2014 Yılı AĞUSTOS Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 20
OTURUM: 1
4 AĞUSTOS 2014 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:

288 Belediye Meclis Üyesi Sayın Fuat YILDIRIM’ ın 04.08.2014 – 05.08.2014 tarihler arasında izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

289 Belediye Meclis Üyesi Sayın Hatice SEL’ in Ağustos dönemi meclisinde izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

290 Belediye Meclis Üyesi Sayın Zekai ARSLAN’ ın Ağustos dönemi meclisinde izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

291 Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali YURT’ un 04.08.2014 – 08.08.2014 tarihler arasında izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

292 İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocuklarına 2014-2015 Öğretim yılı içerisinde kırtasiye malzemesi verilmesi. (Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edildi.)

293 Gençlerin birbiri ile kaynaşmaları amacıyla masa tenisi turnuvası düzenlenmesi. (Spor ve Gençlik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi)

294 Belediyemiz birimlerinde 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı içerisinde staj yapacak öğrencilere seminer verilmesi. (Eğitim Kültür Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edildi)

295 27 Eylül Dünya Turizm Günü münasebetiyle ilçemizin tanıtım amacıyla Belediyemizce tanıtım broşürü basılarak dağıtılması. (Araştırma ve İnceleme, Hesap Tetkik ve Hukuk Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi)

296 Oğuzlar Mahallesi 18230 ada 46858m2 mülkiyeti hazineye ait olan arsaya imar planına uygun şekilde spor tesisi yapılması. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

297 İlçemizde yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza nasıl davranılması gerektiğine dair seminer verilmesi. (Yaşlılar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

298 İstasyon Mahallesi 2345. Sokak üzerinde imar planında park alanı olarak geçen bölgenin imar planına uygun şekilde düzenlemesi. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

299 2 Eylül Zabıta Teşkilatının Kuruluş yıldönümü münasebetiyle Belediyemizde görev yapan zabıta personellerinin bir araya getirilerek program ve etkinlikler düzenlenmesi. (Halkla ilişkiler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

300 Eryaman 4. Etap Soyak Blokları 183. Sokakta belediye tarafından bir çalışma nedeniyle sökülen asfaltın yeniden dökülmesi. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

301 Küresel ısınmadan dolayı su tasarrufuna katkıda bulunulması amacıyla önlemler alınması. (Tüketiciyi Koruma Esnaf ve Sanatkârlar  ile Çevre Komisyonuna müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi)

302 İstasyon Mahallesinde bulunan Atatürk Koşu Yolu ışıklandırması. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

303 İlköğretim Haftası ve okulların açılması münasebetiyle Belediyemiz sınırları içerisinde bulanan okulların etrafında bakım, onarım ve tadilat yapılması. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

304 Süvari Mahallesi heyelan bölgesi olarak tespit edilmiş olup imar planında yeşil alan olarak geçmektedir. Söz konusu yerle ilgili sorunun giderilmesi. (Çevre, İmar Islah ve İsimlendirme ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi)

305 26 Eylül Dil Bayramı münasebetiyle seminer düzenlenmesi. (İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

306 Gazze, Irak ve Suriye’deki Türk soydaşlarımız son günlerde şiddeti artan bir zulme maruz kalmaktadır. Belediyemizce yardım kampanyası başlatılarak bölgeye ulaştırılması.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

307 19 Eylül Gaziler günü münasebetiyle ilçemizde oturan Gazi ailelerine ziyarette bulunulması. (Sosyal Hizmetler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi)

308 İlçemizdeki elektrik direklerine küçük çöp bidonları konulması. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

309 İlçemize kurulan pazarların hijyen ve güvenlik açısından uygunluğunun araştırılması. (Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

310 Belediyemize ait parkların engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun şekilde düzenlenmesi. (Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

311 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

312 Mali Hizmetler Müdürlüğünce gelecek yıllara sari hizmet alımı yapılması hususunda Belediye Başkanı ve ilgili Birim Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

