85272 PARSELASYON PLANI
İ L A N
ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
(Plan ve Proje Müdürlüğü’nden)

    Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85272’Nolu parselasyon planı, Belediye Encümenimizin 19.01.2016 tarih ve 78/114 sayılı kararıyla uygun bulunan, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.04.2016 tarih ve 1025/2286 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince 28.04.2016 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır..
    85272 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:
    Kutugün (Çayyolu) 780, 781, 783, 909, Erler Mahallesi 42398/2- 42399/12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42400/ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ,33, 34- 42401/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18- 42404/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14- 42405/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18- 42406/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32-42407/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42408/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-  42409/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- 42410/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- 42411/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42412/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31- 42413/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, - 42414/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31- 42415/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15- 42416/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- 42417/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8- 42418/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8- 42419/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- 42420/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15- 42421/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30- 42422/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27- 42423/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25- 42425/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11- 42426/1, 2, 3, 4, 5, 6- 42427/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42428/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10- 42429/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27- 42430/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10- 42431/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24- 42432/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42433/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42434/1- 42435/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18- 42436/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22- 42437/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-42438/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22- 42439/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18- 42440/1- 42441/1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26- 42442/1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-42443/1- 42444/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- 42445/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26-42446/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22- 42447/1- 42448/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38- 42449/1- 42450/1- 42451/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42452/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-42453/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12- 42454/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-42455/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-42650/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38-42651-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14- 42652/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12- 42653/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26- 42654/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32-42655/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42656/1- 42658/1, 2-42659/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22-42660/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13- 42661/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-42662/1-42663/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-42664/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-42665/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-42666/1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34- 42667/1- 42668/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24- 42669/11, 12, 13, 14, 15- 42676/7, 8, 9, 10, 11- 42677/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24- 42678/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- 42679/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- 42680/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, - 42685/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -44987/1, - 44988/1,-44989/1- Ekilemez Arazi, Yol, Yeşil Alan, Park ve Karayolları Genel Müdürlüğünce yol için kamulaştırılan  ve tapu kütükleri kapatılan 472 ile 473'nolu parsellerin uygulamada içinde kalan kısımları.   
    İlgililere ilanen duyurulur
                                                                                                                              
                                                                                                                     Plan ve Proje Müdürlüğü     

    

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.