2015 Yılı Ağustos Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 85
OTURUM: 1
03 AĞUSTOS 2015 –PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M:
388 Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali METİN’in 03/08/2015-07/08/2015 tarihlerinde ki meclis toplantılarına katılamayacaklarından izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Metin ÇEVRİM’in yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
389 Hain bir terör saldırısı sonucu şehit edilen Hamza YILDIRIM’ın isminin ilçemizde yapılan veya yapılacak olan bir parka verilmesi.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
390 “08 Eylül Dünya Okuma Günü” münasebetiyle Belediyemizce etkinlikler düzenlenmesi.(Eğitim Kültür Komisyonu, Yaşlılar Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
391 “1-7 Eylül Zabıta Haftası” münasebetiyle Belediyemizde görev yapan zabıta personellerinin bir araya getirilerek program ve etkinlikler düzenlenmesi.(Halkla İlişkiler Komisyonu, Eğitim Kültür Komisyonu ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
392 Son dönemlerde arttığı gözlenen verem vakaları nedeniyle vatandaşlarımızı bilgilendirme amaçlı programlar düzenlenmesi.(Sağlık Komisyonu, Tüketiciyi Koruma Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
393 Engelli vatandaşlarımız ve ailelerini motive etmek amacıyla tiyatro gösterisi düzenlenmesi.(Engelliler Komisyonu ile Eğitim Kültür Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
394 Türkiye ye gelen sığınmacı ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.(İnsan Hakları Komisyonu, Gençlik Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
395 Şehit Hasan ÖZTÜRK Caddesi ile 2092. ve 2061. Sokakların kesiştiği yerde sık sık yaşanan trafik kazalarının önüne geçilmesiyle ilgili tedbirlerin alınması.(Araştırma ve İnceleme Komisyonu ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
396 Etimesgut Ağa Ceylan İlkokulunun bahçesine Belediyemiz tarafından yapılan anasınıfı parkının yenilenmesi ve genişletilmesi.(Çevre Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
397 “3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası” münasebetiyle evlerde kullanılmayan fazla ilaçların doktor gözetiminde toplatılması.(Sağlık Komisyonu, Araştırma ve İnceleme Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
398 İlçemizdeki merkez mahallerdeki sokakların yaya yollarının ve asfaltların onarılması.(Araştırma ve İnceleme Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.)
399 İlçe sınırlarımızdaki süs havuzlarında yaşana bilecek kazalara karşı önlem alınması için uyarı levhalarının konulması.(Çevre Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Araştırma ve İnceleme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
400 İlçemizde yol kenarlarında bulunan direklere çöp kutularının asılması.(Çevre Komisyonu ile Araştırma ve İnceleme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
401 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verili.)
402 Belediye Meclisinin 07/07/2015 tarih ve 386 sayılı kararı ile Zafer Koleji Spor Kulübü ile Belediyemiz arasında yapılacak olan ortak projenin uygulama alanında düzeltme yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
403 Göksu Mahallesi imarın 46469 ada 2 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. .(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
404 Bahçekapı Mahallesi imarın 46669 ada 1 ve 2 sayılı parsellerinde ve Park Alanlarında Etimesgut Askeri Hava Alanı Mania Planına göre tanzim edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. .(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
405 İmarın 46511 ada 1 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. .(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
406 İmarın 46044 ada 1 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. .(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
407 85126/1 ve 85074 nolu planlarda brüt nüfus yoğunluğu artışına yönelik tavsiye kararı alınmasına ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Komisyon Raporu yeniden incelenmek üzere ilgili komisyona iadesine oybirliğiyle karar verildi.)             Meclis Başkanı                    Kâtip                               Kâtip
            Enver DEMİREL                   Zeynep KAYA                       İmdat BAŞBİLEN


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 86
OTURUM: 2
04 AĞUSTOS 2015 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:
408 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
409 Bağlıca Mahallesi imarın 29, 30, 31 ve 32 sayılı adalarının bir kısmına dair 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
410 Etimesgut ilçesi 46082 ada 1, 46083 ada 1, 46327 ada 1, 47400 ada 1, 47400 ada 2, 47401 ada 1, 47402 ada 1, 47403 ada 1, 47403 ada 2 ve 47405 ada 1 parsellerini kapsayan 161.872 m² lik alanda Etimesgut Belediyesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
411 Yeşilova Mahallesi imarın 47467 ada 5 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
412 Alsancak Mahallesi imarın 46158 ada 8 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
413 Bağlıca Mahallesi imarın 46927 ada 6 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
414 Belediye personellerimize ve vatandaşlarımıza stres ve stresle mücadele ile ilgili eğitim seminerleri düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
415 İlçemizde bulunan okul, cami, hastane, resmi kurum ve kuruluşların etrafı ve bahçelerinde ki ot ve dikenlerin yangına sebebiyet vermemeleri için temizlenmesine ilişkin Hesap Tetkik Komisyonu, Çevre Komisyonu ile Araştırma ve İnceleme Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
416 Topçu Mahallesi 1512., 1543. ve 1544. caddelerin kesiştiği kavşağa trafik lambası takılmasına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyonu ile Çevre Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
417 İstasyon Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesindeki City Hotel’in giriş ve etrafının yeniden düzenlenmesine ilişkin Çevre Komisyonu ile Araştırma ve İnceleme Komisyonları raporu.(Değiştirilmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


