İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
0850 800 00 06
:
Ara
Menu

2010 Yılı Kasım Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 107
OTURUM :   1
01 KASIM 2010 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M            

1-    580-Belediye Meclis Üyesi Sayın Turgut KAYMAK’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

2-    581-Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’ in izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

3-    582-Yaklaşmakta olan kış mevsiminden dolayı vatandaşlarımıza daha iyi hizmet  verebilmek ve mağdur olmamaları için belediyemizce gerekli tedbirlerin alınması.(Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

4-    583-3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle İlçemiz okullarında öğrenim gören Engelli öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda yardım yapılması ve ayrıca İlçemizdeki billboardlara günün önemine binaen afişler asılması. (Sosyal Hizmetler ile Engelliler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

5-    584-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan özellikle gıda ve piknik satış yerlerinin daha sık denetlenmesi. (Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

6-    585-27 Aralık İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif ERSOY’ un vefatının yıldönümü münasebetiyle ilçemiz okullarında öğrenim gören lise öğrencileri arasında İstiklal Marşını ezbere okuma yarışması düzenlenmesi. (Eğitim Kültür ile Gençlik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

7-    586-Belediyemizin gerek ekipman gerekse personel olarak doğal afetlere karşı hazırlıklı olup olmadığı konusunda birim amirleri tarafından yazılı ve görsel bilgilendirme yapılması. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

8-    587-Yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla ilçemizdeki hava kirliliğini en az seviyeye indirilmesi amacıyla gerekli önlem ve tedbirlerin alınması. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

9-    588-Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde bulanan imar planı gereği park, yeşil alan ve ağaçlandırma alanlarının biran önce faaliyete geçirilmesi. (Çevre ile Emlak İstimlak Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

10-    589-Belediyemizce gençler arasında voleybol turnuvası düzenlenmesi. (Spor Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

11-    590-Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde bulanan imar planı gereği sağlık alanı olarak ayrılan yerlerin biran önce faaliyete geçirilmesi. (Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

12-    591-Belediyemizce yaşlı ve kimsesi olmayan vatandaşlarımıza sağlık taraması yapılması.(Yaşlılar ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

13-    592-Eryaman Mahallesi Doğakent Sitesi sınırları içerisine yürüyüş alanı yapılması. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

14-    593-11 Aralık Dünya Astım Günü münasebetiyle Astım Hastalığı ve bu hastalıktan korunma yolları ile ilgili belediyemizce seminer düzenlenmesi. (Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

15-    594-10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle toplumumuzun bilinçlendirilmesi, İnsan Haklarına aykırılık ve oluşturulan unsur varsa tespit edilerek çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılması. (İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

16-    595-12-18 Aralık tutum yatırım ve Türk Malları haftası münasebetiyle vatandaşlarımıza yerli mallarının kullanılması ile ilgili bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesi. (Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

17-    596-2-9 Aralık Mevlana Haftası nedeni ile Mevlana’ nın fikir ve öğretilerinin yaygınlaştırılması amacıyla seminer veya konferans düzenlendirilmesi. (Eğitim Kültür Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

18-    597-16 Aralık Aşure günü münasebetiyle belediyemizce uygun görülecek yerde vatandaşlarımıza ve belediye personeline aşure dağıtılması. (İnsan Hakları İle Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek Havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

19-    598-5 Aralık Kadınlarımıza verilen Seçme ve Seçilme hakları ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması için seminer veya konferans düzenlenmesi. (İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

20-    599-Belediyemizce uygun görülecek alana Engelli vatandaşlarımızın faydalanması için Engelli Merkezi yapılması. (Emlak İstimlak ile İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

21-    600-2011 yılı uluslar arası olimpik yarışmalara yetişmesi için uygun görülecek bir yere atış poligonu yapılması. (Emlak İstimlak Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

22-    601-İlçemizde faaliyet gösteren internet cafelerin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda faaliyet göstermesi için belediyemiz ilgili birimlerince daha sık denetlenmesi. (Araştırma İnceleme ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

23-    602-27 Aralık Atatürk’ ün Ankara’ ya Gelişi münasebetiyle Belediyemizce halk koşusu düzenlenmesi. (Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

24-    603-Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

25-    604-Yapracık Mahallesi İmarın 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158, 159 ve 160 nolu adalarına ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi)

26-    605-İstasyon Mahallesi imarın 48139 ada 1 sayılı parseli ile Fatih Sultan Mahallesi imarın 48110 ada 1 sayılı parseli 1/1000 ölçekli UİP değişikliğinin Reddine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

Meclis Başkanı                Katip                Katip
Enver DEMİREL                Makbule SEVİNÇ        Günal US
T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 108
OTURUM :   2
02 KASIM 2010 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M              

27-    606-Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

2-4.    607-Eryaman Mahallesi 45804 ada önünde bulunan yeşil alan ve Topçu Mahallesi 45748 ada önünde bulunan yeşil alana isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

3-5.    608-2011 Mali Yılı Bütçe döneminde hayvan muayeneleri, aşılamaları ve müdahalelerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

