2015 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 55
OTURUM: 1
02 ŞUBAT 2015 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:

65 Belediye Meclis Üyesi Sayın Fikret KARADAVUT’un 02/02/2015 tarihinde ki meclis toplantısına katılamayacağından izinli sayılmasına dair Meclis Üyesi Sayın Cemalettin DİNÇ’in sözlü önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

66 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

67 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 2015/1 sayılı Genelgesi doğrultusunda hazırlanan Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 5393 sayılı Kanunun18/m fıkrası gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

68 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih ve 151 sayılı kararı ve 3194 sayılı İmar Kanunun 23. Maddesi gereğince stabilize yol teknik altyapı bedeli için alınacak ücret tarifesinin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

69 28 Şubat Sivil Savunma Günü münasebetiyle vatandaşlara ve belediye personellerine Sivil Savunma ile ilgili eğitim seminerleri düzenlenmesi.(Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

70 20 Şubat İşçi Sendikalarının Kuruluşu Günü münasebetiyle belediye personellerine sendikacılık ve sendikacılığın önemi ile ilgili eğitim seminerleri düzenlenmesi.(Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

71 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2 Aralık 2014 tarihli kararına istinaden Cemevlerinin İbadethane olarak kabul edilmesine.(Araştırma ve İnceleme ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

72 Sokak hayvanlarının yaşamalarına destek olmak ve evlerde ki yemek israfını önlemek amacıyla ilçemizde uygun görülen yerlere yiyecek ve su kaplarının konulması.(Çevre ve Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

73 12 Mart İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle Belediyemizce Mehmet Akif ERSOY’u Anma Gecesi düzenlenmesi.(Eğitim Kültür Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

74 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü münasebetiyle vatandaşlarımızı tüketim ve tüketici hakları konusunda bilgilendirmek amaçlı program ve etkinlikler düzenlenmesi. (Tüketiciyi Koruma Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

75 Mart’ın ikinci haftasına denk gelen “Dünya Ormancılık Haftası” münasebetiyle Belediyemizce uygun görülen bir alanda ağaç dikme etkinliği düzenlenmesi. (Çevre ve Emlak İstimlak Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

76 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza nasıl davranılacağı hususunda Belediyemiz personeline ve vatandaşlarımıza eğitim semineri verilmesi.(Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

77 Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza yönelik olası dolandırıcılık vakalarını önlemek amacıyla vatandaşımıza bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesi.(Yaşlılar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

78 İlçemizde kullanılan asansörlerin düzenli bakım ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığına dair denetimlerin yapılması.( Araştırma ve İnceleme, Emlak İstimlak ile İmar Islah ve isimlendirme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)


79 Engelli çocuklarımızın faydalanabilecekleri engellilere uygun özelliklerde oyun gruplarının ilçemizde ki mevcut ve yapılacak parklara yapılması.(Engelliler,Bütçe ve Plan ile Araştırma ve İnceleme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

80 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferinin yüzüncü yılı ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü münasebetiyle ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden şehit aileleri ziyaret edilerek, ihtiyaç sahibi çocuklarına yardım yapılması.(Halkla İlişkiler, Gençlik ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

81 08 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesi.(Sosyal Hizmetler ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

             Belediye Başkan V.                 Kâtip                             Kâtip
             Cemal SATILMIŞ                Zeynep KAYA        İmdat BAŞBİLEN

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 56
OTURUM: 2
03 ŞUBAT 2015 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:

82 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

83 Topçu Mahallesi imarın 46248 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.( İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

84 Ahimesut Mahallesi imarın 46156 ada 6 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. ( İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

85 Bağlıca Mahallesi imarın 48968 ada 2 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. ( İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

86 Şeyhşamil Mahallesi 3. Etap iş merkezi çevresindeki merdivenlerin yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

87 Özel Eryaman Hastanesi çevresindeki parka çocuk oyun alanı eklenmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

88 İlçemizdeki Bağlıca İlköğretim Okulunun bakım ve onarımının yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

89 Eryaman Bölgesinde uygun görülen yerlere geri dönüşüm kutularının yerleştirilmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

