İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
0850 800 00 06
:
Ara
Menu

2010 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 67
OTURUM :   1
05 NİSAN 2010 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

G Ü N D E M         

189-    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

190-    Belediye Meclisi içinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereği 3 Daimi Encümen Üyesi seçilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Yapılan gizli oylama neticesinde Belediye Meclis Üyeleri Sayın Niyazi KANTAR, Metin ÇEVRİM ve İlyas ERCAN Daimi Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir)

191-    Mevcut 17 adet İhtisas Komisyonlarına üye seçilmesi ve seçilecek bu üyelerin görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı.(Yapılan açık oylama neticesinde mevcut 17 adet İhtisas Komisyonlarına önerilen Belediye Meclis Üyeleri oybirliğiyle seçilmişlerdir)

192-    Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına 05/02/1999 tarih ve 19 sayılı Belediye Meclis Kararına uygun olarak 05/04/2000 tarihinde 10 yıllığına tahsis edilen İstasyon Mahallesi imarın 45536 – 8665 adalar arasındaki arsanın 10 yıl süreyle yeniden tahsis yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Emlak İstimlak ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

193-    Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

194-    Yapracık Mahallesi İmarın 35 ve 37 nolu adalarda 1 adet trafo yeri etüdüne ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

195-    Bağlıca Mahallesinde 1 adet trafo yeri etüdüne ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

196-    Topçu Mahallesi İmarın 45996 ve 45990 nolu adalarda 1 adet regülatör istasyonu etüdüne ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

197-    Eryaman Mahallesi İmarın 46602 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

198-    Erler Mahallesi İmarın 16097 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısı. (okul yeri) (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

199-    5393 sayılı Belediye Kanununun 85.maddesi uyarınca Belediyemize 2 adet aracın hibe edilebilmesi için Belediye Başkanına veya yetki devri yaptığı Belediye Başkan Yardımcısına yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.  (Kabulune oyçokluğuyla karar verildi)

200-    11 Mayıs Anneler Günü münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesi.(Hesap Tetkik ile Yaşlılar Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)    

201-    İlçemizdeki Sağlık Ocağı olmayan mahalleler araştırılarak bu alanların faaliyete geçirilmesi. (Emlak İstimlak Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

202-    Sigara ve Alkolün zararları ile ilgili öğrencilere, vatandaşlarımıza ve Belediye personellerimize bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesi.(Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

203-    Milli Kültür ve Tarihimiz açısından önemli yer, olay ve mekanların tanıtımı amacıyla gezi düzenlenmesi.(Eğitim Kültür ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

204-    Belediyemizde çalışan işçilere yönelik işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili seminer düzenlenmesi.(Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

205-    İlçemizdeki Sağlık Kurumlarında ve Belediyemizde görev yapan hemşirelere yönelik program ve etkinlik düzenlenmesi.(İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

206-    Eski 694 yeni 1552 sokağın asfalt ve park çalışmalarının yapılması.(Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

207-    19 Mayıs Atatürk’ ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesi.(Gençlik Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

208-    Kış aylarında hasar gören cadde ve sokak asfalt ve kaldırımlarının bakım ve onarımlarının yapılması.(Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

209-    Halk yürüyüşü yapılması.(Spor ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

210-    Ekmek Fabrikasının son bir yıla ait faaliyetleri ile ilgili Meclis Üyelerine bilgi verilmesi.(09/04/2010 tarihinde saat 19:30 da önerge doğrultusunda brifing verilmesine oybirliğiyle karar verildi)

211-    Yaşlı ve Engelli vatandaşların bir araya getirilerek program ve etkinlikler düzenlenmesi.(Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

212-    Belediyemizce Ankara da bulunan müzelere öğrencilere yönelik gezi düzenlenmesi.(Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

213-    İstanbul’ un tarihi yerlerinin görülmesi amacıyla gezi düzenlenmesi.(Eğitim Kültür ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

214-    20 Mayıs Etimesgut’ un İlçe oluşu münasebetiyle ilçemizi tanıtım amacıyla program ve etkinlikler düzenlenmesi.(Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 68
OTURUM :   2
06 NİSAN 2010 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

G Ü N D E M                    

215-    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

216-  5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Belediye Meclisinin 04.01.2010 tarih ve 2 sayılı kararı ile kurulan Denetim Komisyonunca Belediyemizin 2009 yılına ait Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi ile ilgili hazırlanan raporun Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği Meclis Başkanlığına sunulması ve Meclisin bilgilendirilmesi. (Yasanın hükmü yerine getirilmiştir)

217-  Bağlıca Köyiçi 1/5000 ölçekli NİP Revizyonu önerisi ve 1/1000 ölçekli UİP Revizyonuna ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi)