4-6.    609-Kurban Bayramında mezarlık ziyaretleri için belediyemizce otobüs seferleri düzenlenmesi ve ilçemizdeki mezarlıkların temizliklerinin ve çevre düzenlemelerinin yapılmasına ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

5-7.    610-Kurban Bayramında kurban satış ve kurban kesim yerlerinin daha temiz ve hijyenik olması için ilgili birimlerce gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

6-8.    611-İlçemizdeki trafiğin rahatlaması ve daha hızlı işlemesi için trafik ışıklarının yanma sürelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

        Meclis Başkanı            Katip                Katip
        Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 109
OTURUM :   3
03 KASIM 2010 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M         

28-    612-Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

29-    613-Piyade Mahallesi İmarın 46049 ada 1, 46050 ada 1, 46051 ada 1 sayılı parselleri ve 46044 ada batısındaki ‘park, çocuk bahçesi’ ile Ahimesut Mahallesi İmarın 48140 ada 2 sayılı ‘park alanı’ parselinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan önerisi ile 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar ıslah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

30-    614-Etimesgut Kent Konseyi Çalışma Grupları tarafından 5. Olağan Genel Kurulunda alınan tavsiye niteliğindeki kararlara ilişkin Başkanlık Yazısı. (Araştırma İnceleme ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

31-    615-Altay Mahallesi 8.450,00 m2 yüzölçümlü imarın 16868 ada 1 nolu parsel, 3.201,00 m2 imarın 16868 ada 2 nolu parseli üzerindeki tesisler (bina müştemilatı) ve 11.956,00 m2 yüzölçümlü imarın 16869 ada 1 nolu parseldeki taşınmazların Belediyemizce Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından bedelli veya bedelsiz devir alınabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereği Başkanlık Makamına ve ilgili birime yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

32-    616-Belediyemizce İlçemizde yaşayan dar gelirli, fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza yönelik Aşevi kurulmasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

33-    617-Halkbank Etimesgut Şubesi tarafından Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere otobüs veya iş makinesi alınması şartı ile toplam 250.000,00.TL. bağış iş ve işlemleri için Belediye Başkanına, işlemleri tesis edecek Belediye Başkan Yardımcısına ve Birim amirine yetki verilmesine dair Başkanlık yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

7-9.    618-2-9 Aralık Mevlana Haftası münasebeti ile huzurevinde kalan yaşlılara yönelik Konya’ya gezi düzenlenmesine ilişkin Yaşlılar Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

        Meclis Başkanı            Katip                Katip
        Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 110
OTURUM :   4
04 KASIM 2010 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M                    

34-    619-Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

2-10.    620-Şaşmaz oto sanayi sitesi esnaf ve çalışanlarının sorunlarının araştırılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

3-11.    621-Gençlerin kitap okuma alışkanlıklarının kazandırılması için uygun görülecek kitapların dağıtılmasına ilişkin Gençlik Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

4-12.    622-Belediyemiz Judo takımına almış olduğu başarılardan dolayı uygun görülecek hediyeler verilmesine ilişkin Spor Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

5-13.    623-İlçemizde imar planında spor tesisi olarak ayrılan yerlerin biran önce faaliyete geçirilmesine ilişkin Spor ile Emlak İstimlak Komisyonları müşterek Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

6-14.    624-Okul kantinlerinin daha sık denetlenerek gıda kontrollerinin yapılması ve engelli öğrencilerin okul içerisinde daha rahat edebilmeleri için gerekli dizaynların yapılmasına ilişkin Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar ile Engelliler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

    Meclis Başkanı            Katip                Katip
    Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 111
OTURUM :   5
05 KASIM 2010 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M   

35-    625-Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

2-15.    626-Kurban Bayramından önce ihtiyaç sahibi fakir ailelerin çocuklarına giyim yardımı yapılmasına ilişkin Bütçe ve Plan ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

3-16.    627-Kurban Bayramında kurbanlarını kendileri kesmek isteyen vatandaşlarımızın yaralanma ve sakatlanmalarını önlemek amacıyla kurban kesimi ile ilgili seminer düzenlenmesine ilişkin Halkla İlişkiler ile Sağlık Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

4-17.    628-İlçemizdeki parklardan uygun görülenlere talepler doğrultusunda kapalı alanlar yapılması ayrıca Kent Konseyinde yaşlılarımıza yönelik hizmet verebilecek sosyal alanlar oluşturulmasına ilişkin Yaşlılar ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu. (Komisyona iadesine oybirliğiyle karar verildi.)

5-18.    629-24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

6-    630-Piyade Mahallesi İmarın 46049 ada 1, 46050 ada 1, 46051 ada 1 sayılı parselleri ve 46044 ada batısındaki ‘park, çocuk bahçesi’ ile Ahimesut Mahallesi İmarın 48140 ada 2 sayılı ‘park alanı’ parselinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan önerisi ile 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar ıslah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


    Meclis Başkanı            Katip                Katip
        Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

 

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org