İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
0850 800 00 06
:
Ara
Menu

2010 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 97
OTURUM :   1
04 EKİM 2010 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M            

524-Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

525-Kurban Bayramında mezarlık ziyaretleri için otobüs seferleri düzenlenmesi ve ilçemizdeki mezarlıkların temizliklerinin yapılması.(Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

526-Kurban Bayramında kurban satış ve kurban satış yerlerinin daha temiz ve hijyenik olması için ilgili birimlerce gerekli önlem ve tedbirlerin alınması.(Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

527-İlçemizde imar planında spor tesisi olarak ayrılan yerlerin biran önce faaliyete geçirilmesi.(Spor ile Emlak İstimlak Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

528-Okul kantinlerinin daha sık denetlenerek gıda kontrollerinin yapılması ve engelli öğrencilerin okul içerisinde daha rahat edebilmeleri için gerekli dizaynların yapılması.(Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar ile Engelliler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

529-2-9 Aralık Mevlana Haftası münasebeti ile huzurevinde kalan yaşlılara yönelik Konya’ya gezi düzenlenmesi.(Yaşlılar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

530-Kurban Bayramından önce ihtiyaç sahibi fakir ailelerin çocuklarına giyim yardımı yapılması. (Bütçe ve Plan ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

531-Şaşmaz oto sanayi sitesi esnaf ve çalışanlarının sorunlarının araştırılması. (Araştırma İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

532-Gençlerin kitap okuma alışkanlıklarının kazandırılması için uygun görülecek kitapların dağıtılması. (Gençlik Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

533-Kurban Bayramında kurbanlarını kendileri kesmek isteyen vatandaşlarımıza yaralanma ve sakatlanmaları önlemek amacıyla kurban kesimi ile ilgili seminer düzenlenmesi. (Halkla İlişkiler ile Sağlık Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

534-Belediyemiz Judo takımına almış olduğu başarılardan dolayı uygun görülecek hediyeler verilmesi. (Spor Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

535-Mevcut parklarımıza kapalı alanlar yapılması yada Kent Konseyinde bu konuda hizmet verebilecek alan ayrılarak yaşlılarımıza sosyal alanlar oluşturulması. (Yaşlılar ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

536-24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesi.(Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

537-İlçemizdeki trafiğin rahatlaması ve daha hızlı işlemesi için trafik ışıklarının yanma sürelerinin yeniden düzenlenmesi. ( Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

538-Belediye Meclis Üyesi Sayın Halil HOTAMAN’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

539-Belediyemizin 2011 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Bütçe ve Plan Komisyonuna havalesine Oybirliğiyle karar verildi.)

540-2011 Mali Yılı Bütçe döneminde hayvan muayeneleri, aşılamaları ve müdahalelerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

541-İmarın 45885 ada 1 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah İsimlendirme Komisyon Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 98
OTURUM :   2
05 EKİM 2010 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M           

542-Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

543-Yapracık Mahallesi İmarın 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158, 159 ve 160 nolu adalarına ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

544-İstasyon Mahallesi imarın 48139 ada 1 sayılı parseli ile Fatih Sultan Mahallesi imarın 48110 ada 1 sayılı parseli 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

545-Engelli vatandaşlarımızın ulaşım imkânlarının artırılması ve rahat ulaşım sağlanması için trafik ışıklarının sesli ikaz sistemine geçilmesine ilişkin Engelliler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


546-İlçemizde imar planında açılmayan yolların açılarak imar planına uygun hale getirilmesine ilişkin Emlak İstimlâk Komisyon Raporu. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

547-Belediyemizce Kış aylarında araçlarda kışlık lastik ve zincir kullanılması konusunda vatandaşlarımıza tavsiyelerde bulunulmasına ilişkin Araştırma İnceleme Komisyon Raporu. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı                Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 99
OTURUM :   3
06 EKİM 2010 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M    

548-Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

549-Eryaman Mahallesi 45804 ada önünde bulunan yeşil alan ve Topçu Mahallesi 45748 ada önünde bulunan yeşil alana isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

550-13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşu yıldönümü münasebetiyle belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesi ayrıca ilçemizde yapılacak program ve etkinliklere iştirak edilmesine ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

551-14-20 Ekim Dünya Standartlar Günü (Tüketiciyi Koruma Haftası) münasebeti ile belediyemizce vatandaşlarımıza Tüketici Hakları ile ilgili seminer düzenlenmesine ilişkin Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

