2015 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 80
OTURUM: 1
01 TEMMUZ 2015 –ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M:

333 12. Uluslar arası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali içerisinde uygun görülecek bir günde “Yöresel Yemek Yarışması” düzenlenmesi. (Eğitim Kültür Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
334 İlçemizde akülü araba kullanan engelli vatandaşlarımızın araçlarını şarj edebilmeleri için uygun görülecek parklarda şarj istasyonları kurulması.(Engelli Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
335 Belediye personellerimize ve vatandaşlarımıza stres ve stresle mücadele ile ilgili program ve eğitim düzenlenmesi.(Eğitim Kültür Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
336 Ramazan Bayramında mezarlık ziyaretleri için ilçemizdeki mezarlıkların temizlik ve bakımlarının yapılması.(Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Yaşlılar Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
337 İlçemizde bulunan okul, cami, hastane, resmi kurum ve kuruluşların etrafı ve bahçelerinde ki ot ve dikenlerin yangına sebebiyet vermemeleri için temizlenmeleri.(Hesap Tetkik Komisyonu, Çevre Komisyonu ile Araştırma ve İnceleme Komisyonuna müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
338 Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Kent Konseyi Engelliler Meclisine kayıtlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocuklarına ve engelli öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapılması.(Hukuk Tarifeler Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
339 26-30 Ağustos Zafer Haftası ve Malul Gaziler Haftası münasebetiyle TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı’na ziyaret düzenlenmesi.(Sağlık Komisyonu, Engelliler Komisyonu ile Araştırma ve İnceleme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
340 Topçu Mahallesi 1512., 1543. ve 1544. caddelerin kesiştiği kavşağa trafik lambası takılması.(Halkla İlişkiler Komisyonu ile Çevre Komisyonuna müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
341 İstasyon Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesindeki City Hotel’in giriş ve etrafının yeniden düzenlenmesi.(Çevre Komisyonu ile Araştırma ve İnceleme Komisyonuna müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
342 İstasyon Mahallesinde bulunan Alpaslan Türkeş Parkı içindeki piknik yerlerinin daha modern bir hale getirilmesi.(Çevre Komisyonu ile Araştırma ve İnceleme Komisyonuna müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
343 Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali METİN’in 01/07/2015-07/07/2015 tarihlerinde ki meclis toplantılarına katılamayacaklarından izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Metin ÇEVRİM’in sözlü önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
344 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
345 Erler Mahallesi 49214 ada 1 sayılı parseldeki park ile çevresindeki açık spor alanlarında, Zafer Koleji Spor Kulübü Derneği ile Belediyemiz arasında “Gençlik ve Spor hizmetleri ortak projesinin” yapılabilmesi ve protokol imzalanması için Başkanlık Makamına ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Emlak İstimlak Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
346 İlçe sınırlarımız içerisinde kalan camilere, okullara, kreşlere, askeri tesislere ve doğal afetler sonucunda zarara uğrayan vatandaşlarımıza yapım, onarım, tamirat, malzeme v.b hizmetlerin verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
347 85126/1 ve 85074 nolu planlarda brüt nüfus yoğunluğu artışına yönelik tavsiye kararı alınmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
348 Ahimesut Mahallesi imarın 46157 ada 12 ve 13 sayılı parsellere ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


          Meclis Başkanı                        Kâtip                            Kâtip
         Enver DEMİREL                   Zeynep KAYA                       İmdat BAŞBİLEN