90 Belediye bünyesinde bulunan binalar ve topluma açık tüm alanlarda engelli otoparklarıyla ilgili düzenlemeler yapılmasına ilişkin Engelliler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


91 09 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma günü münasebetiyle belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Sağlık Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


               Meclis Başkanı                    Kâtip                         Kâtip
               Enver DEMİREL          Zeynep KAYA         İmdat BAŞBİLEN


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 57
OTURUM: 3
04 ŞUBAT 2015 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:


92 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

93 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 2015/1 sayılı Genelgesi doğrultusunda hazırlanan Disiplin Amirleri Yönetmeliğine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

94 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/01/2015 tarih ve 151 sayılı kararı gereği 2015 Mali Yılı Bütçe döneminde stabilize yol teknik altyapı bedelleri birim fiyatlarının tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

95 Belediyemizce geleneksel hale getirilen engelli ve ailelerine yönelik tatil etkinliklerinin bu yıl içinde de gerçekleştirilmesine ilişkin Engelliler ile Sağlık Komisyonları müşterek Raporu.( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)               Meclis Başkanı                Kâtip                           Kâtip
               Enver DEMİREL          Zeynep KAYA         İmdat BAŞBİLEN

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 58
OTURUM: 4
05 ŞUBAT 2015 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:

96 Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’in 05/02/2015 ve 06/02/2015 tarihlerinde ki meclis toplantısına katılamayacağından izinli sayılmasına dair yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

97 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

98 2015 Mali Yılı Bütçe döneminde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce İş Deneyim Belgesi (ihale ve silah ruhsatı) ile ilgili uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

99 İlçemiz sınırları içerisinde faaliyetleri başlayan 1910 Ankara gücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine Belediyemizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesi gereği nakdi veya ayni yardım yapılabilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

100 Topçu Mahallesi imarın 46248 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu.(Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

101 Ahimesut Mahallesi imarın 46156 ada 6 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

102 Gençlerimizin Türkçemizi düzgün konuşabilmeleri için geliştirici ve destekleyici etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Gençlik ile Araştırma ve İnceleme Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

103 Güzelkent Mahallesi 18649 ve 18492 adalar üzerine sağlık ocağı yapılmasına ilişkin Emlak İstimlâk, Sağlık ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

104 Belediye personellerinin doğal afetlere karşı hazırlıklı olmaları maksadı ile uzman kadrolar tarafından seminer verilmesine ilişkin Sosyal Hizmetler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

105 İlçemizdeki bayanların yapmış oldukları geleneksel el ürünlerini, mefruşatları, ev yemeklerini v.b ürünleri sergileyip satış yapabilecekleri el emeği pazarının açılmasına ilişkin Emlak İstimlâk ile Halkla İlişkiler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


106 Ayyıldız Mahallesi 1619. sokağın sürücü eğitim alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Araştırma ve İnceleme Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

                Meclis Başkanı                  Kâtip                          Kâtip
               Enver DEMİREL          Zeynep KAYA         İmdat BAŞBİLEN
    

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 59
OTURUM: 5
06 ŞUBAT 2015 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:

107 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

108 2015 Mali Yılı Bütçe döneminde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce İş Deneyim Belgesi (ihale ve silah ruhsatı) ile ilgili uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

109 İlçemiz sınırları içerisinde faaliyetleri başlayan 1910 Ankara gücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine Belediyemizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesi gereği nakdi yardım yapılabilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 
110 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle Belediyemizin Sosyal Tesislerinden basın mensuplarının indirimli yararlanmasına ilişkin Halkla İlişkiler ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek Raporu.(Değiştirilmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

111 Altay Mahallesi 17516-17519-17523-17543-17547 adalar önü koşuyolu ve fitness alanına Altay Koşuyolu isminin verilmesine ilişkin İmar Islah İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

112 Belediye Meclis Üyesi Sayın Fuat YILDIRIM’ın 06/02/2015 tarihinde ki meclis toplantısına katılamayacağından izinli sayılmasına dair yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


               Meclis Başkanı                  Kâtip                          Kâtip
               Enver DEMİREL          Zeynep KAYA         İmdat BAŞBİLEN

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.