                    Meclis Başkanı                    Kâtip                              Kâtip
                   Enver DEMİREL                   Zeynep KAYA                       İmdat BAŞBİLEN


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 87
OTURUM: 3
05 AĞUSTOS 2015 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M:
418 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
419 Etimesgut Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren huzurevinde kalan sakinlerden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
420 Bağlıca Mahallesi imarın 48967 ada 2 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
421 İmarın 46074 ada 1 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
422 İmarın 40621 ada 3 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
423 Belediye Meclisinin 07/07/2015 tarih ve 386 sayılı kararı ile Zafer Koleji Spor Kulübü ile Belediyemiz arasında yapılacak olan ortak projenin uygulama alanında düzeltme yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu.(Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)
424 Belediyemiz tarafından düzenlenmesi planlanan 12. Uluslar arası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali içerisinde uygun görülecek bir günde “Yöresel Yemek Yarışması” düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
425 İlçemizdeki mezarlıkların temizlik, bakım ve onarımlarının yapılmasına ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Yaşlılar Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
426 Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Kent Konseyi Engelliler Meclisine kayıtlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocuklarına ve engelli öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapılmasına ilişkin Hukuk Tarifeler Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


         Meclis Başkanı                        Kâtip                               Kâtip
          Enver DEMİREL                  Zeynep KAYA                           İmdat BAŞBİLEN


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 88
OTURUM: 4
06 AĞUSTOS 2015 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:
427 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
428 Belediyemizin engelli vatandaşlarımızın taşınması hizmetinde kullanılmak üzere 1 adet Ford transit 16+1 aracı Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden alınmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
429 Göksu Mahallesi imarın 46469 ada 2 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
430 Bahçekapı Mahallesi imarın 46669 ada 1 ve 2 sayılı parsellerinde ve Park Alanlarında Etimesgut Askeri Hava Alanı Mania Planına göre tanzim edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
431 85126/1 ve 85074 nolu planlarda brüt nüfus yoğunluğu artışına yönelik tavsiye kararı alınmasına ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Komisyon raporu yeniden incelenmek üzere ilgili komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi.)
432 Bağlıca Mahallesi imarın 29, 30, 31 ve 32 sayılı adalarının bir kısmına dair 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
433 Etimesgut ilçesi 46082 ada 1, 46083 ada 1, 46327 ada 1, 47400 ada 1, 47400 ada 2, 47401 ada 1, 47402 ada 1, 47403 ada 1, 47403 ada 2 ve 47405 ada 1 parsellerini kapsayan 161.872 m² lik alanda Etimesgut Belediyesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
434 Bağlıca Mahallesi imarın 48967 ada 2 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)
435 İmarın 46074 ada 1 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
436 İmarın 40621 ada 3 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
437 26-30 Ağustos Zafer Haftası ve Malul Gaziler Haftası münasebetiyle TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı’na Meclis üyelerinden oluşturulacak bir heyetle ziyaret düzenlenmesine ilişkin Sağlık Komisyonu, Engelliler Komisyonu ile Araştırma ve İnceleme Komisyonları müşterek raporu. (Ekleme yapılmak şartıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
438 İlçemizde akülü araba kullanan engelli vatandaşlarımızın araçlarını şarj edebilmeleri için uygun görülecek parklarda şarj istasyonları kurulmasına ilişkin Engelli Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
439 Belediye Meclis Üyesi Sayın Fuat YILDIRIM’ın 06/08/2015 tarihinde ki meclis toplantısına katılamayacaklarından izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Necmi BULUT’un sözlü önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

           Meclis Başkanı                   Kâtip                                Kâtip
           Enver DEMİREL                   Zekai  ARSLAN                       İmdat BAŞBİLENT.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 89
OTURUM: 5
07 AĞUSTOS 2015 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:
440 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
441 Etimesgut Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren huzurevinde kalan sakinlerden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
442 İstasyon Mahallesinde bulunan Alpaslan Türkeş Parkı içindeki piknik yerlerinin daha modern bir hale getirilmesine ilişkin Çevre Komisyonu ile Araştırma ve İnceleme Komisyonu müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


                   Meclis 1. Başkan V.                 Kâtip                            Kâtip
                  Mesut ŞAHİNGÖZ                  Zeynep KAYA                       İmdat BAŞBİLEN

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.