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 81
OTURUM: 2
02 TEMMUZ 2015 –PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M:
349 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
350 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün hizmet alanı içerisinde bulunan 8 adet yeşil alan ve ağaçlandırma alanlarına isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
351 Kazım Karabekir Mahallesi imarın 45280 ada 16 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
352 Ahimesut Mahallesi imarın 46156 ada 7 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
353 Bağlıca Mahallesi imarın 46914 ada 1 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
354 Erler Mahallesi 48831 ada yanında kalan 9530 m² lik ağaçlandırma alanına isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
355 Etimesgut Festival Alanı yanında bulunan otopark alanında ki kaldırım önlerinde bulunan demir bariyerlerin sürücü adaylarına sıkıntı yaratmasından dolayı kaldırılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
356 Şiddetli yağmurların yağması sonucunda Etimesgut Orta Okulunun bahçesinin su ile dolmasının önüne geçilmesiyle ilgili gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
357 Okulların kapanması münasebetiyle ailelerin ve çocukların eğlenmeleri amacıyla belediyemizce uygun görülen yer ve tarihlerde “Uçurtma Şenlikleri” düzenlenmesine ilişkin Gençlik Komisyonu ile Emlak İstimlak Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
358 Belediyemizce uygun görülen parklarda ve günlerde spor hocaları eşliğinde “Spor Günleri” düzenlenmesine ilişkin Spor Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu ile Engelliler Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)         Meclis Başkanı                        Kâtip                           Kâtip
         Enver DEMİREL                   Zeynep KAYA                       İmdat BAŞBİLEN


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 82
OTURUM: 3
03 TEMMUZ 2015 –CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M:

359 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)
360 Erler Mahallesi 49214 ada 1 sayılı parseldeki park ile çevresindeki açık spor alanlarında, Zafer Koleji Spor Kulübü Derneği ile Belediyemiz arasında “Gençlik ve Spor hizmetleri ortak projesinin” yapılabilmesi ve protokol imzalanması için Başkanlık Makamına ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yetki verilmesine ilişkin Emlak İstimlak Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarının müşterek raporu.(07/07/2015 tarihinde yapılacak olan meclis gündeminin sonuna alınmasına oybirliği ile karar verildi.)
361 Belediye bünyesinde çalışmakta olan taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek raporu.(Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)
362 Havaların ısınması nedeniyle haşerat ve böceklere karşı gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasına ilişkin Çevre Komisyonu, Sağlık Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)
363 Bağlıca Mahallesinde bulunan, imar planında Konut Alanı olarak ayrılan 48799 ada 1 sayılı parselde kayıtlı 1.599 m² lik Etimesgut Belediyesi hissesi ile Bağlıca Mahallesinde bulunan imar planında Spor Alanı olarak ayrılan 46937 ada 2 sayılı parselinde kayıtlı 1.693 m² lik  S.S.Ufuk Konut Yapı Kooperatifi hissesinin Trampa yolu ile kamulaştırılmasına ilişkin Emlak İstimlak ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)
364 Ramazan Ayının yaklaşması nedeniyle ilçe sınırlarımız içerisinde ki unlu mamul üreticilerinin denetlenmesine ilişkin Tüketiciyi Koruma Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonları müşterek raporu. (Değiştirmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi)


         Meclis Başkanı                        Kâtip                            Kâtip
         Enver DEMİREL                   Zeynep KAYA                       İmdat BAŞBİLEN


