2015 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 50
OTURUM: 1
05 OCAK 2015 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:

1.    Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Değiştirilmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

2.    5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Belediyemizin 2014 yılına ait Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi için Belediye Meclisi içinden 3 veya 5 kişiden oluşmak üzere denetim Komisyonu kurulması için üye seçilmesi ve seçilecek bu üyelere ödenecek ücretin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Yapılan gizli oylama neticesinde Belediye Meclis Üyeleri Sayın Cemalettin DİNÇ, İmdat BAŞBİLEN, Mustafa TİNÇ, Zeynep KAYA ve Süleyman DOĞAN Denetim Komisyon Üyeliklerine seçilmişlerdir.)

3.    Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin “ Yıllık Kontrol” başlığı altındaki 10. Maddesinin 1. Fıkrası gereği Belediyemiz sınırları içerisinde her bir asansör tesisinin yıllık periyodik kontrollerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

4.    Sacettin GÜRBÜZ tarafından Belediyemizin “Engelsiz Yaşam Merkezi” yapımında kullanılmak üzere “Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Merkezi” adı verilmek şartı ile toplam 1.500.000,00.TL. bağışın iş ve işlemleri için Belediye Başkanına, işlemleri tesis edecek Belediye Başkan Yardımcısına ve Birim amirine yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler ile İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)


5.    Altay Mahallesi 17516-17519-17523-17543-17547 adalar önü koşuyolu ve fitness alanına  isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.( İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)


6.    2015 Mali Yılı Bütçe döneminde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hizmet karşılığı alınacak ücretlerin belirlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Bütçe ve Plan ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

7.    2015 Mali Yılı Bütçe döneminde Belediyemize ait çeşitli iş makinelerinin ücreti mukabilinde kiralanmasından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

8.    Belediyemizin Zabıta Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren 6 adet Zabıta Karakolunun isimlerinin Fikret AKÇAY Zabıta Merkezi, Eryaman Zabıta Merkezi, Ay-Yıldız Zabıta Merkezi, Şaşmaz Oto Sanayi Zabıta Merkezi, Türk Beyleri Kent Meydanı Zabıta Merkezi, Seyyar Ekipleri Zabıta Merkezi olarak değiştirilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

9.    Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personellerine (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 536.00 TL fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Bütçe ve Plan ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

10.    Etimesgut Kent Konseyi çalışma grupları tarafından alınan kararlara ilişkin Başkanlık Yazısı. (Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

11.     Aşağıyurtçu Mahallesi, Yerleşme ve Gelişme Alanı içerisinde Dini Tesis Alanı ve yakın çevresi kısmi 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

12.    Belediyemizde 2015 yılı içerisinde tam zamanlı ve kısmi zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

13.    Alsancak Mahallesi imarın 47368 ada 2 sayılı parselinin ifrazına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

14.    Şeyhşamil Mahallesi 3. Etap iş merkezi çevresindeki merdivenlerin yapılması. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

15.    Belediye personellerinin doğal afetlere karşı hazırlıklı olmalar  maksadı ile uzman kadrolar tarafından seminer verilmesi.(Sosyal Hizmetler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

16.    Güzelkent Mahallesi 18649 ve 18492 adalar üzerine sağlık ocağı yapılması.(Emlak İstimlak, Sağlık ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

17.    10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle Belediyemizin Sosyal Tesislerinden basın mensuplarının indirimli yararlanması.(Halkla İlişkiler ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

18.    Özel Eryaman Hastanesi çevresindeki parka çocuk oyun alanı eklenmesi.(Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

19.    Gençlerimizin Türkçemizi düzgün konuşabilmeleri için geliştirici ve destekleyici etkinlikler düzenlenmesi.(Gençlik ile Araştırma ve İnceleme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

20.    İlçemizdeki Bağlıca İlköğretim Okulunun bakım ve onarımının yapılması.(Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

21.    09 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma günü münasebetiyle belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesi. (Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)


22.    Belediyemizce geleneksel hale getirilen engelli ve ailelerine yönelik tatil etkinliklerinin bu yıl içinde de gerçekleştirilmesi.(Engelliler ile Sağlık Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

23.    Eryaman Bölgesinde uygun görülen yerlere geri dönüşüm kutularının yerleştirilmesi. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

24.    İlçemizdeki bayanların yapmış oldukları geleneksel el ürünlerini, mefruşatları, ev yemeklerini v.b ürünleri sergileyip satış yapabilecekleri el emeği pazarının açılması. (Emlak İstimlak ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

25.    Ayyıldız Mahallesi 1619. sokağın sürücü eğitim alanı olarak düzenlenmesi. (Hukuk ve Tarifeler ile Araştırma ve İnceleme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

26.    Belediye bünyesinde bulunan binalar ve topluma açık tüm alanlarda engelli otoparklarıyla ilgili düzenlemeler yapılması.(Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
     
                 Meclis Başkanı                          Kâtip                                         Kâtip
                 Enver DEMİREL               Zeynep KAYA                              İmdat BAŞBİLEN            
                                                                                                                                                           
T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 51
OTURUM: 2
06 OCAK 2015 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:

27 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

28 Ayyıldız Mahallesi imarın 47908 ada 10 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.( İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

29 Sacettin GÜRBÜZ tarafından Belediyemizin “Engelsiz Yaşam Merkezi” yapımında kullanılmak üzere “Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Merkezi” adı verilmek şartı ile toplam 1.500.000,00.TL. bağışın iş ve işlemleri için Belediye Başkanına, işlemleri tesis edecek Belediye Başkan Yardımcısına ve Birim amirine yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonları müşterek raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

30 2015 Mali Yılı Bütçe döneminde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hizmet karşılığı alınacak ücretlerin belirlenmesine ilişkin Bütçe ve Plan ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek raporu.(Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

