2018 Yılı OCAK Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI

BİRLEŞİM: 245
OTURUM: 1
02 OCAK 2018 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
            G Ü N D E M:

1.    Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
2.    5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Belediyemizin 2017 yılına ait Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi için Belediye Meclisi içinden 3 veya 5 kişiden oluşmak üzere Denetim Komisyonu kurulması için üye seçilmesi ve seçilecek bu üyelere ödenecek ücretin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Yapılan gizli oylama neticesinde Belediye Meclis Üyeleri Sayın Cemal SATILMIŞ, Mesut ŞAHİNGÖZ, Ali DOĞAN, Ali YURT ve Ayten AKPINAR Denetim Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.)
3.    Belediyemizin şehirlerarası cenaze nakil iş ve işlemleri ile ilgili olarak; THY ile protokol imzalanması için Sağlık İşleri Müdürlüğüne ve ilgili Başkan Yardımcısına yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
4.    Belediye hizmetlerinde kullanılmak ve Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğüne verilmek üzere Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden araç alımına ilişkin Başkanlık Yazısı.(Bütçe ve Plan Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
5.    İlçe sınırlarımız içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yenidünyaya gelen çocuklarına “Doğum Paketi” verilmesine ilişkin alınan 05/09/2016 tarih ve 501 sayılı meclis kararının yeniden düzenlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
6.    Belediyemizde 2017 yılında tam zamanlı ve kısmi zamanlı olarak çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
7.    Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin yönetmelik ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 48. ve 49. maddeleri gereğince memur kadrolarında iptal-ihdas yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
8.    Belediyemize ait çeşitli iş makinelerinin ücret karşılığı kiralanmasından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
9.    İlçe sınırlarımız içerisinde spor müsabakalarında derece alan engelli öğrencilerimizin tespit edilmesi.(Engelliler Komisyonu ile Gençlik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
10.    Belediye Hizmet Binası önündeki Hikmet Özer Caddesi ile 2092. ve 2061. Sokakların kesiştiği Dörtyol ağzına trafik lambası ve uyarı levhaları konulmasıyla ilgili araştırmaların yapılması.(Çevre Komisyonu ile Araştırma ve İnceleme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
11.    İlçemiz parklarda sokak hayvanları için konulan su ve yemek kaplarının bakımlarının yapılması.(Çevre Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
12.    Tansiyon hastalıklarıyla ilgili ilçe halkımızı bilgilendirmeye yönelik seminerler düzenlenmesi.( Yaşlılar Komisyonu ile Sağlık Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
13.    İlçemiz okulları ve Belediyemiz desteğiyle “Kardeş Okullar” kampanyası düzenlenmesi,(Eğitim Kültür Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
14.    28 Şubat Sivil Savunma Günü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlenmesi. Sosyal Hizmetler Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
15.    Suyun insan sağlığındaki yeri ve önemi hakkında çeşitli programlar düzenlenmesi.(Hesap Tetkik Komisyonu ile Araştırma ve İnceleme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
16.    28 Şubat-1 Mart Vergi Haftası olması münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlenmesi.(Tüketiciyi Koruma Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
 

                   Meclis Başkanı                             Kâtip                                  Kâtip
               Enver DEMİREL                      Zeynep KAYA                         İmdat BAŞBİLENT.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI

BİRLEŞİM: 246
OTURUM: 2
03 OCAK 2018 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
            G Ü N D E M:

17. Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali METİN’in 03/01/2018 tarihinde ki meclis toplantısına katılamayacaklarından izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Metin ÇEVRİM’in yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
18. Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Değiştirilmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
19. 5393 sayılı Belediye Kanunun 23. ve 27. Maddelerine istinaden 07/12/2017 tarih ve 724 sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmek üzere Belediye Meclisine iadesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
20. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personellerine (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 648.00 TL fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Bütçe ve Plan Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)
21. Belediyemiz personelleri ve Meclis Üyeleri arasında bowling turnuvası düzenlenmesine ilişkin Spor Komisyonu raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

              Meclis 1.Başkan V.                             Kâtip                                  Kâtip
            Mustafa TİNÇ                        Zeynep KAYA                         İmdat BAŞBİLEN

            T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 247
OTURUM: 3
04 OCAK 2018 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
            G Ü N D E M:

22. Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’in 04-05-06/01/2018 tarihinde ki meclis toplantısılarına katılamayacaklarından izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Yaşar GÖKTAŞ’ın yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
23. Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali METİN’in 04/01/2018 tarihinde ki meclis toplantısına katılamayacaklarından izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Metin ÇEVRİM’in yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
24. Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
25. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/12/2017 tarih ve 2521 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 23. Maddesi gereğince stabilize yol teknik altyapı bedeli için alınacak ücret tarifesinin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
26. Aşağıyurtçu Mahallesi, Yerleşim ve Gelişim Alanı Uygulama İmar Planına ait 3.1 nolu plan notunun revize edilmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
27. Bahçekapı Mahallesi imarın 45909 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
28. İlçe sınırlarımız içerisinde yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş alanlarda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin f-1 hükmü gereğinde gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonu raporu.(Yeniden görüşülmek üzere ilgili komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.)
29. Ahimesut Mahallesi imarın 46164 ada 1 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonu raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
30. Kış mevsiminin gelmesiyle artan grip vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla el ilanları basılmasına ilişkin Sağlık Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
31. 14-18 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası olması münasebetiyle resim yarışması düzenlenmesine ilişkin Gençlik Komisyonu ile Araştırma ve İnceleme Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

                   Meclis Başkanı                             Kâtip                                  Kâtip
      Enver DEMİREL                      Zeynep KAYA                         İmdat BAŞBİLEN

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 248
OTURUM: 4
05 OCAK 2018 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M:

32. Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali METİN’in 05/01/2018-06/01/2018 tarihlerinde ki meclis toplantılarına katılamayacaklarından izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Metin ÇEVRİM’in yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
33. Geçen toplantıya ait tutanak özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
34. Şeyh Şamil Mahallesi Serdar Caddesi, 46272-46273-46271 adalar önünde bulunan 38.000 m² lik KAFKASLAR PARKI’nın isminin iptaline ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karara verildi.)
35. İlçe sınırlarımız içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yenidünyaya gelen çocuklarına “Doğum Paketi” verilmesine ilişkin alınan 05/09/2016 tarih ve 501 sayılı meclis kararının yeniden düzenlenmesine ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyonu raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
36. Belediye hizmetlerinde kullanılmak ve Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğüne verilmek üzere Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden araç alımına ilişkin Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
37. Belediyemizin şehirlerarası cenaze nakil iş ve işlemleri ile ilgili olarak; THY ile protokol imzalanması için Sağlık İşleri Müdürlüğüne ve ilgili Başkan Yardımcısına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
38. Belediyemizde 2017 yılında tam zamanlı ve kısmi zamanlı olarak çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
39. Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin yönetmelik ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 48. ve 49. maddeleri gereğince memur kadrolarında iptal-ihdas yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
40. Belediyemize ait çeşitli iş makinelerinin ücret karşılığı kiralanmasından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
41. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/12/2017 tarih ve 2521 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 23. Maddesi gereğince stabilize yol teknik altyapı bedeli için alınacak ücret tarifesinin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
42. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personellerine (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 648.00 TL fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
43. İlçemizdeki hava kirliliğinin engellenebilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Çevre Komisyonu ile Tüketiciyi Koruma Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
44. Alzheimer hastalığı ile mücadele konusunda ilçemizde yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Yaşlılar Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
45. Vatandaşlarımızı doğalgaz ve soba gazı zehirlenmelerine karşı gerekli uyarılarda bulunulmasına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyonu ile Çevre Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
46. İlçe sınırlarımız içerisindeki inşaat alanlarında hem halkımızın hem de çalışanlarının güvenlikleriyle ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyonu ile Emlak İstimlak Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı    Kâtip    Kâtip
Enver DEMİREL                      Zeynep KAYA                         İmdat BAŞBİLEN

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 249
OTURUM: 5
06 OCAK 2018 – CUMARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 10:00
G Ü N D E M:

47. Belediye Meclis Üyesi Sayın Fuat YILDIRIM’ın 06/01/2018 tarihlerinde ki meclis toplantısına katılamayacaklarından izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Yaşar GÖKTAŞ’ın sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
48. Belediye Meclis Üyesi Sayın Nazlıgül AKTAŞ’ın 06/01/2018 tarihlerinde ki meclis toplantısına katılamayacaklarından izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Süleyman DOĞAN Yaşar GÖKTAŞ’ın sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
49. Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
50. 5393 sayılı Belediye Kanunun 23. ve 27. Maddelerine istinaden 07/12/2017 tarih ve 724 sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmek üzere Belediye Meclisine iadesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu.(Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)
51. İlçe sınırlarımız içerisinde yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş alanlarda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin f-1 hükmü gereğinde gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonu raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)
52. Aşağıyurtçu Mahallesi, Yerleşim ve Gelişim Alanı Uygulama İmar Planına ait 3.1 nolu plan notunun revize edilmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonu raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
53. Bahçekapı Mahallesi imarın 45909 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonu raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
54. İlçe sınırlarımız içerisindeki okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik değişen sınav sistemiyle ilgili olarak eğitim seminerleri düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyonu ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
55. Mevsiminde yetişen sebze ve meyvelerin tüketilmesi ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Tüketiciyi Koruma Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

Meclis 1.Başkan V.    Kâtip    Kâtip
Mustafa TİNÇ                        Zeynep KAYA                            İmdat BAŞBİLEN

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.