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 83
OTURUM: 4
06 TEMMUZ 2015 –PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:
365 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
366 Yeşilova Mahallesi imarın 47470 ada 1 sayılı parselinde tapuda kayıtlı bulunan Belediyemiz hissesi ile imarın 47551 ada 2 sayılı parsel, 47552 ada 2 sayılı parsel ve 47556 ada 1 sayılı parsellerinde bulunan S.S Timko Gayrimenkul İşletme Kooperatiflerine ait hisselerin takas edilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
367 İstasyon Mahallesi imarın 8633 ada ve 4 sayılı parselinde kayıtlı bulunan belediyemize ait binanın ve müştemilatının “Kadın ve Çocuk Konuk Evi” olarak kullanılmak üzere Ankara Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 10 yıllığına tahsis edilmesi ve Belediyemiz ile protokol imzalanması için Başkanlık Makamına ve Emlak İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
368 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (i) bendine istinaden;  Ahikent Taah. Tic. Tek.  Yat. Ltd. Şti.’nin Sincan Belediyesine ait olan 1/10.000 hissesinin devir alınması ve Sin-Kent Ltd. Şti.’nin Belediyemize ait 1/400 hissesinin Sincan Belediye Başkanlığına devredilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
369 Yeşilova Mahallesi imarın 47467 ada 5 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
370 Alsancak Mahallesi imarın 46158 ada 8 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
371 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün hizmet alanı içerisinde bulunan 8 adet yeşil alan ve ağaçlandırma alanlarına isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu.(Değiştirilmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
372 Erler Mahallesi 48831 ada yanında kalan 9530 m² lik ağaçlandırma alanına ALİ DEMİR FİKİR ORMANI isminin verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
373 Kazım Karabekir Mahallesi imarın 45280 ada 16 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
374 Ahimesut Mahallesi imarın 46156 ada 7 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
375 Bağlıca Mahallesi imarın 46914 ada 1 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
376 Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Belediyemizce uygun görülen yer ve tarihlerde “Açık Hava Sinema Günleri” düzenlenmesine ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyonu, Hesap Tetkik Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
377 “13 Temmuz Kadir Gecesi” münasebetiyle belediyemizce program düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
378 İlçe sınırlarımızda ki caddelerimiz üzerinde bulunan binaların Mustafa Kemal ATATÜRK’ün, Mevlana’nın görsel siluetleri veya sözleriyle dış cephelerinin mozaik şeklinde düzenlenmesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyonu, İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonu ile Emlak İstimlak Komisyonları müşterek raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
379 Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’in 06/07/2015-07/07/2015 tarihlerinde yapılacak olan meclis toplantılarına katılamayacaklarından izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Necmi BULUT’un yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
380 Belediye Meclis Üyesi Sayın Ahmet BIYIK’ın 06/07/2015-07/07/2015 tarihlerinde yapılacak olan meclis toplantılarına katılamayacaklarından izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Metin ÇEVRİM’in yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


         Meclis Başkanı                        Kâtip                            Kâtip
         Enver DEMİREL                   Zeynep KAYA                       İmdat BAŞBİLEN
T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 84
OTURUM: 5
07 TEMMUZ 2015 –SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M:
381 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
382 Bağlıca Mahallesi imarın 46927 ada 6 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
383 Yeşilova Mahallesi imarın 47470 ada 1 sayılı parselinde tapuda kayıtlı bulunan Belediyemiz hissesi ile imarın 47551 ada 2 sayılı parsel, 47552 ada 2 sayılı parsel ve 47556 ada 1 sayılı parsellerinde bulunan S.S Timko Gayrimenkul İşletme Kooperatiflerine ait hisselerin takas edilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
384 İstasyon Mahallesi imarın 8633 ada ve 4 sayılı parselinde kayıtlı bulunan belediyemize ait binanın ve müştemilatının “Kadın ve Çocuk Konuk Evi” olarak kullanılmak üzere Ankara Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 10 yıllığına tahsis edilmesi ve Belediyemiz ile protokol imzalanması için Başkanlık Makamına ve Emlak İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
385 İlçe sınırlarımız içerisinde kalan camilere, okullara, kreşlere, askeri tesislere ve doğal afetler sonucunda zarara uğrayan vatandaşlarımıza yapım, onarım, tamirat, malzeme v.b hizmetlerin verilmesine ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
386 Erler Mahallesi 49214 ada 1 sayılı parseldeki park ile çevresindeki açık spor alanlarında, Zafer Koleji Spor Kulübü Derneği ile Belediyemiz arasında “Gençlik ve Spor hizmetleri ortak projesinin” yapılabilmesi ve protokol imzalanması için Başkanlık Makamına ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yetki verilmesine ilişkin Emlak İstimlak Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarının müşterek raporu.(Komisyon raporu değiştirilmek kaydıyla kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)
387 Belediye Meclis Üyesi Sayın Yaşar GÖKTAŞ’ın 07/07/2015 tarihinde yapılacak olan meclis toplantısına katılamayacaklarından izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Zeka ARSLNA ’ın sözlü önergesi
        Meclis Başkanı                          Kâtip                           Kâtip
         Enver DEMİREL                   Zeynep KAYA                       İmdat BAŞBİLEN


VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.