2016 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

    Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 21.maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04 NİSAN 2016 Pazartesi günü Saat 18.00’da Başkanlık binasında bulunan Belediye Meclis Salonunda NİSAN ayı toplantısını başlatacaktır.

    Kamuoyuna duyurulur.                                                                                                                              Enver DEMİREL
                                                                                                                           Belediye Başkanı

G Ü N D E M:

1.    Geçen toplantıya ait tutanak özeti.

2.    Belediye Meclisi içinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği Belediye Meclisi çalışmalarına yardımcı olmak üzere İhtisas Komisyonları oluşturulması ve bu Komisyonlara üye seçilmesi, seçilen bu üyelerin görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.

3.    Belediye Meclisi içinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereği 3 Daimi Encümen Üyesi seçilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.

4.    Belediye Meclisi içinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereği 2 Meclis Başkan Vekili ile 4 Divan Kâtibinin seçilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.

5.    5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Belediye Meclisinin 04/01/2016 tarih ve 16 sayılı kararı ile kurulan Denetim Komisyonunca Belediyemizin 2015 yılına ait Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi ile ilgili hazırlanan raporun Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği Meclis Başkanlığına sunulması ve Meclisin bilgilendirilmesi.

6.    Fevziye Mahallesi Köy Gelişim Projesi kapsamında Mera Vasfından çıkarılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.

7.    Park ve Bahçeler Müdürlüğünün hizmet alanı içerisinde bulunan 2 adet yeşil alan ve park alanlarına isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.

8.    “Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı” kapsamında Belediyemizce hazırlanan projenin kabul edilmesi durumunda Ankara Kalkınma Ajansı ile yapılacak olan sözleşmenin imzalanması için Belediye Başkan Yardımcısı Recai UÇAR’a yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.

9.    Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 5. 7. ve 11. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b 48. ve 49. maddeleri gereğince iptal ihdas cetvelleri ile Yapı Kontrol Müdürlüğünün kurulmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.

10.    Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin yönetmelik ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b 48. ve 49. Maddeleri gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esaslarına dair yönetmelik değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.

11.    Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünce Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden ihtiyaç fazlası 5 (beş) adet hasta nakil aracının bedelsiz devrine ilişkin Başkanlık Makamına ve ilgili birim müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 
12.    Eryaman Mahallesi imarın 45917 ada 2 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu.

13.    İstasyon Mahallesi 2314. sokakta bordür ve kaldırım çalışmalarının yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon raporu.

14.    10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımız ile ailelerine yönelik programlar düzenlenmesine ilişkin Engelliler Komisyon raporu.

15.    7-13 Nisan Dünya Sağlık Günü münasebetiyle vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla el broşürü dağıtılmasına ilişkin Sağlık Komisyon raporu.

16.    Aileleri bilinçlendirmeye, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine ve gençlerin sosyal hayata olumlu bakmalarını sağlamak amacıyla çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenmesine ilişkin İnsan Hakları Komisyonu ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek raporu.

17.    Topçu Mahallesinde ki Çarşamba Pazarının üstünün vatandaşlardan gelen talepler üzerine kapatılmasıyla ilgili gerekli araştırmaların yapılmasına ilişkin Çevre Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu.

18.    İlçemizde modern, sağlıklı ve temiz Pazar yerleri için pazarcı esnafının bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik toplantı yapılmasına ilişkin Eğitim Kültür Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonları müşterek raporu.

19.    Ülkemizde son dönemlerde yaşanan terör olayları sonucu şehit düşen asker ve polislerimiz için program düzenlenmesine ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyonu, Araştırma ve İnceleme Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu.

20.    Aşıklar Gecesi düzenlenmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu.

21.    15-21 Nisan Malazgirt Haftası münasebetiyle program düzenlenmesine ilişkin Halkla İlişkiler Komisyonu, Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Eğitim ve Kültür Komisyonları müşterek raporu.

22.    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle programlar düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonları müşterek raporu.

23.    İlçemizde toplanan çöplerin geri dönüşüm yoluyla çevreye ve milli ekonomiye katacağı yararlarla ilgili vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Tüketiciyi Koruma Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu ile Çevre Komisyonları müşterek raporu.

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.