2016 Yılı OCAK Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 115
OTURUM: 1
04 OCAK 2016 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M:
1 Topçu Mahallesi Şehit Ender Alper Sokağın kaldırım taşlarının yapılması.(Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
2 Eryaman Mahallesi 45793 nolu parsel imar planında piknik alanı olarak geçen bölgenin imar planına uygun şekilde düzenlemesi. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
3 İstasyon Mahallesinde bulunan Tren İstasyonun alt geçit girişinde kış mevsiminde biriken suların önüne geçilmesi.(Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
4 Devrim Şehidi Mustafa Kubilay’ın isminin ilçemizde yeni yapılacak olan bir parka verilmesi. (Çevre Komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verildi.)
5 İlçemizdeki mahalleler arasında sosyo-kültürel ve ekonomik bağ kurulması.(Araştırma ve İnceleme Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
6 Süvari Mahallesi 1762. sokakta ki kaldırım ve merdivenlerin yenilenmesi. (Araştırma ve İnceleme Komisyonu ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
7 İlçemizde faaliyet gösteren Erkek Berberi ve Bayan Kuaförlerinin yasa ve mevzuatlar çerçevesinde denetlenmesi.(Tüketiciyi Koruma Esnaf ve Sanatkarlar komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
8 İlçe sınırlarımız içerisindeki site ve apartman yönetimlerini “Kat Mülkiyeti Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” konusunda bilgilendirilmesi.(Emlak İstimlak Komisyonu ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
9 İlçe sınırlarımız içerisinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlere Led Ekran yapılması. (Çevre Komisyonu, Araştırma ve İnceleme Komisyonu ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
10 Topçu Mahallesi ve 30 Ağustos Mahallerin yüksek yerlerindeki binalara suların ulaşamamasıyla ilgili sorunun çözülmesi. (Araştırma ve İnceleme Komisyonu ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
11 Güzel Konuşma programı ve Tekerleme yarışması düzenlenmesi.(Halkla İlişkiler Komisyonu, Eğitim Kültür Komisyonu ile Araştırma ve İnceleme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
12 Belediyemizce geleneksel hale getirilen engelli ve ailelerine yönelik tatil etkinliklerinin bu yıl içinde de gerçekleştirilmesi.(Engelliler Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
13 Belediyemize ait sosyal tesislerimizde vatandaşlarımızı geliştirip, bilgilendirmeye yönelik sohbetler düzenlenmesi.( Eğitim Kültür Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
14 Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali METİN’in 2016 Ocak ayında yapılacak olan meclis toplantılarına katılamayacaklarından izinli sayılmasını isteyen Meclis Başkanı Sayın Enver DEMİREL’in sözlü önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
15 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.
16 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Belediyemizin 2015 yılına ait Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi için Belediye Meclisi içinden 3 veya 5 kişiden oluşmak üzere denetim Komisyonu kurulması için üye seçilmesi ve seçilecek bu üyelere ödenecek ücretin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Yapılan gizli oylama neticesinde Belediye Meclis Üyeleri Sayın Arif ÇELİK, Ahmet BIYIK, Necmi BULUT, Elif ÖZAY ve Nizam YETİŞİR Denetim Komisyon Üyeliklerine seçilmişlerdir.)
17 Ahimesut Mahallesi 46100 adada bulunan 23307 m² lik ağaçlandırma alanına isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
18 2016 Mali Yılı Bütçe döneminde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine istinaden Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesinde satılacak olan matbu evrak satış bedellerinin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
19 2016 Mali Yılı Bütçe döneminde Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce uygulanacak maktu para ceza oranlarının tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
20 Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuza uygun hazırlanan “Etimesgut Belediyesi Evsel Katı Atık Tarife Raporunda” belirlenen tarifelerin 2016 Mali Yılı Bütçe Döneminde uygulanmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)   
21 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereği memur kadrolarında iptal-ihtas yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
22 Belediyemizde 2016 yılı içerisinde tam zamanlı ve kısmi zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)


                       Meclis Başkanı                      Kâtip                                  Kâtip
                    Enver DEMİREL                      Zeynep KAYA               İmdat BAŞBİLENT.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 116
OTURUM: 2
05 OCAK 2016 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M:
23 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
24 Ahimesut Mahallesi imarın 46116 ada 3 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
25 Göksu Mahallesi imarın 46458 ada 7 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
26 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 2016 yılında uygulanacak ücret tarifelerinin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
27 Mülkiyeti Belediyemize ait İstasyon Mahallesi 47439 ada 3 sayılı parselindeki binanın Anka Teknoloji Üniversitesi talebi üzerine, Belediyemiz ve Anka Teknoloji Üniversitesi arasında bedelli devir protokolü düzenlenmesine ve imzalanması için Belediye Başkanlığına ve Emlak İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
28 Fatih Sultan Mahallesi imarın 47106 ada1 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)
29 Belediyemizin hasta nakil aracının sayısının arttırılmasına ilişkin Sağlık Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
30 Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili hazırlanan Sosyal Yardım Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
31 Yapracık Toki Konutlarının bulunduğu cadde ve sokaklarda temizlik işlerinin yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
32 Süvari Mahallesi 1706 ile 1725 sokaklar arasında yer alan Almina Parkı ile ilgili düzenlemeler yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