552-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesi ayrıca ilçemizde yapılacak programlara iştirak edilmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

553-Vatandaşlarımızın çevre bilincinin artırılması için seminer verilmesi ayrıca küresel ısınma ve temiz çevre ile ilgili de çeşitli afişler bastırılarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

554-Belediye Meclis Üyesi Sayın Bahadır Ersagun EVCİ’ nin 6 Ekim 2010 tarihinde izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

Meclis Başkanı                Katip            Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ        Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 100
OTURUM :   4
07 EKİM 2010 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M       

555- Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

556-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları uhdesinde bulunan 327 ve 328 nolu kadastro parselleri üzerinde bulunan yaklaşık 20.000 m2 alanın Kurban Satış ve Kurban Kesim yeri olarak belediyemizce ilgili kurumdan kiralanmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

557-Belediyemizde 657 ve 4857 sayılı yasaya tabi çalışan personellerin kadro iptal-ihdasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

558-Belediyemizce ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocuklarına uygun görülecek oyuncaklar dağıtılmasına ilişkin Bütçe ve Plan ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

559-Belediyemizce engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik 10 Kasım da Anıtkabir gezisi düzenlenmesine ilişkin Engelliler ile Yaşlılar Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

560-Belediye Meclis Üyesi Sayın Recep DOĞAN’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

561-Belediye Meclis Üyesi Sayın bahadır Ersagun EVCİ’ nin izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

562-Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

563-Belediye Meclis Üyesi Sayın Mustafa TİNÇ’ in izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 101
OTURUM :   5
08 EKİM 2010 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M                 

564-Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

565-31 Ekim Dünya tasarruf günü münasebetiyle Belediyemizce vatandaşlarımıza ve belediye personelimize enerji tasarrufuyla ilgili bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesine ilişkin İnsan Hakları ile Halkla İlişkiler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

566-İnşaat hafriyatlarının yönetmelikler doğrultusunda taşınması için ilgili birimlerce gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin Araştırma İnceleme ile İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

567-Belediyemizce gençler arasında satranç turnuvası düzenlenmesine ilişkin Gençlik ile Spor Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

568-Belediyemizce tarihi geçmemiş ve kullanılmayan ilaçlar için kampanya düzenlenerek toplanması ve toplanan bu ilaçların ihtiyaç sahibi hastalara doktor gözetiminde dağıtılmasına ilişkin Sağlık ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

569-Belediyemizde 657 ve 4857 sayılı yasaya tabi çalışan personellerin kadro iptal-ihdasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

570-Belediyemizin 2011 yılı Performans Program Planına ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Günal US

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 102
OTURUM :   6
09 EKİM 2010 – CUMARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 11:30
G Ü N D E M               

571- Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

Belediyemizin 2011 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu.( Görüşmelere devam edildi.)

Meclis 1. Başkan V.        Katip                               Katip
Seyit SARP                                Dilek KOÇ                     Cemalettin  DİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 103
OTURUM :   7
10 EKİM 2010 – PAZAR
AÇILIŞ SAATİ: 11:30
G Ü N D E M

572-Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Belediyemizin 2011 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu. (Görüşmelere devam edildi.)

Meclis 1. Başkan V.        Katip                               Katip
Seyit SARP                                Dilek KOÇ                     Cemalettin  DİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 104
OTURUM :   8
11 EKİM 2010 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 16:00
G Ü N D E M            

573-Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Belediyemizin 2011 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu. (Görüşmelere devam edildi.)


Meclis Başkanı            Katip            Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ        Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 105
OTURUM :   9
12 EKİM 2010 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 16:00
G Ü N D E M     

574-Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Belediyemizin 2011 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu. (Görüşmelere devam edildi.)

Meclis Başkanı                        Katip                                  Katip
Enver DEMİREL                      Dilek KOÇ                         Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 106
OTURUM :   10
13 EKİM 2010 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 15:00
G Ü N D E M                 

575-Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

576-Belediyemizin 2011 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği-oyçokluğu ile karar verildi.)

577- Belediye Meclis Üyesi Sayın Halil HOTAMAN’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

578- Belediye Meclis Üyesi Sayın Turgut KAYMAK’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

579- Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

Meclis Başkanı        Katip            Katip
Enver DEMİREL        Dilek KOÇ        Makbule SEVİNÇ

 

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org