İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
0850 800 00 06
:
Ara
Menu

2010 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 92
OTURUM :   1
01 EYLÜL 2010 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 17:00

G Ü N D E M          

472-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

473-Temyiz edilen Mahkeme Kararlarına dayalı icraların ertelenmesi için  2010 yılı içerisinde tek kalemde veya ayrı ayrı kullanılmak üzere 6.000.000,00 TL teminat mektubu kullanılması için Başkanlık Makamına ve ilgili Birim Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

474-5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesi Gereği gelecek yıllara Sari hizmet alımına ilişkin Başkanlık Yazısı. ( Destek Hizmetler Müdürlüğü araç kiralama, temizlik, yemek hizmetleri, makine teçhizat bakım ve onarım işleri ve personel hizmet alımı ) (Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

475-5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesi Gereği gelecek yıllara Sari hizmet alımına ilişkin Başkanlık Yazısı. ( Sivil Savunma Uzmanlığı Güvenlik Hizmeti Alımı ) (Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

476-30 Ağustos Mahallesi imarın 7998 ada 2 ve 3 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine yapılan itiraza ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

477-Altay ve Göksu Mahallesi imarın 47612 ada ve 45901 ile 45898 ada yanı yeşil alanların bir kısmına ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine yapılan itiraza ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)


478-İstasyon Mahallesi imarın 45463 ada 1,2,3,4,5 ve 6 sayılı parselleri ile imarın 45460 sayılı adanın doğusundaki otopark ve park alanında 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

479-Engelli vatandaşlarımızın ulaşım imkanlarının artırılması ve rahat ulaşım sağlanması için trafik ışıklarının sesli ikaz sistemine geçilmesi. (Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

480-İmar planında açılmayan yolların açılması.(Emlak İstimlak Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

481-Kış aylarında araçlarda kışlık lastik kullanılması hususunda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi. (Araştırma İnceleme Komisyonuna  havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

482-Belediyemizce ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocuklarına uygun görülecek oyuncaklar dağıtılması.(Bütçe ve Plan ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

483-Belediyemizce engelli vatandaşlarımıza yönelik 10 Kasım da Anıtkabir gezisi düzenlenmesi. (Engelliler ile Yaşlılar Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

484-Belediyemizce vatandaşlarımıza ve belediye personelimize enerji tasarrufuyla ilgili bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesi. (İnsan Hakları ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

485-13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşu yıldönümü münasebetiyle belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesi ayrıca merkezde yapılacak program ve etkinliklere iştirak edilmesi. (Sosyal Hizmetler komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

486-14-20 Ekim Dünya Standartlar Günü (Tüketiciyi Koruma Haftası) belediyemizce vatandaşlarımıza Tüketici Hakları ile ilgili seminer düzenlenmesi. (Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

487-İnşaat hafriyatlarının yönetmelikler doğrultusunda taşınması içi ilgili birimlerce gerekli önlemlerin alınması. (Araştırma İnceleme ile İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

488-Belediyemizce gençler arasında satranç turnuvası düzenlenmesi. (Gençlik ile Spor Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

489-Belediyemizce ilaç toplama kampanyası başlatılması. (Sağlık ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

490-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesi ayrıca ilçemizde yapılacak programlara iştirak edilmesi. (Eğitim Kültür Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

491-Belediyemizce vatandaşlarımızın çevre bilincinin artırılması için seminer verilmesi ve ayrıca küresel ısınmayla ilgili çeşitli afişler bastırılarak vatandaşlarımın bilgilendirilmesi. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Cemalettin DİNÇ


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 93
OTURUM :   2
02 EYLÜL 2010 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 17:00

G Ü N D E M                    

492-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

493-5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesi Gereği gelecek yıllara Sari
hizmet alımına ilişkin Başkanlık Yazısı. ( Park ve Bahçeler Müdürlüğü park, yeşil     
alan ve  rekreasyon alanlarının bakım onarım revizyon işleri ihalesi) (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


494-Topçu Mahallesi 45726-45727-45728 adalar arasında bulunan parka isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

495-Erler-1 Planlama Bölgesine ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu.(Yeniden incelenmek üzere ilgili komisyona iadesine oybirliğiyle karar verildi.)

