İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
0850 800 00 06
:
Ara
Menu

2010 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 72
OTURUM :   1
03 MAYIS 2010 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

G Ü N D E M           

250-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti

251-Belediye meclis üyesi Nuri SOYLU’ nun izinli sayılmasına dair yazılı önergesi (kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

252-Belediyemizin 2009 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabına ilişkin Başkanlık yazısı.(Hesap tetkik komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

253-Göksu Mahallesi Selçuklular Caddesi 46477 ada önünde bulunan yeşil alan ve Alsancak Mahallesi Hikmet Özer Caddesi 45604 – 45568 adalar arasında bulunan yeşil alana isim verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

254-Bağlıca imarın 46875 ada 1 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği.(Ekleri ile birlikte İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

255- Bağlıca imarın 0/738 ve 0/740 sayılı parsellere ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği.(Ekleri ile birlikte İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

256- Bağlıca imarın 47269 ada 4 ve 5 sayılı parsellerine ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği.(Ekleri ile birlikte İmar Islah ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

257- Belediyemizce küresel ısınma hakkında vatandaşlarımıza bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesi ve  imar planındaki yeşil alanların biran önce faaliyete geçirilmesi.(Emlak İstimlak komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

258- Tunahan mahallesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin mevzuata uygun olarak eksik ve diğer sorunlarının çözüme kavuşturulması(Çevre ile Hukuk ve Tarifeler komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

259- Belediyemizce vatandaşlarımıza ve belediye personellerimize kooperatifçilik yasası hakkında bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesi.(Sosyal hizmetler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

260- Belediyemizce engellilere yönelik kendi branşlarına göre spor müsabakaları düzenlenmesi.(Engelliler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

261- İmar planındaki trafo alanı olarak ayrılan yerlerin bir an önce faaliyete geçirilmesi.(Tüketiciyi Koruma-Esnaf ve Sanatkarlar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

262- İlçemizde sağlıklı et satışı için gerekli önlem ve tedbirlerin alınması.(Araştırma İnceleme ile Tüketiciyi Koruma- Esnaf ve sanatkarlar komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

263- Belediyemizde staj yapan öğrencilere uygun görülecek çeşitli hediyeler verilmesi.(Gençlik komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

264- Tunahan mahallesi sınırları içerisinde altyapı çalışmalarından dolayı zarar gören yerlerin tamir ve onarımlarının yapılması.(Araştırma İnceleme ile Çevre komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

265- 2010 yılı içerisinde uygun görülecek bir tarihte toplu nikah töreni yapılması.(Halkla ilişkiler ile İnsan Hakları komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

266- İlçemizdeki camilerin mimari, estetik ve çevre düzenlemelerine belediyemizce katkı ve yardımda bulunulması.( bütçe imkanları dahilinde yardım yapılmasına oybirliği ile karar verildi.)

267- 2010 yılı içerisinde uygun görülecek bir tarihte toplu sünnet töreni düzenlenmesi.(Bütçe ve Plan ile Sağlık komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

268- Şehit Osman Avcı mahallesi sınırları içerisinde İşbir sünger fabrikasının  baca artıklarının çözüme kavuşturulması. (Halkla İlişkiler ile Araştırma ve İnceleme komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

269- 2009-2010 eğitim öğretim yılı sonunda okul birinci, ikinci ve üçüncüsü olan öğrencilere belediyemizce uygun görülecek olan hediyeler verilmesi. (Spor ile Hukuk ve tarifeler havalesine oybirliği ile karar verildi.)

270- Şehit Osman Avcı mahalle sınırları içerisinde KC Lale evlerinin ulaşım sorunlarının çözüme kavuşturulması.( Çevre ile Tüketiciyi Koruma- Esnaf ve Sanatkarlar komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

271- 17 Haziran babalar günü münasebeti ile program ve etkinlikler düzenlemesi. (Yaşlılar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

272- İstasyon mahallesi Hikmet Özer caddesi ile 15. sokağın kesiştiği köşede Ş. Asteğmen Yadigar YUKARIKIR hayratı için yapılan çeşmenin araştırılması. ( Araştırma İnceleme ile Çevre komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

273- İlçemizdeki parkların korunması ile ilgili vatandaşlarımıza seminer verilmesi, izcilik şenlikleri ve izcilik kampı düzenlenmesi. (Eğitim Kültür ile Çevre komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

274- İlçemizdeki yeni yerleşim yerlerine hat verilmesi ve mevcut hatlardaki araçlardaki sefer sayısının artırılması. (Araştırma İnceleme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

275- Gazi ve şehit ailelerinin okuyan öğrencilerine yaz aylarında tatil imkanı sağlanması.( Hesap Tetkik komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

276-Yapracık Mahallesi İmarın 35 ve 37 nolu adalarda 1 adet trafo yeri etüdüne ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu.(kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