218-   4 adet yeşil alan üzerinde yapılan parklara isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

219-  Kurumumuz personellerinden kesilen KEY ödemelerine ilişkin program satın alınması ve hak sahiplerine konut edindirme yardımlarının ödenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


220-      İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kuruluş, çalışma usul ve esaslarına dair yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

221-    Çöp toplama yerleri haricindeki yerlere çöp atılmaması hususunda esnaflara ve vatandaşlarımıza bilgilendirme amaçlı broşür bastırılarak dağıtılmasına ilişkin Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

222-    Engelli vatandaşlarımıza yönelik meslek edindirme kursları açılmasına ilişkin Engelliler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

223-    Göksu Mahallesinde bulunan ITRİ Parkının aydınlatma, bakım ve onarım işlerinin yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

224-    Eryaman 4. Etap 46492 ada Hayat Sitesinin 183. sokak tarafına bakan boş alanın ağaçlandırılması ve yeşillendirilmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

225-    Sakarya Parkının Ahikent yönündeki kenarında bulunan 40-50 m uzunluğundaki yaya kaldırımının bakımının yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

226-    Çanakkale Şehitlerine hediye edilmek üzere uygun görülecek bir alana saat kulesi yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

227-    Eryaman Bölgesinde Kızılırmak Boru Hattı inşaatından dolayı oluşan atıkların temizlenmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

228-    Eryaman da tespit edilen alanlara park yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

229-    Belediye Meclis Üyesi Sayın Fuat YILDIRIM’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 69
OTURUM :   3
07 NİSAN 2010 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo


G Ü N D E M    

230-    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

231-    15-22 Nisan Turizm Haftası münasebetiyle İlçemizin tanıtımı amacıyla kitap bastırılarak dağıtılmasına ilişkin Hesap Tetkik ile Sosyal Hizmetler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

232-    07-14 Nisan Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası münasebetiyle İlçemizdeki yaşlı ve engellilere yönelik geniş kapsamlı sağlık taraması yapılmasına ilişkin Sağlık ile Yaşlılar Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

233-    Tunahan Mahallesinde bulunan Ufuk Arslan Lisesinin arsasına halı saha yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Spor Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

234-    Emlak, Arsa Rayiç bedellerinin araştırılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Emlak İstimlak Komisyonları müşterek Raporu. (Yeniden incelenmek üzere Komisyonlara iadesine oybirliğiyle karar verildi)

235-    Eryaman 3. Etapta bulunan mini futbol ve basketbol sahalarının Gençlik ve Spor Müdürlüğünden Belediyemize kazandırılarak Spor Kompleksine dönüştürülmesine ilişkin Bütçe ve Plan ile Emlak İstimlak Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

236-    Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’ in izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 70
OTURUM :   4
08 NİSAN 2010 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

G Ü N D E M  

237-    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

238-    Belediyemizin 2009 yılı Faaliyet Raporuna ilişkin Başkanlık yazısı. (17 Kabul, 20 Red oyuna karşı ¾ çoğunluk olan 29 red oyuna ulaşılmadığından dolayı Faaliyet Raporu ibra olmuştur.)

239-    İlçemizde bisiklet yarışması düzenlenmesine ilişkin Spor ile Gençlik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


Meclis Başkanı                Meclis 1. Başkan V.
Enver DEMİREL                     Seyit SARP


Katip                            Katip
Dilek KOÇ                        Makbule SEVİNÇ
T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 71
OTURUM :   5
09 NİSAN 2010 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo


G Ü N D E M         

239    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)    

240-    Aday Memurların yetiştirilmesine dair yönetmeliğe ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

241-    Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri yönetmeliğine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

242-    Sicil Amirliği Yönetmeliğine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

243-    Ahi Elvan Camii avlusunda bulunan Ahi Elvan’ ın hayatı yaptıkları ve çalışmaları hakkında halkımızın bilgilendirilmesine ilişkin Halkla İlişkiler ile Araştırma ve İnceleme Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

244-    23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramında program ve etkinlikler düzenlenmesi, ilçemizde yapılacak programlara iştirak edilmesine ilişkin İnsan Hakları ile Eğitim Kültür Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

245-    Belediyemizce bir deprem planı hazırlanması ve halka duyurulmasının sağlanmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

246-    Belediyemizce uygun görülen bir alana trafik eğitim pisti ve sürücü kursları için eğitim alanı yapılmasına ilişkin Emlak İstimlak ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

247-    Yüzme havuzunun istinat duvarı ile Yıldırım Beyazıt Parkındaki çökme ve kaymalarla ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

248-    Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun istinat duvarı ile ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


249-    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ
 

 

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org