İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu

2011 Yılı Ağustos Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 152
OTURUM :   1
01 AĞUSTOS 2011 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M          

436-Belediye Meclis Üyesi Sayın Hacı Murat BAL’ ın izinli sayılmasına ilişkin yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

437-Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’ in izinli sayılmasına ilişkin yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


438-Belediye Meclis Üyesi Sayın Mustafa TİNÇ’ in izinli sayılmasına ilişkin yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

439-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

440-Bağlıca Mahallesi 47021 ada 1 sayılı parseli üzerinde 8 m2 lik alanın Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ye trafo yeri olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı yasanın 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler ile Emlak İstimlak Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

441-Erler Mahallesi, Yenikent Bahçelievler 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine yapılan itiraza ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

442-Belediyemizce öğrencilere kırtasiye yardımı yapılması. (Eğitim Kültür Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

443-Belediyemizce öğrencilere yönelik Türkçe’ yi hızlı okuma yarışması düzenlenmesi. (Gençlik Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

444-Okulların bakım, onarım temizlik işlerinin yapılması. (Çevre ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

445-İmar planına göre açılmayan yolların imar planına uygun hale getirilmesi. (Emlak İstimlak ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

446-Öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı taraması kampanyası başlatılması. (Sağlık ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

447-Gençler arası yüzme müsabakaları düzenlenmesi. (Spor ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

448-Belediyemizce bir heyet oluşturularak Gazi ve Şehit Ailelerini ziyaret edilmesi. (Araştırma ve İnceleme ile Yaşlılar ve Engelliler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

449-İhtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti yardımı yapılması.(Sosyal Hizmetler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

450-İlçemiz mahallelerindeki eksik kaldırımların tespit edilerek tamamlanması. (Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

451-Eryaman Mahallesi Selçuklar Caddesi ile 49. Sokağın birleştiği noktada oluşan su birikintisi ile ilgili gereğinin yapılması. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı                Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Günal US
 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 153
OTURUM :   2
02 AĞUSTOS 2011 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M                 

452-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

453-Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev ve çalışma esasları yönetmeliğine bağlı olarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yapılacak olan denetleme, iş ve işlemlere esas olmak üzere genişletilip, güncellenerek hazırlanan Zabıta Kabahatler Talimatnamesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

454-Eryaman Mahallesi 45804 ada önündeki yeşil alana verilen Şehit Jandarma Teğmen Sedat Nezih ÖZOK isminin Güzelkent Mahallesi 18503-18502 adalar arasında bulunan yeşil alana verilmesi ve Eryaman Mahallesi 45804 ada önündeki yeşil alana yeniden isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

455-Bağlıca Mahallesi 7 adet trafo yerine yönelik 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

456-Şehit Osman Avcı Mahallesi imarın 48150 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Yeniden incelenmek üzere ilgili İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

457-Bağlıca Mahallesi imarın 46879 ada 1 ve 2 sayılı parselleri ile 46877 ada 4 ve 5 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği yapılmasına ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Yeniden incelenmek üzere ilgili İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)


458-Ahi Mesut Mahallesi İmarın 46141 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

459-Eryaman Mahallesi İmarın 46523 ada 2,3 ve 4 sayılı parsellerinde trafo yerlerine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine dair İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Günal US
 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 154
OTURUM :   3
03 AĞUSTOS 2011 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M               

460-Belediye Meclis Üyesi Sayın Mustafa TİNÇ’ in izinli sayılmasına dair yazılı dilekçesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

461-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

462-Eryaman Mahallesi 47396-45784-45785 adalar arasında bulunan halı sahanın Etimesgut Belediyesi Spor Kulübü Derneğine bedelsiz olarak kullandırılmasına dair 07.07.2011 tarih ve 421 sayılı meclis kararının iptal edilip söz konusu halı sahanın Etimesgut Belediyesi Spor Kulübü Derneğine bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına tahsis edilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

463-T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen 2011-1-PL1-GRU06-19703-2 hibe sözleşmesi kapsamında Engellilliğin Ötesini Görebilmek (Look Beyond Disability) isimli projenin Belediyemizce uygulanmasına, Temsil ve İlzam yetkisinin ve uygulanacak projenin her türlü belgelerini imzalama yetkisinin Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ayhan ÜNAL’ a verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

464-Piyade Mahallesi İmarın 46038 ada 6 sayılı Parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu.(Yeniden incelenmek üzere ilgili İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna iadesine oybirliğiyle karar verildi.)

