2014 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1
7 NİSAN 2014 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ :18:00

G Ü N D E M:

81 Belediyemiz ve Hayırsever vatandaşlarımız tarafından yapılan sebil çeşmelerin tamir, bakım ve onarımlarının yapılması.(Araştırma ve İnceleme ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

82 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 8. Maddesi gereği Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna Belediyemizi temsilen 2 üyenin seçilmesi.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

83 04 – 10 Mayıs İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası münasebetiyle belediyemizde çalışan işçilere yönelik işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili seminer düzenlenmesi.(Sağlık ile Sosyal Hizmetler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

84 Belediyemizce ilçemizde ikamet eden yaşlı vatandaşlarımıza yönelik sağlık taraması yapılması.(Yaşlılar ile Engelliler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

85 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesi.(Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

86 19 - 25 Mayıs Gençlik Haftası münasebetiyle Belediyemizce Gençlik Koşusu düzenlenmesi.(Gençlik ile Spor Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

87 03 – 10 Mayıs Trafik Haftası münasebetiyle kaza anında uygulanacak ilkyardım müdahaleleri ile ilgili vatandaşlarımıza ve belediye personellerimize uygulamalı eğitim semineri düzenlenmesi.(Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)   

88 İlçe Kaymakamlığımıza bugüne kadar tüketici hakları konusunda yapılan müracaatların ve şikâyetlerin belirlenerek belediyemizce yapılan bu şikâyetlere göre gerekli önlemlerin alınması.(Tüketiciyi Koruma-Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

89 İmar Planında kamu alanı olarak ayrılan ve henüz faaliyete geçmeyen okul, sağlık ocağı, karakol, trafo, park, düzenleyici, istasyon yeri v.b yerlerin ilgili kamu kurumları ile istişarelerde bulunarak bu alanların biran önce faaliyete geçirilmesi.(Emlak İstimlâk ile İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

90 Milli Kültür ve tarihimiz açısından önemli yer alan olay ve mekânların tanıtımı amacıyla Belediyemizce gezi programlarının düzenlenmesi.(Bütçe ve Plan ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

91 Belediye Meclis Üyesi Sayın İlimdar BOZTAŞ’IN izinli sayılmasına dair yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

92 Belediye Meclisi içinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereği 2 Meclis Başkan Vekili ile 4 Divan Kâtibinin seçilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Yapılan gizli oylama neticesinde Meclis 1. Başkan Vekilliğine Mesut ŞAHİNGÖZ, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Metin ÇEVRİM, Divan Katipliklerine Zeynep KAYA,Zekai ARSLAN,İmdat BAŞBİLEN ve Şinasi DÜNDAR seçilmişlerdir.)

93 Belediye Meclisi içinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereği 3 Daimi Encümen Üyesi seçilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.(Yapılan gizli oylama neticesinde Daimi Encümen Üyeliklerine Ayten AKPINAR, Mustafa TİNÇ ve Cemalettin DİNÇ seçilmişlerdir.)

94 Belediye Meclisi içinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği Belediye Meclisi çalışmalarına yardımcı olmak üzere İhtisas Komisyonları oluşturulması ve bu Komisyonlara üye seçilmesi, seçilen bu üyelerin görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı.(Belediye Meclisi içinden 17 adet İhtisas Komisyonu kurulması ve yapılan açık oylama neticesinde önerilen üyeler oy birliğiyle Komisyonlara seçilmişlerdir.)

 

 Meclis Başkanı                   (G) Kâtip                  Katip                         Katip
                      Enver DEMİREL                   Zeynep KAYA       Nazligül AKTAŞ         İmdat BAŞBİLEN

 

 

          T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 2
OTURUM: 2
8 NİSAN 2014 – SALI
AÇILIŞ SAATİ :18:00

G Ü N D E M:

95 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

96 Belediye Meclis Üyeleri arasından atanan ve atanacak olan Başkan Yardımcılarına ödenecek ücretlerin tespitlerine ilişkin Başkanlık yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

97 Temizlik işleri Müdürlüğünce gelecek yıllara sari hizmet alımı yapılması hususunda Belediye Başkanı ve ilgili Birim Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

98 Bağlıca Mahallesi imarın 46763 ada 4 nolu parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

          Meclis Başkanı                       Kâtip                   Kâtip
                              Enver DEMİREL                     Zeynep KAYA     İmdat BAŞBİLEN

 

  
T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 3
OTURUM: 3
9 NİSAN 2014 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ :18:00

G Ü N D E M:

99 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. .(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

100 Belediye Meclis Üyeleri Sayın Eyüp GÖZGEÇ ve Ali YURT’un izinli sayılmalarını isteyen Belediye Meclis Üyesi Hilmi ÖZER’in sözlü önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

101 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 7 sayılı kararı ile kurulan Denetim Komisyonunca Belediyemizin 2013 yılına ait Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi ile ilgili hazırlanan raporun Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği Meclis Başkanlığına sunulması ve Meclisin bilgilendirilmesi.(Denetim Komisyonu Raporu okunarak yasanın hükmü yerine getirilmiştir.)

         

                                 Meclis Başkanı                       Kâtip                   Kâtip
                                                     Enver DEMİREL                     Zeynep KAYA     İmdat BAŞBİLEN

 

    
T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 4
OTURUM: 4
10 NİSAN 2014 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:

102 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

103 Belediyemizin 2013 yılına ait Faaliyet Raporuna ilişkin Başkanlık yazısı. ( 12 Kabul, 17 Red ve 7 Çekimser oyuna karşı ¾ çoğunluk olan 29 Meclis Üyesinin Red oyuna ulaşılamadığından Faaliyet Raporu ibra olmuştur.)


Meclis Başkanı       Meclis 1. Başkan V.       Kâtip                 Kâtip 
                  Enver DEMİREL      Mesut ŞAHİNGÖZ        Zeynep KAYA    İmdat BAŞBİLEN


 

 

 


 

 


         

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.