İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
0850 800 00 06
:
Ara
Menu

2010 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

 


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 57
OTURUM :   1
01 ŞUBAT 2010 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

G Ü N D E M 

59-    Belediye Meclis Üyesi Sayın Hamit YAVUZ’ un izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

60-    İlçemiz mahalle sınırlarının yeniden belirlenmesi ve yeni mahalleler oluşturulması (Hukuk ve Tarifeler ile Emlak İstimlak Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

61-    Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna Belediyemizi temsilen 2 üyenin seçilmesi (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

62-    Belediyemize ait Olimpik Yüzme Havuzunda belirli yaş grupları arasında yüzme müsabakaları düzenlenmesi (Spor Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

63-    İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden Şehit Ailelerinin ziyaret edilmesi ayrıca sorun ve ihtiyaçlarının tespit edilerek giderilmesi (Sosyal Hizmetler ile Engelliler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

64-    Başkanlık Binası otoparklarına çizgi çizilmesi ve yeni otopark alternatiflerinin araştırılması (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

65-    İlçemizde 8. sınıfta okuyan öğrencilerimize yönelik Çanakkale’ye gezi düzenlenmesi (Gençlik ile Bütçe Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

66-    Belediye Hizmet Binası ve Park aydınlatmalarında kullanılan lambaların fotosel sistemine geçilmesi (Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

67-    Alkollü ve araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması hususunda seminer düzenlenmesi (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

68-    Yaşlı ve Engelli vatandaşlarımıza nasıl davranılacağı hususunda Belediyemiz personeline ve vatandaşlarımıza eğitim semineri verilmesi (Yaşlılar ve Engelliler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

69-    Belediyemiz Kent Konseyinde bulunan kütüphanedeki kitap sayısının artırılması (Eğitim Kültür Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

70-    İlçemizde İmar Planlarında yeşil alan ve park alanı olarak ayrılan alanların biran önce faaliyete geçirilmesi (İmar Islah isimlendirme ile Araştırma ve İnceleme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

71-    Belediyemizce uygun görülen bir alana trafik eğitim pisti ve sürücü kursları için eğitim alanı yapılması (Emlak İstimlak ile Hesap tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

72-    İlçemiz okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı kampanyası başlatılması ayrıca öğrencilere diş fırçası ve macunu dağıtılması (Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

73-    Belediyemizce uygun görülen bir alana kapalı spor salonu yapılması (Spor Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

74-    İlçemiz Tüzün Sokak ile Şehit Murat Yüceler Sokağının kesiştiği noktaya hız kesici kasis yapılması (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

75-    Trafiğin yoğun olduğu İstasyon Caddesi Planet Aile Yaşam Merkezi ile Hava Hastanesi mevkilerine trafiğin sağlıklı yürümesi için emniyet ve zabıta işbirliği ile gerekli tedbirlerin alınması (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

76-    Belediyemiz internet sitesinde İlçemizde vefat edenlerin adı soyadı, cenazenin hangi camiden kaldırılacağı ve nereye defnedileceği, evlilik ve doğum haberleri, günlük hava raporları, siyasi ve ekonomi haberleri gibi güncel bilgilendirmelere yer verilmesi (Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

77-    İlçemiz Eryaman ve Elvankent bölgelerine birer adet yüzme havuzu yaptırılması (Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

78-    İlçemizde deprem planlarının evleri yakın akraba ve komşuları da kapsayacak bir biçimde yapılmasını sağlamak gerek sivil savunma ve acil kurtarma ekipleri ile ortak çalışmalar yapılarak bir deprem planı yapılıp halka duyurulmasının sağlanması ( Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

79-    08 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesi (Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

80-    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

81-    Eryaman Mahallesi imarın 46265 ada 3 sayılı parselinde bulunan 706 m2’si  Belediyemiz hissesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddesi gereği
kat karşılığı ihale edilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Emlak İstimlak ile Bütçe Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi)

82-    Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personellerine destek hizmeti yürüten personel hariç 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere aylık brüt 396,00 TL fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

83-    2010 Mali Yılı Bütçe Döneminde stabilize yol teknik altyapı bedelleri birim fiyatlarının tespitine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

84-    Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personellerin kadro iptal ve ihdasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

85-    İstasyon Mahallesi İmarın 48139 ada 1 sayılı parseli ile İmarın 48110 ada 1 sayılı parselin kuzey kesiminde bulunan park alanının yaklaşık 1000 metrelik kesiminde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Etüdüne ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

86-    Altay ve Göksu Mahallesi İmarın 47612 ada ve 45901 ile 45898 ada yanı yeşil alanının bir kısmında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Etüdüne ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

87-    Altay Mahallesi İmarın 46480 ada 1 sayılı parselin güney/güneydoğu, 40113 ada 1 sayılı parselin kuzey ve doğusunda, Selçuklular caddesi ve metro hattı ile sınırlandırılmış Kentsel Ünite Yeşil Alanında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Etüdüne ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 58
OTURUM :   2
02 ŞUBAT 2010 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo


G Ü N D E M       

88-    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Düzeltilmek Kaydıyla kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

89-    5326 sayılı Kabahatlar Kanunu çerçevesinde hazırlanan Zabıta Kabahatlar Talimatnamesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

90-    İmarın 7998 ada 2 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

91-    2010 Mali Yılı Bütçe döneminde Belediyemize ait iş makinelerinin ücreti mukabilinde kiralanmasından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

92-    İstasyon Caddesinde özellikle sabah saatlerindeki trafik yoğunluğunun azaltılması için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

93-    Dil Devrimi caddesinde sürmekte olan yol genişletme çalışmalarının tamamlanması ve bu alanda koşu yolu yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