                   Meclis Başkanı                         Kâtip                                    Kâtip
                 Enver DEMİREL               Zeynep KAYA                        İmdat BAŞBİLEN


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 117
OTURUM: 3
06 OCAK 2016 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M:
33 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.
34 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden araç alımına ilişkin Başkanlık Yazısı.(Bütçe ve Plan Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
35 Süvari Mahallesinde ki Süvari Sokağın dik olması nedeniyle sokağın her iki tarafına merdiven yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
36 Belediyemize ait sosyal tesislerde daha iyi hizmet sunmak amacıyla sosyal tesislerimizi kullanan vatandaşlarımıza memnuniyet anketi yapılmasına ilişkin İnsan Hakları Komisyonu, Spor Komisyonu ile Gençlik Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
37 Belediye Hizmet Binası içerisinde ki bay ve bayan mescidinin yenilenmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
38 Konusu Etimesgut da geçen “Kısa Film” yarışması düzenlenmesine ilişkin Gençlik Komisyonu ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
39 İlçe sınırlarımız içerisinde ki sesli uyarı sistemleri arızalı olan trafik lambalarının tespit edilmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyonu, Çevre Komisyonu ile Engelliler Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
40 22 Aralık-5 Ocak Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü münasebetiyle anma program düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyonu ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
41 Belediyemiz sosyal tesislerinde sunulan spor aktivitelerinden faydalanan ilçemizde yaşayan engelli, gazi ve şehit yakınlarından alınan ücretlerde indirim yapılmasına ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyonu, Engelliler Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
42 Kış mevsimi münasebetiyle üzücü kazaların yaşanmaması için doğalgaz ve soba kullanımına yönelik vatandaşlarımızı bilgilendirilmesine ilişkin Çevre Komisyonu ile Eğitim Kültür Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

                   Meclis Başkanı                      Kâtip                                  Kâtip
                    Enver DEMİREL                      Zeynep KAYA             İmdat BAŞBİLEN

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 118
OTURUM: 4
07 OCAK 2016 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M:
43 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
44 Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personellerine 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 572.00 TL fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
45 Mülkiyeti Belediyemize ait 48137 ada ve 4 sayılı parseli ile Belediyemizin hissesi bulunan 48137 ada ve 2 sayılı parsellerin Hazineye ait taşınmazlar ile trampa yapılabilmesi için Ankara Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Daire Başkanlığı ile gerekli işlemlerin yürütülebilmesiyle ilgili Başkanlık Makamına ve Emlak İsitimlak Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Emlak İstimlak Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
46 2016 Mali Yılı Bütçe döneminde Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce uygulanacak maktu para ceza oranlarının tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
47 Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuza uygun hazırlanan “Etimesgut Belediyesi Evsel Katı Atık Tarife Raporunda” belirlenen tarifelerin 2016 Mali Yılı Bütçe Döneminde uygulanmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)
48 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereği memur kadrolarında iptal-ihtas yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
49 Belediyemizde 2016 yılı içerisinde tam zamanlı ve kısmi zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
50 Mülkiyeti Belediyemize ait İstasyon Mahallesi 47439 ada 3 sayılı parselindeki binanın Anka Teknoloji Üniversitesi talebi üzerine, Belediyemiz ve Anka Teknoloji Üniversitesi arasında bedelli devir protokolü düzenlenmesine ve imzalanması için Belediye Başkanlığına ve Emlak İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)
51 Vatandaşlarımıza tüketici haklarındaki yeni gelişmelerden ve tüketim bilinci oluşturmak amacıyla bilgi verilmesine ilişkin Tüketiciyi Koruma Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


                    Meclis Başkanı                      Kâtip                                  Kâtip
                    Enver DEMİREL                      Zeynep KAYA               İmdat BAŞBİLENT.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 119
OTURUM: 5
08 OCAK 2016 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:
52 Geçen toplantıya ait tutanak özeti.
53 Yapracık Mahallesi imarın 48067 ada 1 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
54 Eryaman Mahallesi imarın 18700 ada 1 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
55 Ahimesut Mahallesi imarın 46116 ada 3 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
56 Göksu Mahallesi imarın 46458 ada 7 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
57 Mülkiyeti Belediyemize ait 48137 ada ve 4 sayılı parseli ile Belediyemizin hissesi bulunan 48137 ada ve 2 sayılı parsellerin Hazineye ait taşınmazlar ile trampa yapılabilmesiyle ilgili Ankara Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Daire Başkanlığı ile gerekli işlemlerin yürütülebilmesi için Başkanlık Makamına ve Emlak İsitimlak Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Emlak İstimlak Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
58 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden araç alımına ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
59 Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personellerine 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 572.00 TL fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
60 Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Aile Yaşam Merkezlerinden yararlanan vatandaşların çocuklarını bırakmaları için çocuk oyun alanları hizmetlerine ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyonu ile Çevre Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
61 Sokak hayvanları için yapılan barınakların elden geçirilmesine ilişkin Çevre Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


      Meclis Başkanı                         Kâtip                               Kâtip
       Enver DEMİREL                     Şinasi DÜNDAR                       İmdat BAŞBİLEN

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.