465-Park alanları dışında bulunan otların yangına sebebiyet vermemesi için ilgili müdürlükçe gereğinin yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

466-Eryaman da önergede bahse konu sorunların çözüme kavuşturulmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

467-Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını daha kolay hale getirilmesi için çalışma yapılmasına ilişkin Yaşlılar ve Engelliler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

468-Belediyemizce deprem anında neler yapılacağı ve depremden korunma yolları ile ilgili seminer düzenlenmesine ilişkin Sağlık Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Meclis 1. Başkan Vekili        Katip                Katip
Yavuz DEMİRCİ            Günal US            B. Ersagun EVCİ
 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 155
OTURUM :   4
04 AĞUSTOS 2011 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M                

469-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

470-Şeyh Şamil Mahallesi imarın 46260 ada 1 sayılı parseline yönelik 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

471-Göksu Mahallesi imarın 46458 sayılı adasına yönelik 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)


472-Ramazan ayı içerisinde ve Ramazan Bayramında mezarlık ziyaretleri için otobüs seferleri düzenlenmesine ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

473-Gençler arası bisiklet yarışması düzenlenmesine ilişkin Spor Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


474-İmar planında spor tesisi olarak ayrılan yerlerin biran önce faaliyete geçirilmesine ilişkin Emlak İstimlak ile Gençlik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

475-Yeni yerleşim yerlerine toplu taşıma hattı verilmesi ve mevcut hatlardaki sefer sayılarının artırılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Yaşlılar ve Engelliler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


476-Ramazan Ayı içerisinde uygun görülecek alanlara iftar çadırı açılarak iftar yemeği verilmesi ayrıca engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza iftar yemeklerinin evlerine ulaştırılmasına ilişkin Sosyal Hizmetler ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

477-Eryaman etaplar ve kooperatiflerdeki apartman ve site önlerinde bulunan çöp toplama istasyonlarındaki çöplerin atık toplayan kişiler tarafından karıştırılarak çevre kirliliğine neden olduğu için gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

478-Ramazan Ayı İçerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımı yapılmasına ilişkin Bütçe ve Plan ile İnsan Hakları Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


479-Sinek, sivri sinek ve haşerelerle mücadele konusunda çalışmaların hızlandırılmasına ilişkin Sağlık ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Günal US
 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 156
OTURUM :   5
05 AĞUSTOS 2011 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M             

480-Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’ in izinli sayılmasına ilişkin yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

481-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

482-30 Ağustos Zafer Bayramı münasebeti ile program ve etkinlikler düzenlenmesi ayrıca Gazilerin ziyaret edilerek plaket verilmesine ilişkin Eğitim Kültür ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

483-Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi çalışan personeller ile Belediyemizce toplu Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

484-T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen 2011-1-PL1-GRU06-19703-2 hibe sözleşmesi kapsamında Engellilliğin Ötesini Görebilmek (Look Beyond Disability) isimli projenin Belediyemizce uygulanmasına, Temsil ve İlzam yetkisinin ve uygulanacak projenin her türlü belgelerini imzalama yetkisinin Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ayhan ÜNAL’ a verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


485-Şeyh Şamil Mahallesi imarın 46260 ada 1 sayılı parseline yönelik 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

486-Göksu Mahallesi imarın 46458 sayılı adasına yönelik 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

487-Piyade Mahallesi İmarın 46038 ada 6 sayılı Parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu.(Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

488-İlçemiz sınırları içerisinde yeşil alan, dinlenme parkı ve spor alanı olarak düzenlenen 11 adet alana isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Günal US

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org