2015 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 65
OTURUM: 1
01 NİSAN 2015 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:
167 İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan marketlerin manav bölümü stantlarının kaldırımlara taşmasının önüne geçilmesi için alınması gereken önlem ve tedbirler.(Tüketiciyi Koruma Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu, Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)
168 İlçe sınırlarımız içerisinde uygun görülen parklarımıza Türk Bayrağının dikilmesi. (Çevre Komisyonu, Araştırma ve İnceleme Komisyonu ile Emlak Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)
169 Etimesgut Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde tüm engelli gruplarına yönelik spor aktivitelerin oluşturulması.(Engelli Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
170 24-30 Mayıs Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası münasebetiyle ilçemizde yaşayan sokak çocuklarının ve evsizlerin tespit edilerek onlara gerekli yaşam desteğinin verilmesi. (İnsan Hakları Komisyonu, Gençlik Komisyonu ile Yaşlılar Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)
171 10 Mayıs Anneler Günü münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesi. (Araştırma ve İnceleme Komisyonu ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)
172 “15-21 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü” ve “Havacılık Haftası” münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesi. (İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
173 “06-12 Mayıs Kan Haftası” münasebetiyle Türk Kızılayı ile ortaklaşa kan Bağışı Kampanyası düzenlenmesi. (Sağlık Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)
174 “12-18 Mayıs Dünya Hemşeriler Günü ve Haftası” münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesi. (Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
175 “18-24 Mayıs Müzeler Haftası” münasebetiyle Belediyemizce Ankara da bulunan müzelere öğrencilere yönelik gezi düzenlenmesi. (Eğitim Kültür Komisyonu ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)
176 “1-7 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası” münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesi. (Eğitim Kültür Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)
177 Zabıta Müdürlüğümüz görevlendirilerek ilçe sınırlarımız içerisinde nargile kullanılan kafelerin denetlenmesi. (Sağlık Komisyonu ile Tüketiciyi Koruma Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)
178 “2 Mayıs Trafik Güvenliği ve Eğitim Haftası” münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesi. (Eğitim Kültür Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)
179 “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” ve “19-25 Mayıs Gençlik Haftası” münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesi. (Spor Komisyonu ile Gençlik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)
180 Görevi başında iken hain bir terör saldırısı sonucu şehit edilen savcımız Mehmet Selim KİRAZ’ın isminin ilçemizde yapılan veya yapılacak olan bir parka verilmesi. (Çevre Komisyonu ile İmar  Islah ve İsimlendirme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)
181 İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan “Atatürk Çeşmesinin” bakım, onarım ve çevre düzenlemesinin yapılması.(Çevre Komisyonu, Emlak Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)
182 Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali METİN’nin 01/04/2015 tarihinde ki meclis toplantısına katılamayacağından izinli sayılmasına dair yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
183 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
184 Belediye Meclisi içinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereği 3 Daimi Encümen Üyesi seçilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Yapılan gizli oylama neticesinde Meclis Üyesi Sayın İbrahim ULUTAŞ,Cennet ÖZCAN ve Ali KARAÇAM daimi encümen üyeliklerine seçilmişlerdir.
185 Belediye Meclisi içinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği Belediye Meclisi çalışmalarına yardımcı olmak üzere İhtisas Komisyonları oluşturulması ve bu Komisyonlara üye seçilmesi, seçilen bu üyelerin görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Yapılan açık oylama neticesinde önerilen İhtisas Komisyonlarına teklif edilen meclis üyeleri seçilmişlerdir.)
186 Etimesgut Belediyesi etiSEM Çocuk Merkezi, etiSEM Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi , etiSEM Zübeyde Hanım Kreş ve Gündüz Bakımevi  ve bağlı birimlerde açılan etüt merkezlerinde ki hizmetlerden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
187 Etimesgut Kent Konseyi çalışma grupları tarafından alınan kararlara ilişkin Başkanlık Yazısı.(Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
188 Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında imzalanacak protokol için yetki verilmesine ilişkin 03/03/2015 tarih ve 134 sayılı meclis kararına istinaden bahsi konu protokol üzerinde yapılan ve yapılacak olan değişikliklerin yeniden düzenlenerek imzalanması için Başkanlık Makamına ve ilgili birimlere yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)   
189 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Belediye Meclisinin 05/01/2015 tarih ve 2 sayılı kararı ile kurulan Denetim Komisyonunca Belediyemizin 2014 yılına ait Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi ile ilgili hazırlanan raporun Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği Meclis Başkanlığına sunulması ve Meclisin bilgilendirilmesi.(Yasanın hükmü yerine getirilmiştir.)
190 “Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı” kapsamında belediyemizce hazırlanacak projenin uygun görülmesi takdirde Ankara Kalkınma Ajansı ile Belediyemiz arasında sözleşme ve protokollerin imzalanması ile proje ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Başkan Yardımcısı Recai UÇAR’a ve ilgili birimlere yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)   
191 Eryaman Mahallesi imarın 45926 ada 4 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
192 Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve emsal yargı kararları dikkate alınarak ortak alan kullanımları ile ilgili düzenlemeler yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)
193 İlçe sınırlarımız içerisinde yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş alanların tespiti ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 13/3-a ve 44 üncü maddeleri gereği uygulamalar yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)
194 Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesi gereği memur kadrolarında iptal-ihtas yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
195 Bahçekapı Mahallesi imarın 19552 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)