94-    Eryaman 531. sokaktaki otobüslerin ilk hareket noktasındaki ışıklandırmanın artırılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)Meclis Başkanı            Katip            Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ        Makbule SEVİNÇ


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 59
OTURUM :   3
03 ŞUBAT 2010 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

G Ü N D E M  

95-    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

96-    Alsancak Mahallesinde bulunan Cumartesi günü kurulan pazar yerinin ve ihtiyaç duyulan diğer Pazar yerlerinin üzerinin kapatılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

97-    İlçemiz sınırları içerisindeki Yıldırım Beyazıt Parkında bulunan yer yer göçme ve kaymaların ve 1681 cadde üzerinde bulunan yıkılan istinat duvarı ile ilgili gereğinin yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

98-    Belediye Oteli ve Yüzme Havuzu civarında bulunan istinat duvarı ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

99-    İlçemiz işyerleri ve konutlarda kullanılan asansörlerin Belediyemiz tarafından her yıl kullanılabilir ruhsatı verilmesi, ruhsatı olmayan asansörlerin tespit edilmesi ve ruhsat almalarının sağlanmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

100-    Şeker Mahallesi 3. cadde üzeri ve bu caddeye bağlanan sokaklardaki aydınlatma sistemlerinin yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

101-    Belediyemizce kurulması düşünülen Asfalt Tesisinin yanı sıra Renkli Asfalt tesisinin de ilave edilmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

102-    2319 sokaktaki yetersiz olan aydınlatmanın yeterli hale getirilmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


103-    Belediye Meclis Üyesi Sayın Bayram KAYA’ nın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇT.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 60
OTURUM :   4
04 ŞUBAT 2010 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo


G Ü N D E M                  

104-    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

105-    Maktu Para Cezası oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

106-    Yunus Market ile Kiler Market arasında bulunan kaldırımların içeri doğru çekilmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

107-    01-09 Mart Vergi Haftası münasebetiyle vatandaşlarımıza konu ile ilgili seminer düzenlenmesine ilişkin Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

108-    Engelli vatandaşlarımızın caddelerde daha rahat hareket edebilmeleri için kaldırımların engellilere göre düzenlenmesi ve trafik ışıklarının görme engellilere göre sesli sistemlerin yerleştirilmesine ilişkin Engelliler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

109-    01-07 Mart Yeşilay Haftası ile ilgili vatandaşlarımıza seminer verilmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

110-    Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’ in izinli sayılmasına dair yazılı önergesi.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)Meclis 1. Başkan V.            Katip                Katip
Seyit SARP                Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 61
OTURUM :   5
05 ŞUBAT 2010 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:oo

 
G Ü N D E M           

111-    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

112-    2010 Mali Yılı Bütçe döneminde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hizmet karşılığı alınacak ücretlerin belirlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi)

113-    Kış mevsimi dolayısıyla hava kirliliğinin en az seviyeye indirilmesi için denetimlerin artırılmasına ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

114-    İlçemizde bulunan liseler arası masa tenisi turnuvası düzenlenmesine ilişkin Spor Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

115-    28 Şubat Sivil Savunma Günü münasebetiyle depremden korunma ve yangın söndürme tatbikatları yapılmasına ilişkin Gençlik ile Sağlık Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

116-    İlçemizde 65 yaş üzerinde ihtiyaç sahibi yaşlılarımıza yardım edilmesine ilişkin Hesap Tetkik Komisyonu ile Yaşlılar Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

117-    İlçemizde İmar Planında Ticaret alanı olarak ayrılan henüz faaliyete geçmeyen yerlerin bir an önce faaliyete geçirilmesine ilişkin Emlak İstimlak ile İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

118-    İlçemizdeki ihtiyaç sahibi yürüme engelli vatandaşlarımıza tekerlekli veya akülü sandalye temin edilmesine ilişkin Engelliler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

119-    Yeni evlenen çiftlerimize evlilikle ilgili kitaplar hediye edilmesine ilişkin Halkla İlişkiler ile İnsan Hakları Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

120-    Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personellerine destek hizmeti yürüten personel hariç 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere aylık brüt 396,00 TL fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

121-    2010 Mali Yılı Bütçe Döneminde stabilize yol teknik altyapı bedelleri birim fiyatlarının tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

122-    Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personellerin kadro iptal ve ihdasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

123-    5326 sayılı Kabahatlar Kanunu çerçevesinde hazırlanan Zabıta Kabahatlar Talimatnamesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

124-    İstasyon Mahallesi İmarın 48139 ada 1 sayılı parseli ile İmarın 48110 ada 1 sayılı parselin kuzey kesiminde bulunan park alanının yaklaşık 1000 metrelik kesiminde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Etüdüne ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi)

125-    Altay ve Göksu Mahallesi İmarın 47612 ada ve 45901 ile 45898 ada yanı yeşil alanının bir kısmında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Etüdüne ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi)

126-    Altay Mahallesi İmarın 46480 ada 1 sayılı parselin güney/güneydoğu, 40113 ada 1 sayılı parselin kuzey ve doğusunda, Selçuklular caddesi ve metro hattı ile sınırlandırılmış Kentsel Ünite Yeşil Alanında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Etüdüne ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi)

127-    İmarın 7998 ada 2 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi)

128-    İlçemiz mahalle sınırlarının yeniden belirlenmesi ve yeni mahalleler oluşturulmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Emlak İstimlak Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

129-    Eryaman Mahallesi imarın 46265 ada 3 sayılı parselinde bulunan 706 m2’si     Belediyemiz hissesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddesi gereği kat karşılığı ihale edilmesine ilişkin Emlak İstimlak ile Bütçe Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

130-    Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’ in izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Dilek KOÇ’ un sözlü önergesi (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

 

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org