313 Atakent Mahallesi Şehit Celal İşen Sokak 28/7 nolu dairenin çıkan yangından dolayı kullanılmaz hale gelmesinden dolayı Belediyemiz imkânları dâhilinde yasa ve mevzuatlar doğrultusunda dairede gerekli tamir, bakım ve malzeme yardımı yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

314 Elvan Mahallesi imarın 46019 ada 4 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği ve yine söz konusu parsele ait tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar İslah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)


Meclis Başkanı                                   Kâtip                                             Kâtip
Enver DEMİREL                         Zeynep KAYA                           İmdat BAŞBİLEN
T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 21
OTURUM: 2
5 AĞUSTOS 2014 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:

315 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

316 Bağlıca Mahallesi imarın 29, 30, 31 ve 32 sayılı adalara ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar İslah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

317 Oğuzlar Mahallesi 1588, 1562. Cadde ile 1564, 1583. Sokakların arasında kalan alanın imar planına uygun şekilde düzenlemesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

318 30 Ağustos Mahallesi 2112. Sokağa vatandaştan gelen talepler doğrultusunda merdivenli kaldırımların yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu.(Komisyon Raporunu değiştirmek kaydıyla kabulüne oy birliği ile karar verildi.)

319 Kazım Karabekir Mahallesi 2049 sokakta kaldırım çalışmalarının yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


320 Park alanları dışında bulunan otların yangına sebebiyet vermemesi için ilgili müdürlüklerce gereğinin yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı                                    Kâtip                                                   Kâtip
Enver DEMİREL                             Zeynep KAYA                               İmdat BAŞBİLENT.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 22
OTURUM: 3
6 AĞUSTOS 2014 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:

321 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

322 Eryaman Mahallesi imarın 18684 ada 1 nolu parseline ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar İslah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

323 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan hisselerin plandaki kullanım amaçları doğrultusunda ve plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla satışına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Emlak İstimlak Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

324 Elvan Mahallesi imarın 46019 ada 4 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği ve yine söz konusu parsele ait tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

325 Ayyıldız Mahallesinde cumartesi günleri şoför eğitimi alanı için kullanılan bölgenin daha uygun bir bölgeye taşınmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Komisyon Raporunu değiştirmek kaydıyla kabulüne oy birliği ile karar verildi.)

326 Yenimahalle Belediyesinden alınarak Belediyemize bağlanan yeni yerlerin taşınmazlarının envanterlerinin çıkartılarak, bu yerlere yapılacak yatırımların belirlenerek Meclis üyelerinin bilgilendirilmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

327 Evlerinde ve işyerlerinde ihtiyaç fazlası eşyaların toplanarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmasına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

328 Engelli vatandaşların belediyemizin yüzme havuzlarından yararlanırken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokole uygun şekilde eğitmen ve servis araçları teminine ilişkin Engelliler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

329 Belediyemizce tarihi geçmemiş ve kullanılmayan ilaçların toplatılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara doktor gözetiminde verilmesine ilişkin Sağlık Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

330 Sporun insan hayatındaki yeri ve önemi konusunda broşür ve afiş bastırılarak dağıtılmasına ilişkin Spor Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


Meclis Başkanı                                   Kâtip                                                Kâtip
Enver DEMİREL                          Zeynep KAYA                               İmdat BAŞBİLEN
T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 23
OTURUM: 4
7 AĞUSTOS 2014 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:

331 Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’ in 07.08.2014 tarihlerinde izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

332 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

333  Yeşilova Mahallesi imarın 46396-46397 adalar, Bahçekapı Mahallesi imarın 19546-19547 adalar ve Eryaman Mahallesi imarın 46533-46534 adalar arasında bulunan parkların herhangi bir bedel alınmaksızın başta “Açık spor ve oyun alanı” tesisleri ve yönetmelikteki diğer tesisleri de kapsayacak şekilde Etimesgut Belediye Spor Kulübü eliyle yapılması, spor kulübüne gelir sağlayacak şekilde işletilmesi veya işlettirilmesi, üzerinde tesis bulunan yerlerin 10 yıllığına kullandırılmasıyla ilgili Valilik Makamının onayı ile yürürlüğe girmek üzere Başkanlık Makamına ve Emlak İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Emlak İstimlak ve Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna müşterek havalesine oy birliği ile karar verildi.)

