2017 Yılı Nisan Ayı Gündemi

BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

    Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21.maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03 NİSAN 2017 Pazartesi günü Saat 18.00’da Başkanlık binasında bulunan Belediye Meclis Salonunda NİSAN ayı toplantısını başlatacaktır.

    Kamuoyuna duyurulur.


                                                                                                                          Enver DEMİREL
                                                                                                                        Belediye Başkanı
G Ü N D E M:

1.    Geçen toplantıya ait tutanak özeti.

2.    Belediye Meclisi içinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereği 3 Daimi Encümen Üyesi seçilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.

3.    Belediye Meclisi içinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği Belediye Meclisi çalışmalarına yardımcı olmak üzere İhtisas Komisyonları oluşturulması ve bu Komisyonlara üye seçilmesi, seçilen bu üyelerin görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.

4.    5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Belediye Meclisinin 02/01/2017 tarih ve 10 sayılı kararı ile kurulan Denetim Komisyonunca Belediyemizin 2016 yılına ait Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi ile ilgili hazırlanan raporun Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği Meclis Başkanlığına sunulması ve Meclisin bilgilendirilmesi.

5.    Belediyemizin 2016 yılına ait Faaliyet Raporuna ilişkin Başkanlık Yazısı.

6.    Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünün hizmet alanı içerisinde bulunan 6 adet park ve yeşil alana isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.

7.    Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş’nin talebi üzerine ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan 5 adet trafo alanının 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesine istinaden Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş’ye (TEDAŞ) 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.

8.    Belediyemiz sınırları içerisinde kalan meskun alanlarda ki evsel atıklar dışında oluşan inşaat atığı, moloz v.b. atıkların atılmasından alınacak ücretin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı.

9.    Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) konusunda tüketicilerin bilinçlendirilmesi amacıyla el broşürleri bastırılmasına ilişkin Tüketiciyi Koruma Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.

10.    04-10 Nisan Polis Haftası olması münasebetiyle çeşitli programlar düzenlenmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyonu raporu.

11.    Süvari Mahallesi 1706. sokağın dik olması sebebiyle sokağın bir kısmına merdiven yapılmasına ilişkin Çevre Komisyonu raporu.

12.    15-21 Nisan Malazgirt Haftası olması münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyonu raporu.

13.    14-20 Nisan Kutlu Doğum Haftası olması münasebetiyle çeşitli programlar düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyonu raporu.

14.    Elvan Mahallesi 1828. Sokakta ki 48, 50 ve 52 nolu gecekonduların Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında imkanlar ölçüsünde değerlendirilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporu.

15.    Oğuzlar Mahallesi imarın 47934 ada 1 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu.

16.    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu.

17.    Nostaljik açık hava sinema etkinlikleri düzenlenmesine ilişkin Halkla İlişkiler Komisyonu ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek raporu.

18.    İlçemizin tarihi emanetlerinden olan Atatürk Çeşmesinin gerçek kaynak suyuna kavuşturulması amacıyla çalışmaların başlatılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Çevre Komisyonları müşterek raporu.

19.    Spora ve sporcuya teşvik amacıyla ilçe sınırlarımız içerisinde oturan başarılı sporcuların tespit edilerek çeşitli hediyeler verilmesine ilişkin Spor Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek raporu.

20.    Belediyemizin halkla iletişimini güçlendirmek amacıyla WhatsApp İhbar Hattı kurulmasına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyonu, Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Araştırma ve İnceleme Komisyonları müşterek raporu.

21.    01-07 Nisan Dünya Kanser Haftası olması münasebetiyle çeşitli programlar düzenlenmesine ilişkin Sağlık Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu.

22.    Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlendirilerek Etimesgut Belediyesi İl Bilge Erinç Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezinde kalan yaşlılarımıza göz, KBB, şeker ve tansiyon taramaları yapılmasına ilişkin Sağlık Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonları müşterek raporu.

23.    Okul çevresindeki seyyar satıcıların uzaklaştırılması için gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasına ilişkin İnsan Hakları Komisyonu, Gençlik Komisyonu ile Tüketiciyi Koruma Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonları müşterek raporu.

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.