     Meclis Başkanı                                Kâtip                   Kâtip    
     Enver DEMİREL                      Zeynep KAYA                     İmdat BAŞBİLEN
T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 66
OTURUM: 2
02 NİSAN 2015 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:
196 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
197 Bölgemiz sınırları içerisinde kurulan semt pazarlarının kurulmadığı günler de organik ürünler standı, yöresel ürünler standı, hediyelik eşya standı ve ilçemizde yaşayan ev hanımlarının bütçelerine katkı sağlamak amacıyla “El ürünleri stantları” kurulmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.( Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
198 Ramazan ayı süresince Türk Beyleri Kent Meydanında organik ürünler standı, yöresel ürünler standı, hediyelik eşya standı ve ilçemizde yaşayan ev hanımlarının bütçelerine katkı sağlamak amacıyla “El ürünleri stantları” kurulmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. ( Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
199 Elvan Mahallesi imarın 46019 ada 4 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile yine söz konu parsele ait Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmek üzere tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. ( İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
200 İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan Zırhlı Birlikler Eğitim Tümen Komutanlığı Bölgesinde düzenlenen yemin törenlerinin yapıldığı günlerde meydana gelen trafik sorununa çözüm bulabilmek için alınan tavsiye nitelikli Araştırma ve İnceleme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
201 Tunahan ve Şeyhşamil Mahallelerinde yer alan 3. ve 4. etap da ki ada yönetimlerinin kamuya açık olan çıkmaz sokakların girişlerini kapatarak özel kullanım sergilemelerine yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
202 Kış mevsiminin yağışlı geçmesi münasebetiyle ilçemiz sınırları içerisinde yıpranan kaldırım ve tretuvarların bakım onarımlarının yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
203 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Belediye meclis üyelerinden oluşturulacak bir heyetle Orhan Tan Huzurevinde kalan sakinlerimizin ziyaret edilmesine ilişkin Yaşlılar Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
204 10 Nisan Polis Teşkilatının Kuruluşu münasebetiyle ilçemizde ikamet eden polislerimize yönelik programlar düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
205 Eryaman Mahallesi 45886-45887 adalar çevresinde bulunan 16.325 m² ‘lik park alanına DOĞA PARKI SPOR TESİSLERİ isminin verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu.(Komisyon raporu değiştirilmek kaydıyla kabulüne oy birliği ile karar verildi.)
206 Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali METİN’nin 02/04/2015 tarihinde ki meclis toplantısına katılamayacağından izinli sayılmasına dair Belediye Meclis Üyesi Sayın Metin ÇEVRİM’in yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


