2015 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 95
OTURUM: 1
01 EKİM 2015 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:
490 Araçlara takılan “abart eksoz” nedeniyle oluşan gürültü kirliliğinin önüne geçilmesiyle ilgili girişimlerde bulunulması.(Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
491 “24 Kasım Öğretmenler Günü” münasebetiyle ilçemizde görev yapan öğretmenlere yönelik yemekli program düzenlenmesi.(Halkla İlişkiler Komisyonu, Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
492 “10-16 Kasım Atatürk Haftası” münasebetiyle ilçemizde yaşayan engelli, yaşlı ve gazi vatandaşlarımızın katılımlarıyla Anıtkabir ziyareti programı düzenlenmesi.(Eğitim Kültür Komisyonu, Hesap Tetkik Komisyonu ile Engelliler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
493 Görme Engelli vatandaşlarımıza yönelik “Braille (Kabartma) Alfabe Kursu” açılması. (Engelliler Komisyonu ile Eğitim Kültür Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
494 “12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü” münasebetiyle Belediye personellerine ve vatandaşlarımıza doğal afetlere karşı hazırlıklı olmaları maksadı ile eğitim verilmesi.(Araştırma ve İnceleme Komisyonu ile Eğitim Kültür Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
495 Kent Konseyi bünyesinde bulunan kütüphanemizde görme engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın kullanımına yönelik “Sesli Kütüphane” kurulması.(Engelliler Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
496 “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası” münasebetiyle ilçemizde yaşayan lösemili çocuklar ve ailelerine yönelik moral ve motivasyon arttırıcı program ve etkinlikler düzenlenmesi.(Sağlık Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
497 “29 Eklim-4 Kasım Kızılay Haftası” münasebetiyle “Kan Verme” etkinliklerinin düzenlenmesi.( Araştırma ve İnceleme Komisyonu, Bütçe ve Plan Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
498 Tunahan Mahallesi Bülent Ecevit Parkının aydınlatmasında gerekli düzenlemelerin yapılması.(Çevre Komisyonu ile Emlak İstimlak Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
499 “20 Kasım Çocuk Hakları Günü” münasebetiyle çocuk istismarı ve çocuk işçilerle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik program ve etkinlikler düzenlenmesi.(Sosyal Hizmetler Komisyonu, Gençlik Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
500 “9 Kasım Organ Nakli Haftası” münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesi. (Sağlık Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
501 Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali METİN’in 2015 Ekim ayında yapılacak olan meclis toplantılarına katılamayacaklarından izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Metin ÇEVRİM’in yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
502 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
503 Belediyemizin 2016 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Bütçe ve Plan Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.)
504 Eryaman Mahallesi imarın 45924 ada 3 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
505 İlçemiz Şehit Osman Avcı Mahallesi 2647 sokak ve Safir Rezidans arasındaki alanın ağaçlandırılmasına ilişkin Çevre Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)  
506 13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşu münasebetiyle belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 
         Meclis Başkanı                        Kâtip                           Kâtip
         Enver DEMİREL                   Zeynep KAYA                       İmdat BAŞBİLEN
T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 96
OTURUM: 2
02 EKİM 2015 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M:
507 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
508 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün hizmet alanı içerisinde bulunan 5 adet yeşil alana isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
509 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine istinaden 2016 Mali Yılı Bütçe Döneminde Nikah akitlerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
510 Yapracık Mahallesinde doğalgaz kullanma taleplerinin değerlendirilmesi için Regülatör İstasyon yerinin bedelsiz tahsis edilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.( Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Emlak İstimlak Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
511 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
512 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Belediyemizde staj yapacak öğrencilere eğitim semineri verilmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
513 Elvan Mahallesi 1824. Sokak ta bulunan ve 46004 ile 46006 adalar arasında kalan yapımı belediyemizce devam eden çocuk bahçesinin kenarında bulunan gecekonduların yıkılmasına ilişkin Emlak İstimlak Komisyonu, Araştırma ve İnceleme Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

           Meclis Başkanı                   Kâtip                              Kâtip
           Enver DEMİREL                   Zeynep KAYA                       İmdat BAŞBİLEN

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 97
OTURUM: 3
05 EKİM 2015 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M:
514 Belediye Meclis Üyeleri Sayın Birol MERMER ve Ali YURT’un 05/10/2015 tarihinde yapılacak olan meclis toplantısına katılamayacaklarından izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Necmi BULUT’un yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
515 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. .(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
516 Ekim ayının ikinci pazartesi başlayan Ahilik Haftası münasebetiyle belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Tüketiciyi Koruma ve Esnaf Sanatkarlar Komisyonu ile Araştırma ve İnceleme Komisyonları müşterek raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
517 21 Ekim Gazeteciler Bayramı münasebetiyle belediyemizce program düzenlenmesine ilişkin İnsan Hakları Komisyonu, Hesap Tetkik Komisyonu ile Tüketiciyi Koruma ve Esnaf Sanatkarlar Komisyonları müşterek raporu. .(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
518 16 Ekim Dünya Gıda Günü münasebetiyle vatandaşlarımızı tüketici hakları ve bilinçli gıda tüketimi hakkında bilgilendirmek amacıyla program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Sağlık Komisyonu ile Tüketiciyi Koruma ve Esnaf Sanatkarlar Komisyonları müşterek raporu. .(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