277-Bağlıca Mahallesinde 1 adet trafo yeri etüdüne ilişkin İmar Islah İsimlendirme Komisyon Raporu. .(kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 73
OTURUM :   2
04 MAYIS 2010 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

G Ü N D E M             

278-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

279-Topçu Mahallesi İmarın 45996 ve 45990 nolu adalarda 1 adet regülatör istasyonu etüdüne ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

280-Eryaman Mahallesi İmarın 46602 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

281-Erler Mahallesi İmarın 16097 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin (okul yeri) İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

282-Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

283-Aday Memurların yetiştirilmesine dair yönetmeliğe ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

284-Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri yönetmeliğine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

285-Sicil Amirliği Yönetmeliğine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

286-Belediye Meclis Üyesi Sayın Turgut KAYMAK’ ın izinli sayılmasına ilişkin yazılı önergesi. (kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

287-Belediye Meclis üyesi Sayın Nuri SOYLU’ nun izinli sayılmasına ilişkin yazılı         önergesi. (kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 74
OTURUM:      3
05 MAYIS 2010 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

G Ü N D E M              

288-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

289-İlçemizde Sağlık Ocağı olmayan mahalleler araştırılarak bu alanların faaliyete geçirilmesine ilişkin Emlak İstimlak Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

290-26 Haziran Uyuşturucuyla Mücadele Haftası münasebetiyle Sigara ve Alkolün zararları ile ilgili öğrencilere, vatandaşlarımıza ve Belediye personellerimize bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesine ilişkin Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyon Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

291-04-10 Mayıs İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası münasebetiyle Belediyemizde çalışan işçilere yönelik işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili seminer düzenlenmesine ilişkin Sağlık Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

292-12-18 Mayıs Dünya Hemşireler Haftası münasebetiyle İlçemizdeki Sağlık Kurumlarında ve Belediyemizde görev yapan hemşirelere yönelik program ve etkinlik düzenlenmesine ilişkin İnsan Hakları Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

293-Eski 694 yeni 1552 sokağın asfalt ve park çalışmalarının yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Yeniden incelenmek üzere ilgili komisyona iadesine oybirliğiyle karar verildi.)

294-Kış aylarında hasar gören cadde ve sokak asfalt ve kaldırımlarının bakım ve onarımlarının yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


295-19 Mayıs Atatürk’ ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Gençlik Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

296-10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Yaşlı ve Engelli vatandaşların bir araya getirilerek program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Engelliler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)
Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 75
OTURUM:      4
06 MAYIS 2010 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

G Ü N D E M         
297-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

298-18-24 Mayıs Müzeler Haftası münasebetiyle Belediyemizce Ankara da bulunan müzelere öğrencilere yönelik gezi düzenlenmesine ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

299-20 Mayıs Etimesgut’ un İlçe oluşu münasebetiyle ilçemizi tanıtım amacıyla program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

300-11 Mayıs Anneler Günü münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Hesap Tetkik ile Yaşlılar Komisyonları müşterek raporu.(Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

301-Milli Kültür ve Tarihimiz açısından önemli yer, olay ve mekanların tanıtımı amacıyla Belediyemizce gezi düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

302-Belediye Meclis Üyesi Sayın Recep DOĞAN’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL        Makbule SEVİNÇ               Günal US        

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 76
OTURUM :   5
07 MAYIS 2010 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

G Ü N D E M          

303-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

304-Belediyemizde 657 yasaya tabi olarak çalışan personellerin kadro iptal ihdasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

305-İmarın 46029 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

306-Yapracık Mahallesi imarın 114, 115, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 131 ve 132 adaların tüm parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

307-19 Mayıs Atatürk’ ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yapılacak program ve etkinliklere ilaveten Gençlik yürüyüşü yapılmasına ilişkin Spor ile Halkla İlişkiler Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

308-29 Mayıs İstanbul’ un Fethi münasebetiyle İstanbul’ un tarihi yerlerinin görülmesi amacıyla Belediyemizce gezi düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

309-Emlak, Arsa Rayiç bedellerinin araştırılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Emlak İstimlak Komisyonları müşterek raporu. (Yeniden incelenmek üzere ilgili komisyonlara iadesine oybirliği ile karar verildi.)

310-İstasyon Mahallesi imarın 45536 – 8665 adalar arasındaki arsanın Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına tahsisine ilişkin Emlak İstimlak ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla ile karar verildi.)

311-Belediyemizin 2009 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabına İlişkin Hesap Tetkik Komisyon raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla ile karar verildi.)

312-Bağlıca imarın 46875 ada 1 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliğinin Reddine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

313-Bağlıca imarın 0/738 ve 0/740 sayılı parsellere ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliğinin Reddine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

314-Bağlıca imarın 47269 ada 4 ve 5 sayılı parsellerine ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliğinin Reddine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu(Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

315-Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’ in izinli sayılmasına ilişkin yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

316-Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmasına ilişkin yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

317-Belediye Meclis Üyesi Sayın Halil HOTAMAN’ ın izinli sayılmasına ilişkin yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ
 

 

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org