      Meclis Başkanı                                Kâtip                                     Kâtip    
      Enver DEMİREL                      Zeynep KAYA                      İmdat BAŞBİLEN
T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 67
OTURUM: 3
03 NİSAN 2015 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:
207 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
208 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesi gereğince Belediyemize Gökhan SERİN tarafından 1 adet 2005 model Ford marka kamyonet marka aracın hibe edilebilmesi için Belediye Başkanına veya yetki devri yaptığı Belediye personeline yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
209 “1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası”, “7 Nisan Dünya Sağlık Günü” ve “8-14 Nisan Sağlık Haftası” münasebetiyle ilçemizdeki vatandaşlarımıza yönelik eğitim seminerleri düzenlenmesine ilişkin Sağlık Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
210 07-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası münasebetiyle ilçemizdeki okullara el ilanları ve afişlerin asılmasına ilişkin Sağlık Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
211 İstanbul da kartopu oynarken çıkan tartışmayı engellemek isterken hayatını kaybeden gazeteci Nuh KÖKLÜ’nün ilçemizde ki Yukarı Yurtçu Mahallesinde yapılacak olan yeni bir parka isminin verilmesine ilişkin Çevre Komisyonu ile İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
212 İlçemizde ki vatandaşlarımızı obezite ile mücadeleye teşvik etmek amacıyla geleneksel hale getirilecek bir yürüyüş yarışması düzenlenmesine ilişkin Spor Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonları müşterek raporu.(Değiştirmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
213 20-26 Nisan Kutlu Doğum Haftası Münasebetiyle etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
214 İlçemizde bulunan engelli ve işsiz vatandaşlarımıza iş olanakları sağlanmasına ilişkin Engelliler Komisyonu, Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Araştırma ve İnceleme Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
                    Meclis Başkanı                      Kâtip                             Kâtip    
                    Enver DEMİREL            Zeynep KAYA                İmdat BAŞBİLEN
T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 68
OTURUM: 4
06 NİSAN 2015 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:
215 Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali METİN’nin 02/04/2015 tarihinde ki meclis toplantısına katılamayacağından izinli sayılmasına dair Belediye Meclis Üyesi Sayın Metin ÇEVRİM’in yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
216 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
217 Etimesgut Belediyesi etiSEM Çocuk Merkezi, etiSEM Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi , etiSEM Zübeyde Hanım Kreş ve Gündüz Bakımevi  ve bağlı birimlerde açılan etüt merkezlerinde ki hizmetlerden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
218 Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesi gereği memur kadrolarında ihdas yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
219 Etimesgut Kent Konseyi çalışma grupları tarafından alınan kararlara ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
220 Bölgemiz sınırları içerisinde kurulan semt pazarlarının kurulmadığı günler de organik ürünler standı, yöresel ürünler standı, hediyelik eşya standı ve ilçemizde yaşayan ev hanımlarının bütçelerine katkı sağlamak amacıyla “El ürünleri stantları” kurulmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
221 Ramazan ayı süresince Türk Beyleri Kent Meydanında organik ürünler standı, yöresel ürünler standı, hediyelik eşya standı ve ilçemizde yaşayan ev hanımlarının bütçelerine katkı sağlamak amacıyla “El ürünleri stantları” kurulmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
222 Elvan Mahallesi imarın 46019 ada 4 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile yine söz konu parsele ait Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmek üzere tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
223 Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve emsal yargı kararları dikkate alınarak ortak alan kullanımları ile ilgili düzenlemeler yapılmasına ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarının müşterek raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)
224 İlçemizde yaşayan işitme engelli vatandaşlarımıza yönelik verilen İşaret Dili Kurslarına ilişkin Engelliler Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
225 “Kütüphaneler Haftası” ve “Dünya Kitap Günü” münasebetiyle kitap toplama kampanyası düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyonu ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
226 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ilçemizde programlar düzenlenmesine ilişkin Gençlik Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu ile Spor Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
    
                                            Meclis Başkanı                                Kâtip                                 Kâtip    
                                        Enver DEMİREL                             Zeynep KAYA                 İmdat BAŞBİLEN


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 69
OTURUM: 5
07 NİSAN 2015 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:
227 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.
228 Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali METİN’nin 07/04/2015 tarihinde ki meclis toplantısına katılamayacağından izinli sayılmasına dair Belediye Meclis Üyesi Sayın Metin ÇEVRİM’in yazılı önergesi
229 Belediyemizin 2014 yılına ait Faaliyet Raporuna ilişkin Başkanlık Yazısı.( 12 Kabul, 25 Red  oyuna karşı ¾ çoğunluk olan 29 Meclis Üyesinin Red oyuna ulaşılamadığından Faaliyet Raporu ibra olmuştur.)

       
Meclis Başkanı         Meclis 1. Başkan V.                    Kâtip                                        Kâtip  
Enver DEMİREL           Mesut ŞAHİNGÖZ              Zeynep KAYA               İmdat BAŞBİLEN
VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.