31 2015 Mali Yılı Bütçe döneminde Belediyemize ait çeşitli iş makinelerinin ücreti mukabilinde kiralanmasından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek raporu.( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

32 Belediyemizde 2015 yılı içerisinde tam zamanlı ve kısmi zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek raporu.( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

33 Belediye Meclis Üyesi Sayın Nazlıgül AKTAŞ’ın 06/01/2015 - 09/01/2015 tarihlerindeki meclis toplantılarına katılamayacağından izinli sayılmasına dair yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

                  Meclis Başkanı                          Kâtip                                         Kâtip
                 Enver DEMİREL               Zeynep KAYA                              İmdat BAŞBİLEN  


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 52
OTURUM: 3
07 OCAK 2015 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:

34 Belediye Meclis Üyesi Sayın Zeynep KAYA’nın 07/01/2015 tarihinde ki meclis toplantısına katılamayacağından izinli sayılmasına dair yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

35 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

36 Ahimesut Mahallesi imarın 46115 ada 6 nolu parseline ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. ( İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

37 Aşağıyurtçu Mahallesi, Yerleşme ve Gelişme Alanı içerisinde Dini Tesis Alanı ve yakın çevresi kısmi 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

38 Alsancak Mahallesi imarın 47368 ada 2 sayılı parselinin ifrazına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

39 Belediyemizin Zabıta Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren 6 adet Zabıta Karakolunun isimlerinin Fikret AKÇAY Zabıta Merkezi, Eryaman Zabıta Merkezi, Ay-Yıldız Zabıta Merkezi, Şaşmaz Oto Sanayi Zabıta Merkezi, Türk Beyleri Kent Meydanı Zabıta Merkezi, Çevre Denetim Ekipleri Amirliği olarak değiştirilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

40 Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin “ Yıllık Kontrol” başlığı altındaki 10. Maddesinin 1. Fıkrası gereği Belediyemiz sınırları içerisinde her bir asansör tesisinin yıllık periyodik kontrollerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

41 Etimesgut Kent Konseyi çalışma grupları tarafından alınan kararlara ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

                  Meclis Başkanı                          Kâtip                                         Kâtip
                 Enver DEMİREL               Zeynep KAYA                              İmdat BAŞBİLEN  

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 53
OTURUM: 4
08 OCAK 2015 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:


42 Belediye Meclis Üyesi Sayın Hatice SEL’in 08/01/2015 tarihinde ki meclis toplantısına katılamayacağından izinli sayılmasına dair yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

43 Belediye Meclis Üyesi Sayın Fuat YILDIRIM’ın 08/01/2015 tarihinde ki meclis toplantısına katılamayacağından izinli sayılmasına dair yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

44 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

45 Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personellerine (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 536.00 TL fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Bütçe ve Plan ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

46 Eryaman evleri çevresine cam şişe, kağıt ve pil atık kutularının tekrar konulmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

47 Eryaman evlerinde ki sokak ve iş merkezi çevresinin temizliğine ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

48 Topçu Mahallesi 1521 ve 1541 inci sokaklarda kaldırım çalışmalarının yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

49 İlçe sınırlarımız içerisinde belediyemize ait parklarda kullanım oranlarının artmasını sağlamak amacıyla oyun gruplarının üzerinin şemsiye ile kapatılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

50 İlçemiz okullarındaki kantinlerin hijyen ve fiyat yönünden incelenmesine ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

51 İlçemizdeki otobüs hatlarının yetersiz olması nedeniyle mevcut hat sayılarının arttırılmasına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

52 İlçemiz sınırları içerisinde ki okulların önlerinde satış yapan seyyar satıcılar hakkında gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin Tüketiciyi Koruma Esnaf ve Sanatkarlar Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

53 ”Veremle Savaş Haftası” münasebetiyle Belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Sağlık Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

54 Bağlıca Mahallesi imarın 48799 adaya (eski 46754-46755 sayılı adalara) ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün taleplerine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

55 İlçemiz Sokak ve parklarına görme engelli vatandaşlarımız için hissedilebilir kılavuz şeritler yapılmasına ilişkin Engelliler ile Çevre Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

56 Belediyemiz sınırları içerisinde aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla gençlerimizi ve yaşlılarımızı kaynaştırmak amacıyla etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Yaşlılar, Gençlik ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

57 İlçemizdeki hava kirliliğini en aza indirmek amacıyla gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasına ilişkin Sosyal Hizmetler ile Çevre Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


                  Meclis Başkanı                          Kâtip                                         Kâtip
                 Enver DEMİREL               Zeynep KAYA                              İmdat BAŞBİLEN  


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 54
OTURUM: 5
09 OCAK 2015 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:

58 Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali METİN’in 09/01/2015 tarihinde ki meclis toplantısına katılamayacağından izinli sayılmasına dair Meclis Başkanı Sayın Enver DEMİREL’ in sözlü önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

59 Belediye Meclis Üyesi Sayın Tugay SANCAR’ın 09/01/2015 tarihinde ki meclis toplantısına katılamayacağından izinli sayılmasına dair Belediye Meclis Üyesi Sayın Süleyman DOĞAN’ın sözlü önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

60 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

61 Belediyemize Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden araç alımına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

62 Ayyıldız Mahallesi imarın 47908 ada 10 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

63 Ahimesut Mahallesi imarın 46115 ada 6 nolu parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

64 Belediyemizce engellilere yönelik kendi branşlarına göre spor müsabakaları düzenlenmesine ilişkin Spor ile Engelliler Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

                   Meclis Başkanı                          Kâtip                                         Kâtip
                 Enver DEMİREL               Zeynep KAYA                              İmdat BAŞBİLEN  

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.