2014 Yılı MAYIS Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.

ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ

OLAĞAN TOPLANTISI

BİRLEŞİM: 5

OTURUM: 1

5 MAYIS 2014 – PAZARTESİ

AÇILIŞ SAATİ :18:00

 

G Ü N D E M:

 

104 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

105 Belediyemizin 2013 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabına ilişkin Başkanlık Yazısı Hesap Tetkik Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

106 Atakent Mahallesi imarın 18199 ada 1 nolu parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısı İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

107 Engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunulan engelli aracının sayısının artırılması ve iç dizaynlarının yeniden düzenlenmesi.(Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

 108 İlçemizde ki çocuk parkları ve okulların yakınlarındaki içki satışı yapılan büfelerin kaldırılması ve yeni açılacak bu yerlere ruhsat verilmemesi. (Emlak İstimlak Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

109 İlçemizde yaşayan mağdur ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespitlerinin yapılarak yaşam desteklerinin sağlanması. (Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

110 Belediyemizce engellilere yönelik kendi branşlarına göre spor müsabakaları düzenlenmesi.(Spor ile Engelliler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

111 Belediyemizce 26 Haziran Uyuşturucuyla Mücadele Haftası münasebetiyle sigara ve alkolün  zararları hakkında  öğrencilere, vatandaşlarımıza ve Belediye personelimize bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesi.(Eğitim Kültür Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

112 22 Haziran Babalar Günü münasebetiyle Belediyemizce günün önemine binaen program ve etkinlikler düzenlenmesi ayrıca İlçemizde bulunan Yaşlılar Bakımevi(Huzurevi) ziyaret edilerek huzurevinde kalan babalara çeşitli hediyeler verilmesi.(Yaşlılar, İnsan Hakları ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

113 Belediyemizce Kanser Hastalığı, çeşitleri ve bu hastalıktan korunma yolları ile ilgili bilgilendirme amaçlı seminer verilmesi.(Sağlık ile Yaşlılar Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

114 İlçemizdeki semt pazarlarına kamera sistemi takılması.(Çevre ile Araştırma ve İnceleme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

115 Belediyemizce Tüketici hakları konusunda vatandaşlarımızın lehine olan gelişmelerin vatandaşlarımıza aktarılması.(Tüketiciyi Koruma Esnaf ve Sanatkarlar ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

116 Belediyemizce 2014 yılı içerisinde uygun görülecek bir tarihte toplu nikah töreni yapılması, ayrıca ihtiyaç sahibi evlenecek çiftlere çeşitli hediyeler verilmesi.(Halkla İlişkiler ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

117 Belediyemizce toplu Sünnet Kampanyasının 2014 yılı içerisinde tekrar düzenlenmesi sünnet olacak çocuklara kıyafet ve çeşitli hediyeler verilmesi.(Gençlik ile Sosyal Hizmetler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

118 Belediyemizce Ramazan ayı içerisinde uygun görülecek yerlere iftar çadırları kurulması, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yemeklerinin evlerine götürülmesi.(Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

119 Engelli vatandaşlarımız için tekerlekli ve akülü arabalar v.b medical malzeme ihtiyaçlarının belediyemizce temin edilmesi ve ayrıca tekerlekli ve akülü arabaların arıza durumunda bakım ve onarımlarının yapılması.(Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

120 İlçemizdeki mahalli muhtarların tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların yardım alabilmeleri için istenen fakirlik ve aile beyan formu (Form:5) evrakının ilgili birimler tarafından istenmemesi. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

 121 Belediyemiz tarafından yaptırılan ilçemizdeki mahalli muhtarlık binalarının tamir, bakım ve onarımlarının yaptırılması. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

 

      Meclis Başkanı

                  Kâtip

                  Kâtip

   Enver DEMİREL

                    Zeynep KAYA

 

          İmdat BAŞBİLEN

 

 

T.C.

ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ

OLAĞAN TOPLANTISI

BİRLEŞİM: 6

OTURUM: 2

6 MAYIS 2014 – SALI

AÇILIŞ SAATİ :18:00

 

G Ü N D E M:

 

122 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

123 Güzelkent Mahallesi imarın 18515 ada 1 sayılı parseline ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısı İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

124 Sağlık İşleri Müdürlüğünce gelecek yıllara sari hizmet alımı yapılması hususunda Belediye Başkanı ve ilgili Birim Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

125 Belediyemizde 2014 yılında tam zamanlı ve kısmi zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık yazısı Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

      Meclis Başkanı

                  Kâtip

                  Kâtip

   Enver DEMİREL

                    Zeynep KAYA

 

          İmdat BAŞBİLEN

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ

OLAĞAN TOPLANTISI

BİRLEŞİM: 7

OTURUM: 3

7 MAYIS 2014 – ÇARŞAMBA

AÇILIŞ SAATİ :18:00

 

G Ü N D E M:

 

126 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

127 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. Maddeleri gereği memur ve işçi kadrolarında iptal-ihtas yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

128 İlçemizdeki mevcut park ve yeşil alanlar ile yeni yapılacak park ve yeşil alanların bakım ve onarım işleri hizmet alımı ihalesinin 2 yılı geçmemek üzere yıllara sari olarak yapılması ve bütçe taahhüdünün buna göre yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

129 Bağlıca Mahallesi imarın 46763 ada 4 nolu parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

130 Belediye Meclis Üyeleri arasından atanan ve atanacak olan Başkan Yardımcılarına ödenecek ücretlerin tespitlerine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

131 Temizlik işleri Müdürlüğünce gelecek yıllara sari hizmet alımı yapılması hususunda Belediye Başkanı ve ilgili Birim Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

 

 

 

      Meclis Başkanı

                  Kâtip

                  Kâtip

   Enver DEMİREL

                    Zeynep KAYA

 

          İmdat BAŞBİLEN

 

 

 

 

 

T.C.

ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ

OLAĞAN TOPLANTISI

BİRLEŞİM: 8

OTURUM: 4

8 MAYIS 2014 – PERŞEMBE

AÇILIŞ SAATİ :18:00

 

G Ü N D E M:

 

132 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

133 Destek Hizmetleri Müdürlüğünce gelecek yıllara sari hizmet alımı yapılması hususunda Belediye Başkanı ve ilgili Birim Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

134 Sivil Savunma Uzmanlığınca gelecek yıllara sari hizmet alımı yapılması hususunda Belediye Başkanı ve ilgili Birim Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

135 Güzelkent Mahallesi imarın 18597 ada 15 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

136 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden araç alımına ilişkin Başkanlık Yazısı Bütçe ve Plan Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

137 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 8. Maddesi gereği Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna Belediyemizi temsilen 2 üyenin seçilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Belediye Meclis Üyeleri Sayın Mesut ŞAHİNGÖZ ile Tuğay SANCAR oybirliği ile seçilmişlerdir.)

 

138 03 – 10 Mayıs Trafik Haftası münasebetiyle kaza anında uygulanacak ilkyardım müdahaleleri ile ilgili vatandaşlarımıza ve belediye personellerimize uygulamalı eğitim semineri düzenlenmesine ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

139 İlçe Kaymakamlığımıza bugüne kadar tüketici hakları konusunda yapılan müracaatların ve şikâyetlerin belirlenerek belediyemizce yapılan bu şikâyetlere göre gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin Tüketiciyi Koruma-Esnaf ve Sanatkârlar Komisyon Raporu. (Değiştirilmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

 

Meclis Başkanı

        Kâtip

                Kâtip

                               Enver DEMİREL                                        Zeynep KAYA                                                 İmdat BAŞBİLEN

 

 

 

                          

 

 

T.C.

ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ

OLAĞAN TOPLANTISI

BİRLEŞİM: 9

OTURUM: 5

9 MAYIS 2014 – CUMA

AÇILIŞ SAATİ :18:00

 

G Ü N D E M:

 

140 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

141 İstasyon Mahallesi İmarın 8633 ada 7 ve 9 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.( İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna oybirliği ile karar verildi)

 

142 Belediyemiz ve hayırsever vatandaşlarımız tarafından yapılan sebil çeşmelerin tamir, bakım ve onarımlarının yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

143 04 – 10 Mayıs İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası münasebetiyle belediyemizde çalışan işçilere yönelik işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili seminer düzenlenmesine ilişkin Sağlık ile Sosyal Hizmetler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

144 Belediyemizce ilçemizde ikamet eden yaşlı vatandaşlarımıza yönelik sağlık taraması yapılmasına ilişkin Yaşlılar ile Engelliler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

145 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

146 19 - 25 Mayıs Gençlik Haftası münasebetiyle Belediyemizce Gençlik Koşusu düzenlenmesine ilişkin Gençlik ile Spor Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

147 İmar Planında kamu alanı olarak ayrılan ve henüz faaliyete geçmeyen okul, sağlık ocağı, karakol, trafo, park, düzenleyici, istasyon yeri v.b yerlerin ilgili kamu kurumları ile istişarelerde bulunarak bu alanların biran önce faaliyete geçirilmesine ilişkin Emlak İstimlâk ile İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

148 Milli Kültür ve tarihimiz açısından önemli yer alan olay ve mekânların tanıtımı amacıyla Belediyemizce gezi programlarının düzenlenmesine ilişkin Bütçe ve Plan ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

149 Sağlık İşleri Müdürlüğünce gelecek yıllara sari hizmet alımı yapılması hususunda Belediye Başkanı ve ilgili Birim Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

150 İlçemizdeki mevcut park ve yeşil alanlar ile yeni yapılacak park ve yeşil alanların bakım ve onarım işleri hizmet alımı ihalesinin 2 yılı geçmemek üzere yıllara sari olarak yapılması ve bütçe taahhüdünün buna göre yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

151 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. Maddeleri gereği memur ve işçi kadrolarında iptal-ihtas yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

152 Belediyemizde 2014 yılında tam zamanlı ve kısmi zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

153 Sivil Savunma Uzmanlığınca gelecek yıllara sari hizmet alımı yapılması hususunda Belediye Başkanı ve ilgili Birim Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

154 Destek Hizmetleri Müdürlüğünce gelecek yıllara sari hizmet alımı yapılması hususunda Belediye Başkanı ve ilgili Birim Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

155 Belediyemizce Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden araç alımına ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

156 Atakent Mahallesi imarın 18199 ada 1 nolu parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

157 Güzelkent Mahallesi İmarın 18597 ada 15 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi)

 

158 Belediyemizin 2013 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabına ilişkin Hesap Tetkik Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi)

 

 

 

Meclis Başkanı

        Kâtip

                Kâtip

       Enver DEMİREL                         Zeynep KAYA                           İmdat BAŞBİLEN

 

 

 

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.