      Meclis Başkanı                     Kâtip                                 Kâtip
      Enver DEMİREL                   Zeynep KAYA                       İmdat BAŞBİLEN
T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 98
OTURUM: 4
06 EKİM 2015 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:
519 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
520 Belediyemizin 2016 yılı Performans Program Planına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)   
521 Ahimesut Mahallesi imarın 46156 ada 6 ve 7 sayılı parsellerine ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
522 İstasyon Mahallesi imarın 45468 ada 11 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)                      Meclis Başkanı                     Kâtip                          Kâtip
         Enver DEMİREL              İmdat BAŞBİLEN                Şinasi DÜNDAR
 
T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 99
OTURUM: 5
07 EKİM 2015 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:
523 Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali YURT’un 07/10/2015 tarihinde yapılacak olan meclis toplantısına katılamayacağından izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi (Meclis 1. Başkan Vekili) Sayın Mesut ŞAHİNGÖZ’ün yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
524 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
525 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine istinaden 2016 Mali Yılı Bütçe Döneminde Nikah akitlerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
526 Yapracık Mahallesinde doğalgaz kullanma taleplerinin değerlendirilmesi için Regülatör İstasyon yerinin bedelsiz tahsis edilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Emlak İstimlak Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)
527 Belediyemizce vatandaşlarımıza ve belediye personellerimize enerji tasarrufuyla ilgili program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Çevre Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)         Meclis 1. Başkan V.             Kâtip                                  Kâtip
         Mesut ŞAHİNGÖZ               Zeynep KAYA                       İmdat BAŞBİLEN

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 100
OTURUM: 6
08 EKİM 2015 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:
528 Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali YURT’un 08/10/2015 tarihinde yapılacak olan meclis toplantısına katılamayacağından izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Necmi BULUT’un yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
529 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
530 Ayyıldız Mahallesi imarın 48323 ada 1 ve 2 sayılı parsellerine ait 1/1000 ölçekli  UİP değişikliği ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
531 Eryaman Mahallesinde belediyemize ait olan Seyir Tepesi Parkı bölgesine ağaç dikilmesine ilişkin Çevre Komisyonu ile Emlak İstimlak Komisyonları müşterek raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)  
Belediyemizin 2016 Mali yılı Bütçesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu.(Görüşmelere devam edildi.)


         Meclis Başkanı                        Kâtip                             Kâtip
         Enver DEMİREL                   Zeynep KAYA                       İmdat BAŞBİLEN


 
T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 101
OTURUM: 7
09 EKİM 2015 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 17:00


G Ü N D E M:
532 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar veridi)
533 Ahimesut Mahallesinde, imar planında “Dini Tesis Alanı” olarak ayrılan 3.372 m² lik yüzölçümlü 48815 ada 2 sayılı parselin “Dini Tesis Alanı (cami)” olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesine bedelsiz devrine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar veridi.)
Belediyemizin 2016 Mali yılı Bütçesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu.(Görüşmelere devam edildi.)

               Meclis Başkanı                  Kâtip                               Kâtip
               Enver DEMİREL               Zeynep KAYA                        İmdat BAŞBİLENT.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 102
OTURUM: 8
12 EKİM 2015 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 17:00


G Ü N D E M:
534 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
535 Belediye Meclis Üyesi Sayın Birol MERMER’in 12/10/2015 tarihinde yapılacak olan meclis toplantısına katılamayacağından izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Necmi BULUT’un yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
Belediyemizin 2016 Mali yılı Bütçesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu. (Görüşmelere devam edildi.)
 
              Meclis Başkanı                  Kâtip                               Kâtip
               Enver DEMİREL               Zeynep KAYA                        İmdat BAŞBİLEN


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 103
OTURUM: 9
13 EKİM 2015 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 17:00

G Ü N D E M:
536 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
537 Şehitali Mahallesi tp. 1445, 1446, 1499, 1500, 1501,1503, 1514, 1515, 1737, 1781, 1782, 2170, 2194 ve 2023 sayılı parsellerine ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
538 Ahimesut Mahallesi imarın 46156 ada 6 ve 7 sayılı parsellerine ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
539 İstasyon Mahallesi imarın 45468 ada 11 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
540 Ayyıldız Mahallesi imarın 48323 ada 1 ve 2 sayılı parsellerine ait 1/1000 ölçekli  UİP değişikliği ve tavsiye nitelikli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
Belediyemizin 2016 Mali yılı Bütçesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu.(Görüşmelere devam edildi.)
    
                Meclis Başkanı                    Kâtip                                 Kâtip
               Enver DEMİREL                 Zeynep KAYA                        İmdat BAŞBİLEN


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 104
OTURUM: 10
14 EKİM 2015 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 17:00

G Ü N D E M:
541 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
542 Belediyemizin 2016 Mali yılı Bütçesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu.(Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde görüşülüp karara bağlanmıştır.)

         Meclis Başkanı                    Kâtip                                 Kâtip
          Enver DEMİREL               Zeynep KAYA                        İmdat BAŞBİLEN
VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.