334 Piyade Mahallesi imarın 46030 ada 3 nolu parseline ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.)

335 Belediyemizce yeni açılan parkların tanıtımı amacıyla yaşlılarımıza parkların gezdirilmesine ilişkin Yaşlılar Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

336 Vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin son kullanma tarihleri ve kalite kontrolü yaparak alışveriş yapmaları için bilgilendirilmelerine ilişkin Tüketiciyi Koruma Esnaf ve Sanatkârlar Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

337 Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla bilgilendirme seminerleri düzenlenmesine ilişkin Gençlik Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

338 Piyade Mahallesi, imarın 46045 ada 1 nolu parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

339 Belediye personelleri ve ekipmanlarının doğal afetlere karşı hazırlıklı olmaları maksadı ile uzman kadrolar tarafından seminer verilmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Bütçe ve Plan Komisyonlarının müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

340 İstasyon Mahallesinde Tüzün Sokak ve Bağlıca Sokaklarında ki araç trafiğinin tek yönlü olarak düzenlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Araştırma ve İnceleme Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

341 Belediye tarafından yapılan ve yapılacak olan parklara basket ve voleybol sahalarının yapılmasına ilişkin Eğitim Kültür ile Spor Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

342 İlçemizde yeni yapılacak olan binaların proje aşamasında 5378 Engelliler Kanununa uygun şekilde giriş kapılarının yapılmasına ilişkin Engelliler ile İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

343 Kerkük, Musul ve Telafer de Türk soydaşlarımıza karşı yapılan saldırılar sonucunda evlerinden olmuşlardır. Belediyemizce yardım kampanyası başlatılarak Türk Kızılayı aracılığıyla yardımların bölgeye ulaştırılmasına ilişkin Sosyal Hizmetler ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


Meclis Başkanı                                      Kâtip                                                Kâtip
Enver DEMİREL                             Zeynep KAYA                               İmdat BAŞBİLENT.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 24
OTURUM: 5
8 AĞUSTOS 2014 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 14:30

G Ü N D E M:

344 Belediye Meclis Üyesi Sayın Tuğay SANCAR’ın 08/08/2014 tarihinde izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 345 Belediye Meclis Üyesi Sayın Hilmi ÖZER’in 08/08/2014 tarihinde izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

346 Belediye Meclis Üyesi Sayın Fuat YILDIRIM’ın    08/08/2014 tarihinde izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

347 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

348 Mali Hizmetler Müdürlüğünce gelecek yıllara sari hizmet alımı yapılması hususunda Belediye Başkanı ve ilgili Birim Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

349Eryaman Mahallesi imarın 18684 ada 1 nolu parseline ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar İslah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

350 Piyade Mahallesi imarın 46030 ada 3 nolu parseline ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar İslah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

351 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan hisselerin plandaki kullanım amaçları doğrultusunda ve plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla satışına ilişkin Emlak İstimlâk Komisyon Raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

352 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebeti ile program ve etkinlikler düzenlenmesi ayrıca Gazilerin ziyaret edilerek plaket verilmesine ilişkin Eğitim Kültür, İnsan Hakları ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

353 Yeşilova Mahallesi imarın 46396-46397 adalar, Bahçekapı Mahallesi imarın 19546-19547 adalar ve Eryaman Mahallesi imarın 46533-46534 adalar arasında bulunan parkların herhangi bir bedel alınmaksızın başta “Açık spor ve oyun alanı” tesisleri ve yönetmelikteki diğer tesisleri de kapsayacak şekilde Etimesgut Belediye Spor Kulübü eliyle yapılması, spor kulübüne gelir sağlayacak şekilde işletilmesi veya işlettirilmesi, üzerinde tesis bulunan yerlerin 10 yıllığına kullandırılmasıyla ilgili Valilik Makamının onayı ile yürürlüğe girmek üzere Başkanlık Makamına Emlak İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Emlak İstimlak ve Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)Meclis Başkanı                                    Kâtip                                                 Kâtip
Enver DEMİREL                             Zeynep KAYA                               İmdat BAŞBİLENVİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.