasarrufundaki Yeşil Alanın,  şehirlerarası yolcuları indirip bindirmek için durak amaçlı hizmet verebilmesi amacıyla, Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmeleri ve Acenteleri Derneği ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü imzalanması, bu konuda Başkanlık Makamına yetki verilmesi ve ayrıca gereği halinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Belediyemizce tesis yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.(Araştırma ve İnceleme, Hukuk ve Tarifeler ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi)

49 Belediyemiz Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezinde Meclis Üyeleri arasında Bowling Turnuvası düzenlenmesine ilişkin Spor ile Gençlik komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

50 Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğünce İlçemizde başıboş köpeklerin toplanıp aşılarının yapılarak zararsız hale getirilmesine ilişkin Çevre, Sağlık ile Halkla İlişkiler komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

51 Belediyemizce 28 Şubat Sivil Savunma Günü münasebetiyle depremden korunma yolları ile yangın söndürme tatbikatları düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür, İnsan Hakları ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

 

Meclis Başkanı                 Kâtip               Kâtip
Enver DEMİREL    Makbule SEVİNÇ    Dilek KOÇ

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 317
OTURUM: 3
5 ŞUBAT 2014 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ :18:00

G Ü N D E M:

52 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

53 Ayyıldız Mahallesi imarın 45959 ada 3 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

54 Belediyemizce İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren engelliler derneklerinin ve huzurevinin ziyaret edilmesine ilişkin Sosyal Hizmetler ile Yaşlılar ve Engelliler Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

55 İlçemiz mahallelerindeki eksik kaldırımların tamamlanmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme, Emlak İstimlâk ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 


Meclis Başkanı     Kâtip               Kâtip
Enver DEMİREL    Dilek KOÇ     Günal US

 


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 318
OTURUM: 4
6 ŞUBAT 2014 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ :18:00

G Ü N D E M:

56 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

57 Fatih Sultan Mahallesi imarın 42039 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine yapılan itirazın REDDİ ne ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

58 Şeker Mahallesi imarın 48305  ada 1-2-3 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin REDDİ ne ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

59 Bağlıca Mahallesi imarın 46784  ada 1 ve 46972 ada 3 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin REDDİ ne ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

60 Ayyıldız Mahallesi imarın 45959 ada 3 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 


Meclis Başkanı    Kâtip                          Kâtip
Enver DEMİREL   Makbule SEVİNÇ   Dilek KOÇ

 

 


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 319
OTURUM: 5
7 ŞUBAT 2014 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ :18:00

G Ü N D E M:

61 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

62 Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personellerine (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01/01/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 508.00 TL fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

 

Meclis 1. Başkan Vekili       Kâtip         Kâtip
                Yavuz DEMİRCİ              Makbule SEVİNÇ       Dilek KOÇ

 

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.