496-19 Eylül Şehit ve Gaziler Günü ve Haftası münasebetiyle Belediyemizce Şehit ve Gazi ailelerine ziyarette bulunulmasına ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

497-01-07 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İlçemizdeki camilerin iç ve dış temizlik işlerinin ve diğer eksiklerin Belediyemizce talepler doğrultusunda yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 94
OTURUM :   3
03 EYLÜL 2010 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 17:00

G Ü N D E M                    

498-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

499-‘Okul Öncesi Eğitim Pilot Uygulama Projesi’ uygulamaya geçilmesi kapsamında, temsil ve ilzam yetkisinin ve uygulanacak projenin her türlü belgelerini yürütmesi ve İmzalanması için Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan ÜNAL’ a yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

500-Belediye Meclisinin 06/07/2010 tarih ve 394 sayılı kararı ile Belediyemize 1 adet aracın hibe edilmesine ilişkin Meclis kararının iptali ve bahse konu aracın Belediyemiz şirketi olan Ahikent Taah. Tic. Tek. Yat. LTD. ŞTİ. ne hibesi konusunda tavsiye kararı alınmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

501-İmarın 45885 ada 1 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

502-Temyiz edilen Mahkeme Kararlarına dayalı icraların ertelenmesi için  2010 yılı içerisinde tek kalemde veya ayrı ayrı kullanılmak üzere 6.000.000,00 TL teminat mektubu kullanılması için Başkanlık Makamına ve ilgili Birim Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Hukuk Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

503-5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesi Gereği gelecek yıllara Sari hizmet alımına ilişkin Hukuk Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu.( Destek Hizmetler Müdürlüğü araç kiralama, temizlik, yemek hizmetleri, makine teçhizat bakım ve onarım işleri ve personel hizmet alımı )(Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliğiyle   karar verildi.)

504-5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesi Gereği gelecek yıllara Sari hizmet alımına ilişkin Hukuk Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. ( Sivil Savunma Uzmanlığı Güvenlik Hizmeti Alımı) (Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliğiyle   karar verildi.)

505-1 Eylül Zabıta Teşkilatının kuruluşunun yıldönümü münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin İnsan Hakları Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

506-Vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin son kullanma tarihlerini ve ürün kalite kontrollerini yaparak alışveriş yapmalarıyla ilgili bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesine ilişkin Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyon Raporu.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 95
OTURUM :   4
04 EYLÜL 2010 – CUMARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M         

507-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

508-27 Eylül İtfaiye Haftası münasebetiyle Yangından korunma yollarıyla ilgili yangın tatbikatı yapılmasına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

509-2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında Belediyemizde staj yapacak öğrencilere eğitim semineri verilmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

510-Engelli ve Yaşlı vatandaşlarımız için dizayn edilmiş EGO otobüslerinin İlçemizde faaliyet göstermesine ilişkin Yaşlılar Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

511-Askere gidecek gençlere yönelik program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Hukuk Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

512-27 Eylül Dünya Turizm Haftası münasebetiyle İlçemize verilen ilk Ahi-Mesud isminin araştırılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

513-İlçemizde yoksul ailelerin yeni doğan çocuklarına yardım yapılmasına ilişkin Sağlık Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 96
OTURUM :   5
05 EYLÜL 2010 – PAZAR
AÇILIŞ SAATİ: 13:00

G Ü N D E M              

514-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

515-İlçemizde İmar Planı gereği kamulaştırılacak alanların biran önce kamulaştırılarak İmar Planına uygun hale getirilmesine ilişkin Emlak İstimlak Komisyon Raporu.(Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

516-Belediye Hizmet Binasında kullanılmakta olan asansörlerin görme engelliler için sesli uyarı sistemine geçmesine ilişkin Engelliler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

517-Mahalleler arası futbol turnuvası düzenlenmesine ilişkin Spor ile Gençlik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

518-Yeni okula başlayacak ve devam etmekte olan ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti yardımı yapılmasına ilişkin Bütçe ve Plan ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

519-‘Okul Öncesi Pilot Uygulama Projesi’ uygulamaya geçilmesi kapsamında, temsil ve ilzam yetkisinin ve uygulanacak projenin her türlü belgelerini yürütmesi ve imzalaması için Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan ÜNAL’ a yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

520-30 Ağustos Mahallesi imarın 7998 ada 2 ve 3 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine yapılan itiraza ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

521-Altay ve Göksu Mahallesi imarın 47612 ada ve 45901 ile 45898 ada yanı yeşil alanların bir kısmına ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine yapılan itiraza ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

522-İstasyon Mahallesi imarın 45463 ada 1,2,3,4,5 ve 6 sayılı parselleri ile imarın 45460 sayılı adanın doğusundaki otopark ve park alanında 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

523-Erler-1 Planlama Bölgesine ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

 

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org